?

Log in

No account? Create an account
 
 
16 November 2008 @ 12:41 pm
Su Tolerancijos diena, brangūs tautiečiai!  
http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/diary_47fb1e6987c1e.jpg


Naujų religijų misionieriai nuo seno žinojo vieną svarbų dalyką: naujas šventyklas verta statyti senųjų aukurų vieton, o naujas šventes geriausia švęsti adeptams jau įprastu laiku.


Žmonių prigimties išmanymas leidžia jiems naudotis tuo, kad dauguma mūsų yra įpročio vergai.


Spalio Revoliucijos metinių šventimą Rusijoje pakeitė XVIIa. lenkų-lietuvių okupantų išvijimo iš Kremliaus minėjimas, Lietuvoje gi ton vieton pasirinktas madingesnis bei europietiškesnis naujašventės variantas.


Šiandien, lapkričio 16-tą, mes, kartu su visa progresyviąja žmonija, pažymime Tolerancijos dieną, vainikuojančią Tolerancijos savaitę.


Su kuo visus ir sveikinu bei linkiu šią dieną būti, ėėė, ypatingai pakantiems visokioms blogybėms, kurių šiaip jau pakęsti negalite bei pabrėžtinai geranoriškiems jų reiškėjams.
Jeigu jūsų laiptinėje besinuomojanti butą studentaujanti govėda surengia smagų naktinį vakarėlį, su per tris aukštus kiaurai skambančia bumcik-muzika iki paryčių, per balkoną krentančiomis ir vemiančiomis fuksiukėmis bei entuziastingai, visu balsu su jomis iš kiemo besišnekučiuojančiais jų gerbėjais, palydinčiais autosignalų pysėjimais kiekvieną liemenuko nusiėmimą ar sijonuko kilstėlėjimą - nekvieskite policijos, neikite rinkti kaimynų komandos, idant jėga nutraukti pasilinksminimus su dalyvių mėtymu pro langus ir ryte negriebkite atsakingo to buto nuomininko už madingai liesos krūtinės - prisiminkite, kokia šiandien diena ir būkite tolerantiškas!

Jeigu anksti ryte eidamas išvesti šuns ar šiaip pasportuoti aptiksite laiptinėje greta prikrautos krūvelės balutėje prisnūdusį šventės dalyvį - nemuškite jo ir nebaksnokite veidu į prisidirbtą, neverskite plauti laiptinės jo nuosava striuke - tiesiog bakstelkite bato galu gulintį, kad įsitikinti, jog jam nereikalinga pirmoji pagalba ar paskutinis patepimas, sugriežkite dantimis ir eikite sau, panosėje bambėdamas "Vardan tolerancijos ir pakantumo per amžių amžius amen..."

Vienžo, Tolerancijos dieną turėtumėte pakęsti tai, ko paprastą dieną tikrai netoleruotumėte pačiu pikčiausiu būdu. Klausykitės muzikos, kurios neapkenčiate, žiūrėkite TV laidas, kurių gyvenime nežiūrite, bendraukite su žmonėmis, kuriems šiaip rankos nepaduotumėte, valgykite maistą, kurio kasdien į burną neimtumėte, apsirenkite drabužiais, iš kurių šiaip jau juokiatės, o vakare su šimtu-kitu litų, pora buteliu degtienės ir maišeliu užkandos nuvažiuokite į Kirtimų taborą ir surenkite sau pikniką su vietos aborigenais ir jų klientūra.

http://img.lrytas.lt/show_foto/?id=5832&s=1&f=3 Taip, neturėtu būti lengva - bet juk tame ir yra visa tolerancijos prasmė...?

Trumpiau tariant, Tolerancijos dienos minėjimo tradicijos po truputį pačios susiklostys, reikia tik persisemti šios šventės dvasia ir stengtis...

Žiū, po keliolikos metų lapkričio 16-os ryte sveikinsimės "Benai, varom į Nidą taborą!" .

Ta proga norėčiau prisidėti prie Lietuvos Ryto iniciatyvos įvesti tradiciją pasakoti šia progą kokią nors pamokančią istoriją, visems žinomų Kalėdinių pasakų pavyzdžiu Karibų salos gražuolė paspruko iš Lietuvos ir paporinti tegul ir ne tokią linksmą, bet irgi pamokančią tolerencijos tiesų istoriją.Kaip žinia, tolerancijos ideologija sunkiai skinasi sau kelia mūsų tradicinėje ir konservatyvioje visuomenėje, niekaip nesuprantančioje, kodėl ji turi maloniai šypsotis ir vaidinti baisiai patenkintus visokių jai nepriimtinų dalykų bei reiškinių akivaizdoje. Būtent todėl tos ideologijos adeptai, būdami idėjiniai bolševikų įpėdiniai, aktyviai naudojasi teisėsaugos organų pagalba, kad tauta greičiau suprastu ir pamiltu tolerancijos tiesas.

Taip ir atsitiko vieną gražią 2003 m. dieną, kai po daugeliui atmintinos Izraelio parlamento pirmininko Ruveno Riwlino kalbos Lietuvos Seime, prie jos "perlus" perteikiančio strapsnio interneto svetainėje "Delfi" pasirodė tūkstančiai komentarų, iš kurių 80–90 proc. – nepatenkintų įžeidžiamomis ir antilietuviškomis svečio kalbomis. Kai kurie komentarai buvo ypač nedraugiški visos Riwlino atstovaujamos tautos atžvilgiu.

Tačiau nedelsiant atsirado ir pono Riwlino pozicijos gynėjų bei žydų tautos užtarėjų. Vienas toks anoniminis "gynėjas-entuziastas" nesugalvojo nieko gudriau, kaip pradėti įžeidinėti lietuvių tautą ir tiesigine prasme - tyčiotis iš jos. Savo komentaruose jis lietuvius [visus] išvadino "šlykščia tauta" bei "baudžiauninkais" ir išreiškė nuomonę, kad lietuviai [visi] yra vergai, "kruvinom rankom uoliai tarnaujantys bet kokiam okupantui".

"Asmeniškai man gėda būna civilizuotame krašte prisipažinti, kad esu lietuvis", – postringavo nežinomos kilmės komentatorius. Savaime suprantama, kad po to, kai Delfio direktorė Jurgita Eivaitė kreipėsi į teisėsaugą dėl šių virtualybėje kilusių karų, būtent jo kategoriški pasisakymai patraukė prokurorų dėmesį.

Šie iškart pastebėjo, kad tokios patyčios ir nekorektiški apibendrinimai visos lietuvių tautos atžvilgiu patenka po Baudžiamojo kodekso 170 str. 1 d numatyto nusikaltimo sudėtimi ir iškėlė baudžiamąją bylą dėl to, kad komentatorius tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą žmonių grupės – lietuvių tautybės asmenų atžvilgiu dėl jų tautybės.

Buvo nustatyta ir lietuvių nekentėjo tapatybė - tai pasirodė besąs gan žinomas žurnalistas Aras Lukšas, mėgstantis rašinėti tautinės pakraipos leidiniams. http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/ArasLuksas.jpg

Minėtam veikėjui, beje, vienam iš Žurnalistų draugijos šulų grėsė bauda su kompiuterio konfiskavimu arba laisvės atėmimas iki dviejų metų - būtent panašias bausmes nūnai gauna nesugebantys savo nuomonės išreikšti įstatymo rėmuose komentatoriai.

Tačiau kilo žurnalistinės žodžio laisvės gynėjų pasipiktinimo banga, išsiliejusi ir į nekurias užsienio mass-media bei prasidėjo tolerancijos ideologų lobistiniai veiksmai, ko pasėkoje Generalinis prokuroras Antanas Klimavičius nutarė nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, kurioje žurnalistas Aras Lukšas buvo įtariamas tautinės nesantaikos kurstymu.

Kas gi atsitiko? Pasikeitė įstatymai? Seimas paskelbė amnestiją? Paaiškėjo, kad kaltinamasis nepakaltinamas?

Nieko panašaus - pasirodo:
"... tyrėjas, atlikęs ikiteisminį tyrimą, ir prokurorė, surašiusi kaltinamąjį aktą, neįvertino esminių aplinkybių, būtinų baudžiamajai atsakomybei."
Oho, ir ką gi tokio esmingo nepastebėjo tyrėjas su prokurore, kurių profesinėmis kompetencijomis buvo viešai suabejota?

Skaitom toliau:
"A.Lukšas agresyviai ir nenormine leksika smerkė tuos, kurie teisino žydų genocidą ir samprotavo apie smurtą prieš kitos etninės grupės asmenis. Toks rašinys buvo nukreiptas prieš absoliutų blogį, kurio įstatymas nesaugo, rašoma Generalinės prokuratūros pranešime."
Tik pamanykite, tie žiopliai nepamatė Absoliutaus Blogio... Ėėėė, arba aš kažko nesuprantu, arba ką tik pamatėme, jog visiems lietuviams Prokuratūra pripaišė žydų genocido teisinimą ir ketinimą smurtauti prieš tos tautybės asmenis, nes būtent apie juos, o ne tik apie nedraugiškas žydams pažiūras reiškusius asmenis, savo patyčias liejo ponas A.Lukšas dviem pastraipom aukščiau ??

Tuo nuostabiau, kad jo oponentus prokurorai visgi nubaudė:
"Kitą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, nustačius internete paskelbtų komentarų, kuriuose buvo šmeižikiškų ir provokuojančių išpuolių prieš žydus, autorių Generalinė prokuratūra prašo užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu – pripažinti Vytą Poliak kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso, ir skirti jam 40 minimalių gyvenimo lygių dydžio – 5000 litų – baudą"
Įdomūs dalykai ant svieto dedasi: du veikėjai bediskutuodami išsityčiojo iš dviejų tautų. Vienas, kalbėjęs apie žydus, nubaudžiamas, o jo oponentas, vadinęs lietuvius "šlykščia tauta..baudžianinkais.. vergais, kruvinom rankom uoliai tarnaujančiais bet kokiam okupantui ir etc." - ne....? Nuostabu, tiesiog nuostabu......

Na, bet nebūkime kraujotroškos - aš asmeniškai esu neribotos žodžio laisvės šalininkas, todėl bevelyčiau, kad niekas nebūtų baudžiamas už savo žodžius bei nuomonę, bet šiuo atveju bent vienas išsisuko nuo bausmės, tad tiek jau to. Nors aišku, kad žurnalisto darbas jam, greičiausiai, per sunkus, nes jeigu profesionalus tekstų kurpėjas nesugeba taip suformuluoti savo viešų minčių, kad nepažeisti BK reikalavimų, tai čia jau visai liūdnas atvejis......

Bet nuo nubaustų ir nenubaustų neapykantos kurstytojų grižkime prie malonesnių dalykų - prie tolerancijos. Taigi, Kaune yra tokia Viešoji įstaiga “Sugiharos fondas – diplomatai už gyvybę”, kuros valdyba, atsižvelgdama į visuomeninės nominacijos ekspertų komisijos siūlymus, visuomenės veikėjui, labiausiai prisidėjusiam prie tolerancijos ugdymo Lietuvoje, pademonstravusiam pilietinį ryžtą ir "netoleranciją netolerancijai", kasmet skiria premiją ir atitinkamų metų Tolerancijos žmogaus titulą.

Tolerancijos žmogaus titulas skiriamas Lietuvos piliečiams, kurie savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojo prieš ksenofobijos, antisemitizmo, kitataučių, kitaminčių ar kitatikių persekiojimą, pasisakiusiems prieš radikalizmo apraiškas bei prietarus politiniame ir visuomeniniame Lietuvos gyvenime. Vienžo, jau būti nominuotam yra didelė garbė, nekalbant apie patį titulą.

Ir štai, besigėrėdamas įvairių metų Tolerancijos žmonių žygdarbiais ir portretais su didžia nuostaba pamačiau, kad tarp 2004 m. keturių nominantų , greta kovomis su Mažonu pagarsėjusio moksleivio Drochnerio, čigonų draugo S.Beržinio bei tolerancijos ideologijos funkcionierės S.Matonienės buvo ir toks žurnalistas Aras Lukšas, nominuotas už pasisakymą prieš antisemitizmo apraiškas elektroninėje Lietuvos erdvėje.

Išvydęs tokį stebuklą aš vos nuo kėdės neparpuoliau, tai visa laimė, kad mano krėslas su ratukais....

Žmogus, kuris besiginčydamas su žydus puolančiais komentatoriais vietoje to, kad pradėtu smerkti ar galų gale įžeidinėti juos ar jų pažiūrų asmenis, staiga užsipuolė VISUS lietuvius, išvadindamas juos "šlykščia tauta" bei "baudžiauninkais" ir išreiškia nuomonę, kad VISI lietuviai yra vergai, "kruvinom rankom uoliai tarnaujantys bet kokiam okupantui", pareiškė, jog jam "asmeniškai ... gėda būna civilizuotame krašte prisipažinti, kad esu lietuvis" ir kuris tik per sunkiai paaiškinamą prokuroro Klimavičiaus gerumą išvengė baudžiamosios atsakomybės pagal BK 171 str. - siūloma suteikti metų Tolerancijos žmogaus titulą??!!

Khhm, visgi kaip mes dar mažai žinome ir dar mažiau suprantame toleranciją......Aš netgi retkarčiais pagalvoju, kad nepriklausantiems tolerantiškosios tautos ar orientacijos ratui tai tiesiog pagal apibrėžimą neįkandamas dalykas....

Plačiau pasidomėjus tais Tolerancijos žmogaus rinkimais netikėtai paaiškėjo, kad Lietuvoje su tolerancija reikalai ant tiek prasti, kad ekspertai net neranda ką padoraus pasiūlyti - daeina vos ne iki anekdotų, kuomet Tolerancijos metų žmogaus titulą siūloma suteikti už visiškus niekus:
"Svarstėme dar toki vieną variantą. Dabar neprisimenu to žmogaus pavardės. Norėta suteikti šį titulą kaimiečiui, kuris dirbdamas sutiko to nukritusio rusų naikintuvo lakūną, pavaišino jį kava", - pasakojo A.Kulakauskas (ekspertų komisijos pirmininkas). Neradusi tinkamo kandidato į Tolerancijos žmogaus titulą, komisija šį darbą patikėjusi fondo valdybai: "Fondo valdybą tiesiog informavau, kad nieko negalime pasiūlyti, tad jiems teko patiems išsirinkti laureatą".
Rezultate Sugiharos fondas pradėjo tuos vardus ir premijas dalinti saviškiams - juk nepaliksi gi Lietuvos be Tolerancijos žmogaus, o gero žmogaus - be premijos?

Plačiau apie tai galima pasiskaityti čia: Apdovanojimai - "tolerantiškiems" saviškiams Dienraštis "Vakaro žinios" 2006 02 02

Sužinojus apie tokias rimtas problemas premijų dalybose bei vertų dėmesio kandidatų, kurie savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojo prieš ksenofobijos, antisemitizmo, kitataučių, kitaminčių ar kitatikių persekiojimą, pademonstravusius pilietinį ryžtą ir "netoleranciją netolerancijai", akivaizdžią stoką, ko pasėkoje nominuojami tolerancijos biznio funkcionieriai, nevykėlius lakūnus kava girdantys kaimiečiai, ne perdėm intelektualiais pareiškimais garsėjančios popso daininykės ar netgi žurnalistai, viešai besityčiojantys, įžeidinėjantys ir niekinantys lietuvių tautą, vertinimas prašosi vienas - absoliuti idėjos degradacija ir titulo devalvacija, kaip pasakytu vienas reguliarių nominantų prof.L.Donskis.

Su liūdesiu susimąsčiau - kam gi atiteks titulas šiemet - krūtimis vedančiai TV laidas Bernyn-Čereškienei? Jos gynėjui ir gerbėjui Prezidento žentui D.Mertinui? Ksenofobijos burbulų pūtikui Lietryčio redaktoriui R.Valatkai? Ar visgi tam pačiam prof.L.Donskiui - "už tolerantiškiausios tautos interesų atstovavimą"?

Ir staiga man toptelėjo mintis - Jėzau, taigi dar galima išgelbėti šios premijos reputaciją: yra Lietuvoje žmogus, ne žodžiais, o darbais kovojantis už toleranciją ir asmeniškai atskleidęs etninės diskriminacijos atvejį valstybinėje mokykloje, dėl kurio šiuo metu Lygių teisių kontrolieriaus tarnyba vis dar atlieka tyrimą...taip taip, gerbiamieji, pabūsiu nekuklus - tas asmuo yra pilietinės akcijos "šalin etninę diskriminaciją iš valstybinių mokyklų" pradininkas ir organizatorius, virtulios erdvės personažas zeppelinus, kurio dėka bus nutrauktas tiesioginis vaikų diskriminavimas vienoje Viniaus mokyklų.

Anoks čia žygdarbis, nusišaipys skeptikai - ir dalinai bus teisūs, nes pilietinės pareigos vykdymas šiaip jau neturėtu būti vertinamas, kaip kažkas ypatingo ar premijuotino, bet šiuo atveju tenka prisiminti, kad viskas pažįstama palyginus. Sutikite, kad visų tų kavos pilstytojų, drochnerių, nusišnekančių popdainininkių, pilkų tolerancijos biznio funkcionierių ir lituanofobų-žurnalistų fone šis konkretus pilietinis poelgis išsiskiria prasmingumu, pilietiškumu bei tiesiogiai atitinka viešai deklaruojamus metų Tolerancijos žmogaus nominavimo nuostatus - "kurie savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojo prieš ksenofobijos, antisemitizmo, kitataučių, kitaminčių ar kitatikių persekiojimą, pasisakiusiems prieš radikalizmo apraiškas bei prietarus politiniame ir visuomeniniame Lietuvos gyvenime ..". Žinote geresnių 2008 m. pavyzdžių...?

Taigi, nesakau, kad esu vertas šių metų Tolerancijos žmogaus titulo - tai būtų nekuklu, be to, reikalauja palyginimo su kitų kandidatų nuveiktais darbais -gal jų nuopelnai tolerancijai kovose su diskriminacija dar žymesni? Bet tai, kad esu vertas nominacijos - nei sekundės neabejoju.

Beje, manau, kad tokia virtualaus personažo nominacija ir viešinimas leistu nušauti kelis zuikius:

a) paskatintu Lietuvos gyventojus aktyviau reikšti savo pilietiškumą ir tiesiogiai kovoti su jiems žinomais diskriminavimo ar netolerancijos atvejais;
b) parodytų jaunimui, sėdinčiam čatuose ir skaipuose, konkretų pavyzdį, kad būti neabejingu, kovojančiu su blogybėmis, piliečiu galima ir neišlendant iš vrtualybės, o organizuotis ir vykdyti pilietines akcijas pasinaudojant informacinės visuomenės teikiamomis galimybėmis;
c) išsklaidytų visuomenėje plintančią nuomonę, kad Lietuvoje yra tautų bei organizacijų, kurių atstovų veiksmai yra aukščiau viešos kritikos ir įvertinimo;
d) leistu bent dalinai reabilituoti susiformavusią visuomenėje Sugiharos fondo "premijų sau patiems ir savo chebrai už nuopelnus saviems" dalintojų reputaciją;
e) pademonstruotu, kad informacinės visuomenės plėtros srityje Lietuva nenusileidžia Estijai ir suteiktu galimybę nušluostyti jai nosį, pirmą kartą mūsų istorijoje nominuojant ne konkretų asmenį, bet virtualų personažą, kas tikrai taptu įdomiu precedentu ir garantuotai patrauktu žiniasklaidos dėmesį;
f) suteiktu pamoką skeptikams, kad pilietiškumą Lietuvoje galima demonstruoti nesiekiant asmeninės garbės ar pripažinimo, o išliekant kukliu, anonimišku virtualiu personažu.

Beje, tuo pačiu oficialiai deklaruoju, kad jeigu įvyktu stebuklas ir personažas zeppelinus gautu kokią premiją už kovą su diskriminaciją - ji visa, iki paskutinio cento, būtu panaudota tolimesnėms kovoms prieš tiesioginį ir netiesioginį Lietuvos gyventojų diskriminavimą su vieša ir detalia lėšų panaudojimo ataskaita.


Trumpiau tariant, kas mano, jog minėtas personažas už savo veiklą kovojant prieš Lietuvos vaikų diskriminavimą valstybinėse mokyklose yra vertas nominacijos 2008 m. Tolerancijos žmogaus titului suteikti, gali informuoti apie tai Sugiharos fondo ekspertus:

telefonais 370 7 423277, 370 7 332881, 370 7 331902
paprastu laišku - Sugiharos fondas" Diplomatai už gyvybę" , Vaižganto g. 30 Kaunas, LIETUVA
Arba elektroniniu laišku - sugihara@takas.lt

Galite pasirašyti vardu bei pavarde arba nickneimu, jeigu atstovaujate kokią formalią organizaciją ar neformalų sambūrį - pasirašykite jos vardu. Tai nėra laiškas oficialioms institucijoms, pakanka, kad visuomenės nuomonė apie tinkamą kandidatą būtų kuo gausiau pateikta fondui.

Žinoma, kad tikslinga jūsų nuomonę pradubliuoti ir visuomenės informavimo priemonėms, kad užsislaptinę tolerancijos priešai ir diskriminavimo šalininkai negalėtu tiesiog nutylėti šios nominacijos fakto:

alfa@alfa.lt; delfi@delfi.lt; info@balsas.lt; info@atn.lt; info@vz.lt; redakcija@vakarozinios.lt; info@vtv.lt; zinios@elta.lt; politika@bns.lt; mvlgk@lrs.lt; portalas@kaunodiena.lt; press@respublika.net
(tiesiog nukopijuokite šią eilutę į el.pašto adresato ar Cc laukelį)

Kaip man jau įprasta, kad pilietiškumo pasireiškimas nereikalautu iš mano skaitytojų per didelių pastangų, pateikiu laiško su nominacija variantą, kurį galima tiesiog nusikopijuoti ir nusiųsti aukščiau minėtais el.pašto adresais. Galite, žinoma, ir parašyti patys.


Sugiharos fondas" Diplomatai už gyvybę"

Vaižganto g. 30 Kaunas, LIETUVA

Dėl blogerio Zeppelinus nominacijos Lietuvos 2008 m. Tolerancijos žmogaus vardui

Vadovaudamasis jūsų fondo viešai deklaruota nuostata, kad Tolerancijos žmogaus titulas skiriamas Lietuvos piliečiams, kurie savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojo prieš ksenofobijos, antisemitizmo, kitataučių, kitaminčių ar kitatikių persekiojimą, pasisakiusiems prieš radikalizmo apraiškas bei prietarus politiniame ir visuomeniniame Lietuvos gyvenime, siūlau už 2008 m. veiklą nominuoti šiam vardui blogerį Zeppelinus (http://zeppelinus.livejournal.com).

Minėto blogerio dėka išaiškėjo, kad vienoje tautinės pakraipos valstybinėje Vilniaus mokykloje viešai skelbiamos ir taikomos mokinių priėmimo taisyklės, reikalaujančios, kad mokinio tėvai dokumentais įrodytų savo, ar vaiko senelių etninę kilmę. Vaikų, kurių tėvams nepavykdavo pateikti reikalaujamų įrodymų, savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo patvirtintos priėmimo taisyklės suteikė administracijai teisę į mokyklą nepriimti. Tokie reikalavimai mokinio etninei kilmei prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatoms, Lygių galimybių įstatyme apibrėžiami, kaip tiesioginis diskriminavimas ir pagal LR BK 169 straipsnį gali būti baudžiami laisvės atėmimu iki trejų metų.

Atskleidus šį stulbinantį faktą Lietuvos internautai palaikė blogerio Zeppelinus inicijuotą pilietinę akciją ir kreipėsi į su skundais į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, ragindami nedelsiant nutraukti diskriminuojančią mokinius pagal jų tėvų ir senelių kilmę priėmimo praktiką ir atlikti tyrimą dėl mokyklos administracijos bei atsakingų Vilniaus savivaldybės tarnautojų veiklos organizuojant mokinių priėmimą 2004-2008 m. siekiant nustatyti, ar juose nėra LR Baudžiamojo kodekso 169 straipsnio* sudėtį atitinkančių veikų. Taip pat internutai kreipėsi į žmogaus teises ginančias organizacijas, kad šios užfiksuotų diskriminavimo atvejį bei kontroliuotu valstybinių institucijų veiksmus jį nagrinėjant.

Daugiau informacijos:

http://zeppelinus.livejournal.com/6466.html

Dinos Sergijenko straipsnis Alfa.lt

http://www.alfa.lt/straipsnis/202038

Tai pirmas atvejis Lietuvoje, kai tinklaraštininkų (blogerių) pilietinės akcijos dėka atskleidžiama ir bus nutraukta diskriminuojanti vaikus praktika valstybinėje švietimo įstaigoje. Manau, kad blogerio Zeppelinus veikla, kovojant su diskriminacijoms apraiškomis Lietuvoje bei aktyvinant pilietinės visuomenės veiksmus pademonstravo jo pilietinį ryžtą ir "netoleranciją netolerancijai" ir yra verta šių metų Tolerancijos žmogaus vardo suteikimo.

Pagarbiai,

(Vardenis Pavardenis, nickneimas, atstovaujama formali organizacija ar neformalus piliečių sambūris)
Taigi, dar kartą linkiu jums įdomios, turiningos ir kupinos išbandymų Tolerancijos dienos!
 
 
 
pavejui on November 16th, 2008 02:03 pm (UTC)
Turbūt didžiausia problema su tolerancija yra ta, kad po šituo terminu yra pakištas tolerastijos turinys - t.y. vienos pusės prievartavimas būti atlaidžia kitai pusei, kuri net nesiruošia atsižvelgti į tų atlaidžiųjų interesus.
Todėl asmeniškai paskutiniu metu aš perėjau į vidinę emigraciją (t.t. nebekreipiu dėmesio į Lietuvoje vykstantį ritimąsi globalizacijos liūnan, nes kiekviena tauta gauna tokią valdžią, kokios nusipelnė duotuoju laiko momentu), pasilikdamas sau teisę dėti į dantis tiems, kas sutrukdys mano vidinę ramybę ;)
O visiems kovojantiems už tolweranciją noriu pasiūlyti keletą nuskriaustų ir niekinamų socialinių grupių, už kurių interesus jie galėtų aiškiai pasisakytui ir pakovoti: tai kažkodėl Lietuvoje nepripažinti seks-mažumomis zoofilai, nekrofilai ir pedofilai. Juk mes visi turime teisę būti savotiški, ar ne?
zeppelinus on November 16th, 2008 04:01 pm (UTC)
Tolerancijos apibrėžimas
Turbūt didžiausia problema su tolerancija yra ta, kad po šituo terminu yra pakištas tolerastijos turinys - t.y. vienos pusės prievartavimas būti atlaidžia kitai pusei, kuri net nesiruošia atsižvelgti į tų atlaidžiųjų interesus.

Tai nėra problema, kadangi jau įvedant tolerancijos terminą po juo visada slypėjo tolerastijos turinys - t.y. nenatūrali, iracionali individo ar visuomenės elgsena, pasireiškianti pakantumu vyraujančių toje visuomenėje etinių normų pažeidimui, nepagarbos nusistovėjusioms tradicijoms pasireiškimams bei vertybinių nuostatų niekinimui, o taip pat svetimų etninių normų, tradicijų bei vertybinių nuostatų primetimui.

Nuomonė, kad tolerancija ir tolerastija kažkuo skiriasi yra klaidinga iš esmės, kadangi de facto tai yra identiški sinonimai - vienas turintis teigiamą, o kitas neigiamą konotaciją.
Todėl asmeniškai paskutiniu metu aš perėjau į vidinę emigraciją (t.t. nebekreipiu dėmesio į Lietuvoje vykstantį ritimąsi globalizacijos liūnan, nes kiekviena tauta gauna tokią valdžią, kokios nusipelnė duotuoju laiko momentu), pasilikdamas sau teisę dėti į dantis tiems, kas sutrukdys mano vidinę ramybę ;)

Nesupyk, bet labai neigiamai vertinu tokią kapituliantišką poziciją, nes visi tie demokratiniai žaidimai su klounų partijomis rodo, kad žmonės tiesiog nesuprato, kas jiems gresia artėjančios krizės metu ir manė, kad visa tai yra pajuokavimai....

Prasidėjus rimtoms bėdoms, tauta visus tuos klounus nušluos, kaip trupinius nuo stalo ir į valdžią ateis rimti žmonės, pasiryžę spręsti problemas iš esmės. Mūsų visų pareiga bent jau nebūti abejingais tai plintančiai bjaurasčiai, kaip įmanoma reikšti neigiamą nuomonę jos ir jos nešėjų adresu bei palaikyti tuos, kurie ryžtasi kažkam rimtesniam. Pradžiai bent tiek.
O visiems kovojantiems už tolweranciją noriu pasiūlyti keletą nuskriaustų ir niekinamų socialinių grupių, už kurių interesus jie galėtų aiškiai pasisakytui ir pakovoti: tai kažkodėl Lietuvoje nepripažinti seks-mažumomis zoofilai, nekrofilai ir pedofilai. Juk mes visi turime teisę būti savotiški, ar ne?

Nereikia taip žiauriai. Viskas kur kas paprasčiau.

Pvz. aš iškart siūlau visoms toleranciją propaguojančioms organizacijoms deklaruoti - kiek pas juos dirba romų tautybės asmenų, kiek - esamų ar buvusių narkomanų ar alkoholikų, kiek - psichikos negalią turinčių asmenų.

Sprendžiant iš jų žodžių ir propaguojamųnuostatų, tokių kadrų suma ten turėtu būti virš 50% darbuotojų, tačiau, kaip taisyklė, reakcija būna labai savotiška, paaiškėjus, kad tokių ten išvis nėra...:)

Yra senobinė išmintis: nežiūrėk, ką jis sako, o žiūrėk, ka jis daro.
Re: Tolerancijos apibrėžimas - pavejui on November 16th, 2008 05:25 pm (UTC) (Expand)
Nepasiduokime svetimam diskursui - zeppelinus on November 16th, 2008 05:56 pm (UTC) (Expand)
Re: Nepasiduokime svetimam diskursui - pavejui on November 16th, 2008 09:58 pm (UTC) (Expand)
Re: Nepasiduokime svetimam diskursui - zeppelinus on November 16th, 2008 10:34 pm (UTC) (Expand)
anaiptol on November 16th, 2008 03:38 pm (UTC)
jėzaukristau.
zeppelinus on November 16th, 2008 04:03 pm (UTC)
jėzaukristau.
Khhm, ne tai, kad prieštaraučiau tokiam kreipiniui, bet visgi mano nickneimas yra kur kas kuklesnis - Zeppelinus..:)
rokiskis on November 16th, 2008 06:46 pm (UTC)
Savo vardą ir pavardę parašyk, anoniminiai personažai negali būti teikiami nominacijoms visokioms.

O šiaip, manau, kad tai būtų visai normalus dalykas, jei tave irgi išrinktų metų tolerastu :-)
zeppelinus on November 16th, 2008 07:29 pm (UTC)
Savo vardą ir pavardę parašyk, anoniminiai personažai negali būti teikiami nominacijoms visokioms

Negali būti teikiami? Čia taip Šventame Rašte pasakyta ar pats sugalvojai?:)

Pvz., jeigu teko kada važiuoti pro Mindaugo-Basanavičiaus sankryžą Vilniuje, tai turėjai pastebėti tokio berniūkščio skulptūrą ant šaligatvio. Tas vaikis vėliau Prancūzijoje išgarsėjo tuo, kad sugebėjo du kartus gauti rašytojams skiriamą Gonkūrų premiją, nors pagal nuostatus ji suteikiama tik vieną kartą. Vaikis tiesiog parašė romaną išgalvotos biografijos asmens pavarde, t.y. pasinaudojo pseudonimu ir pateikė jį premijų komitetui. Ir vėl ją gavo. Nebūtu tolerantiškiausios tautybės atstovas...:)

O jeigu rimtai, tai nėra jokių teisinių ar moralinių kliūčių teikti Tolerancijos Žmogaus nominacijai po pseudonimu slypintį asmenį, kadangi nominuojama ne už gražias akis ar skambią pavardę, bet už konkretų pilietinį poelgį. Pavardės klausimas taps aktualus, kai reikės pervesti premiją - tuomet premijų skyrėjai ją ir sužinos...:)

Visuomenei gi laureatas taip ir liks žinomas, kaip "kuklusis Zeppelinus".
O šiaip, manau, kad tai būtų visai normalus dalykas, jei tave irgi išrinktų metų tolerastu :-)

Mažiau kalbų - daugiau veiksmų. Kad jau taip - imk ir nusiųsk laišką Sugiharos Fondo el.paštu su mano nominacija. Pasirašyti vardu ir pavarde visai nebūtina, pakaks ir LJ Nickneimo su nuoroda, kur patį galima rasti virtualioje erdvėje...:)
(no subject) - rokiskis on November 16th, 2008 09:20 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on November 16th, 2008 10:04 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - ginaite on November 17th, 2008 10:05 am (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on November 17th, 2008 10:30 am (UTC) (Expand)
zvyras on November 16th, 2008 10:07 pm (UTC)
Man rods, Rokišks bus teisus - be pavardės nieks ir nežiūrės turbūt.
zeppelinus on November 16th, 2008 10:27 pm (UTC)
Nesupykite, bet jūs su Rokiškiu esate naivūs ir nesuprantate, kaip funkcionuoja pilietinės visuomenės poveikio mechanizmai.

Jeigu bent kas antras mano žurnalo skaitytojas nusikopijuotu laišką ir pasirašydamas nikneimu nusiųstu jį Sugiharos fondui, o kopija - į N interneto portalų bei laikraščių (visi adresai pateikti), tai nominacijos faktas greit paplistu, taptu pakankamai plačiai žinomas ir jį nutylėti Sugiharininkams taptu problematiška, ypač jeigu kokia simpatiška, energinga ir atkakli mergaitė iš, pvz. kokios Alfa ar Omega.lt pradėtu jų įkyriai klausinėti apie negirdėtą iki šiol Lietuvoje atvejį - anoniminio blogerio nominaciją ir apie tai, kaip komisija vertina to personažo kovas su diskriminacija.

Protinga ir gabi žurnalistė iš to pokalbio galėtu tooookį šaunų tekstuką sukurpti, kad nu.

Premijos gauti visa tai, žinoma, nepadėtu, bet juk mes, tikiuosi suprantame, kad ne premijose laimė..? :)
(no subject) - rokiskis on November 16th, 2008 10:59 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on November 17th, 2008 12:22 am (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 17th, 2008 02:11 am (UTC) (Expand)
(Anonymous) on November 17th, 2008 07:28 am (UTC)
piktas barsukas
Tai koks gi straipsnio tikslas? Pagromuluoti tolerancijos sąvoką? Pabaksnoti pirštu į A. Lukšą? Į Sugiharos fondą? Į kai kurių (daugelio?) tautiečių abuojumą? Ar vis tik gauti tą nominaciją? Gerai, apie paskutinį atvejį juokauju. Tikiu, kad autoriui nerūpi nominacijos. Tiesiog norisi dėmesio.

Ko kimbu? Mėgstu gerus straipsnius. Ir nemėgstu skambiai epitetais apkaišytų proklamacijų. Ypač su kalbos kultūros klaidomis. Mėgstu, kai (tokio visai gražaus) tikslo yra siekiama gražiai.

Beje, visiškai nesutinku su tolerancijos ir tolerastijos sulyginimu ir nuo pat pradžių pasirinktu kampu - "toleruoti blogį". Manau, kad tai iškreiptas požiūris.
zeppelinus on November 17th, 2008 09:06 am (UTC)
Re: piktas barsukas
Tai koks gi straipsnio tikslas? Pagromuluoti tolerancijos sąvoką? Pabaksnoti pirštu į A. Lukšą? Į Sugiharos fondą? Į kai kurių (daugelio?) tautiečių abuojumą?

Visa tai, ką Jūs paminėjote, yra straipsnio uždaviniai, o ne tikslas.. Tikslas kur kas paprastesnis - atkreipti skaitančios visuomenės dalies dėmesį į egzistuojančius neatitikimus tarp tolerancijos ideologų deklaruojamų siekių ir realiai jų vykdomos veiklos.
Ar vis tik gauti tą nominaciją? Gerai, apie paskutinį atvejį juokauju. Tikiu, kad autoriui nerūpi nominacijos. Tiesiog norisi dėmesio.

Autoriui nominacijos rūpi tiek, kiek tai pasitarnauja pagrindiniam straipsnio tikslui, t.y. man nusispjaut, kad niekada netapsiu Metų tolerancijos žmogumi ar oficialiu nominantu, bet siekiu, kad mano kandidatūra būtų kuo plačiau pateikta Sugiharos fondui ir šis faktas būtu paviešintas.
Ko kimbu? Mėgstu gerus straipsnius. Ir nemėgstu skambiai epitetais apkaišytų proklamacijų. Ypač su kalbos kultūros klaidomis. Mėgstu, kai (tokio visai gražaus) tikslo yra siekiama gražiai.
Khhm, ir aš mėgstu gerus straipsnius - čia mes esame bendraminčiai..;) Bet tokių logiška tikėtis ir reikalauti iš tų, kurie juos rašo už pinigus, t.y. profesionalų. Ir kalbos kultūros klaidas jiems ištaiso korektoriai, stilistai ir redaktoriai.

Mano tekstai išties tėra skambiais epitetais apkaišytos proklamacijos - bet juk aš to ir neslepiu ir net nebandau apsimesti Didžiuoju Bublicistu ar Lietuvos Žemės Rašytoju, todėl nieko negaliu atsakyti į Jūsų pastabą, kad Jūs tokių nemėgstate, o mėgstate, kad viskas būtų daroma gražiai.

Čia ir bėda, kad mūsuose tie, kas galėtu tai padaryti gražiai ir profesionaliai kažkodėl to nedaro. Bent jau aš nelabai matau to darymo.
Beje, visiškai nesutinku su tolerancijos ir tolerastijos sulyginimu ir nuo pat pradžių pasirinktu kampu - "toleruoti blogį". Manau, kad tai iškreiptas požiūris.

OK, tokia Jūsų kol kas nepagrįsta nuomonė - turėsiu ją omenyje. Mano nuomonę Jūs matėte - ji yra kitokia.
(Anonymous) on November 17th, 2008 08:19 am (UTC)
Tomas
Manau, kad per giliai kapstote. Joks tai "iškreiptas požiūris" ar "diskusija dėl sąvokų". Po visa šia pseudointelektualiu stiliumi pateikiama, rusiškų vertinių ir konstrukcijų kupina rašliava nelabai giliai slepiasi elementariausia tamsybė ir banaliausias antisemitizmas bei rasizmas. Kiek nori galima šnekėti apie mūsų naciukų taip eksploatuojamą primityvų sofizmą "teisė būti netolerantiškam", tačiau šios teisės nebuvimas iš esmės ir apibrėžia šiuolaikinės visuomenės sanklodą. Taip, Mahometo karikatūrų skandalai yra bjauru. Taip, rėkaujantys ir bedarbio pašalpų bei teisės žudyti savo dukras reikalaujantys musulmonai yra nepriimtina. Tik bėda ne pačioje tolerancijos sąvokoje ar menamoje institucinėje prievartoje elgtis pagal mažumos taisykles. Esmė elementariame įstatymų taikyme. Jūs lyg ir aiškiai matote tą esmę, ir tikrai - žydų mokyklos taisyklės absurdiškos, dvigubi standartai komentarų rašeivoms - skandalas. Tik tiek, kad jei jau suvokiate, kad siekiamybė - visų paklusimas įstatymams, o ne mistinė kažkieno meilė kažkam, todėl, kad jų mažiau, gal reiktų suvokti, jog apsišikęs girtuoklis laiptinėje nėra auklėjamas jį suspardant, kad triukšmaujančių studentų tąsymas už atlapų - elementarus nusikaltimas. Ir su jokia tolerancija kitokiam tai neturi nieko bendro. Nors ko aš čia stengiuos... Pirmokiškai absurdiškas sąvokų supainiojimas, kartu su biurgeriška teisuolio poza, neslepiamu primityviu antisemitizmu jau kurį laiką yra beveik būtini TIKRO PATRIOTO atributai. Visą tai pagardinant tiesiog neįsivaizduojamu kiekiu Puškino ir Dostojevskio (Limonovo ir Žirinovskio?) kalbos perlų, menkai tepridengtų bernelių sakalėlių ir močiučių šnektos raidėmis.
zeppelinus on November 17th, 2008 09:25 am (UTC)
Re: Tomas
Manau, kad per giliai kapstote. Joks tai "iškreiptas požiūris" ar "diskusija dėl sąvokų". Po visa šia pseudointelektualiu stiliumi pateikiama, rusiškų vertinių ir konstrukcijų kupina rašliava nelabai giliai slepiasi elementariausia tamsybė ir banaliausias antisemitizmas bei rasizmas.
Šiuo atveju šie teiginiai tėra Jūsų subjektyvi nuomonė. Ar sugebėtumėte ją pagrįsti..?
Kiek nori galima šnekėti apie mūsų naciukų taip eksploatuojamą primityvų sofizmą "teisė būti netolerantiškam", tačiau šios teisės nebuvimas iš esmės ir apibrėžia šiuolaikinės visuomenės sanklodą. Taip, Mahometo karikatūrų skandalai yra bjauru. Taip, rėkaujantys ir bedarbio pašalpų bei teisės žudyti savo dukras reikalaujantys musulmonai yra nepriimtina. Tik bėda ne pačioje tolerancijos sąvokoje ar menamoje institucinėje prievartoje elgtis pagal mažumos taisykles.
Jūs, berods, diskutuojate dėl teiginių, kurių čia niekas neišsakė. Nedeklaravau jokios "teisės būti netolerantiškam", nes dar nesusitarėm, ką mes abu vadiname terminu "tolerancija"..:) Mano vartojamą apibrėžimą Jūs matėte, o koks yra Jūsų?
Esmė elementariame įstatymų taikyme.Jūs lyg ir aiškiai matote tą esmę, ir tikrai - žydų mokyklos taisyklės absurdiškos, dvigubi standartai komentarų rašeivoms - skandalas. Tik tiek, kad jei jau suvokiate, kad siekiamybė - visų paklusimas įstatymams, o ne mistinė kažkieno meilė kažkam, todėl, kad jų mažiau, gal reiktų suvokti, jog apsišikęs girtuoklis laiptinėje nėra auklėjamas jį suspardant, kad triukšmaujančių studentų tąsymas už atlapų - elementarus nusikaltimas. Ir su jokia tolerancija kitokiam tai neturi nieko bendro.
Khhm, berods niekam nesiūliau nieko spardyti ar tąsyti, o visai priešingai - aktyviai raginau to nedaryti? Kažkaip pas Jus galai nesueina. Nekalbant jau apie tai, kad norint įvertinti, ką tai turi bendro su tolerancija reikėtu išgirstu Tamstos vartojamą šios sąvokos apibrėžimą.
Nors ko aš čia stengiuos... Pirmokiškai absurdiškas sąvokų supainiojimas, kartu su biurgeriška teisuolio poza, neslepiamu primityviu antisemitizmu jau kurį laiką yra beveik būtini TIKRO PATRIOTO atributai.
O ir tikrai, vietoje tuščių pretenzijų galėtumėte pateikti sąvokų atpainiojimo pavyzdį arba, įdomumo dėlei, įrodyti savo teiginį apie mano "primityvų antisemitizmą". Ar sugebėtumėte..?
Visą tai pagardinant tiesiog neįsivaizduojamu kiekiu Puškino ir Dostojevskio (Limonovo ir Žirinovskio?) kalbos perlų, menkai tepridengtų bernelių sakalėlių ir močiučių šnektos raidėmis.
Beje, iš šio sakinio man kilo įtarimas - bene Tamista zoologinis rusofobas būsite? Ir kaip tai derinasi su Jūsų tolerantiškomis pažiūromis..?
Re: Tomas - (Anonymous) on November 17th, 2008 11:47 am (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - zeppelinus on November 17th, 2008 12:53 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - (Anonymous) on November 17th, 2008 01:31 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - zeppelinus on November 17th, 2008 01:57 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - (Anonymous) on November 17th, 2008 02:30 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - grippen on November 17th, 2008 11:08 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - (Anonymous) on November 18th, 2008 06:47 am (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - salvis on November 18th, 2008 12:36 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - grippen on November 18th, 2008 02:19 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - grippen on November 18th, 2008 02:18 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - grybukaras on November 18th, 2008 02:39 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - grippen on November 20th, 2008 07:24 am (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - (Anonymous) on November 20th, 2008 10:06 am (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 1 - grippen on November 20th, 2008 01:06 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - zeppelinus on November 17th, 2008 12:53 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - (Anonymous) on November 17th, 2008 01:14 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - zeppelinus on November 17th, 2008 02:04 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - salvis on November 17th, 2008 04:15 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - zeppelinus on November 17th, 2008 04:22 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - salvis on November 17th, 2008 04:33 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - rokiskis on November 18th, 2008 03:28 am (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - (Anonymous) on November 18th, 2008 06:56 am (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - rokiskis on November 18th, 2008 10:35 am (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - (Anonymous) on November 18th, 2008 11:02 am (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - rokiskis on November 18th, 2008 01:12 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - grybukaras on November 18th, 2008 01:20 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - rokiskis on November 18th, 2008 01:28 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - grybukaras on November 18th, 2008 01:46 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - rokiskis on November 18th, 2008 08:42 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - salvis on November 18th, 2008 12:49 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - rokiskis on November 18th, 2008 12:57 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - grybukaras on November 18th, 2008 01:13 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - rokiskis on November 18th, 2008 01:32 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - salvis on November 18th, 2008 07:42 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - 2 - salvis on November 18th, 2008 07:42 pm (UTC) (Expand)
Re: Tomas - (Anonymous) on November 17th, 2008 11:57 am (UTC) (Expand)
(Anonymous) on November 17th, 2008 08:33 am (UTC)
Ar zinote kad
Tas raseiva A.Luk_sas yra Fronto partijos aktyvistas?

:)
zeppelinus on November 17th, 2008 09:08 am (UTC)
Re: Ar zinote kad
..ir kodėl aš nenustebau, nors to nežinojau..?;)
zvyras on November 17th, 2008 11:54 am (UTC)
O iš kur tokią fainą nuotrauką gavai? :) klausiu, nes pavargstu kartais nuo rimtų diskusijų ir norisi vat pasižiūrėt į paveikslėlius...

Beje, o kodėl būtinai žurnalistĖ ("Protinga ir gabi žurnalistė...")? Bene vyr. lyties žurnaliūgų nėr
zeppelinus on November 17th, 2008 12:04 pm (UTC)
O iš kur tokią fainą nuotrauką gavai? :) klausiu, nes pavargstu kartais nuo rimtų diskusijų ir norisi vat pasižiūrėt į paveikslėlius...

Norėčiau pameluoti, kad pats nupaveikslavau, bet iš tikrųjų pavogiau nusavinau ją kažkur interneto platybėse..;-)

Beje, o kodėl būtinai žurnalistĖ ("Protinga ir gabi žurnalistė...")? Bene vyr. lyties žurnaliūgų nėr

Yr tai yr, bet kažkaip vyriškos lyties žurnalisto paveikslas neskatina mano vaizduotės..

Man tiesiog maloniau įsivaizduoti ir aprašyti protingą ir gabią moteriškos lyties žurnalistę, juolab, kad ir prototipų tokių yra...

Na, toks jau ašen nepataisomas tradicionalistas nekuriomis prasmėmis..;)
(no subject) - rokiskis on November 19th, 2008 07:03 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on November 19th, 2008 09:26 pm (UTC) (Expand)
zalias_bebras on November 17th, 2008 12:52 pm (UTC)
“Mes netoleruosime netolerancijos apraiškų!“ - (c) Kauno meras Kupčinskas.
zeppelinus on November 17th, 2008 12:56 pm (UTC)
"Dėl pliuralizmo dviejų nuomonių būti negali" (c)
KPSS CK Sekretorius J.Ligačiovas..:)
grippen on November 17th, 2008 10:58 pm (UTC)
Bravo !
Nedaug trūko kad išvis būčiau pražiopsojęs tolerastijos dieną - dabar bent jau diena vėliau atžymėjau :)
Tiesa, siūsdamas laišką dar ir news@lrytas.lt pridėjau. Dėl viso pikto :)
zeppelinus on November 18th, 2008 09:21 am (UTC)
Na štai, ne be reikalo laiką gaišau - pravertė, taigi..;)

Aš tai net nerizikavau dėti to LRyto, kažkokia negera nuojauta man kužda, kad vargu ar jiems patiks mano kandidatūra..:)
(Deleted comment)
zeppelinus on November 18th, 2008 11:45 am (UTC)
Re: nežinau, ar šitą matei
O, dėkui, nemačiau.
Re: nežinau, ar šitą matei - zvyras on November 18th, 2008 01:54 pm (UTC) (Expand)
Re: nežinau, ar šitą matei - zeppelinus on November 18th, 2008 02:24 pm (UTC) (Expand)
Re: nežinau, ar šitą matei - rokiskis on November 19th, 2008 07:10 pm (UTC) (Expand)
Re: nežinau, ar šitą matei - zeppelinus on November 19th, 2008 09:34 pm (UTC) (Expand)
Re: nežinau, ar šitą matei - rokiskis on November 20th, 2008 08:28 pm (UTC) (Expand)
rokiskis on November 20th, 2008 09:42 pm (UTC)
Na tai ką, tamstos populiarumas plinta :-) O kaip pats vertinate - ar tapsite metų tolerastijos apdovanotiniu?
zeppelinus on November 21st, 2008 07:41 am (UTC)
O kaip pats vertinate - ar tapsite ..?
Vargu bau - bais nustebtau.:)

Išsakysių prognozę - tarp kitų iškeltų kandidatūrų bus tokio lygio ir garsumo žmogus, kad visi kiti nominantai jo tolerancijos fone pasirodys menki nykštukėliai, todėl jokių abejonių dėl to, kam turi būti suteiktas tas 2008 m. titulas, visuomenei net nekils...:)

[užfiksuokime pranašystės datą, vėliau galėsime pasižiūrėti jos išsipildymą]
Re: O kaip pats vertinate - ar tapsite ..? - rokiskis on November 21st, 2008 04:58 pm (UTC) (Expand)
Re: O kaip pats vertinate - ar tapsite ..? - zeppelinus on November 21st, 2008 05:17 pm (UTC) (Expand)
linuzhe on November 21st, 2008 11:54 am (UTC)
zeppelinus on November 21st, 2008 12:31 pm (UTC)
Jooo, Delfis yra JĖGA...:) Dėkui už nuorodėlę.

Beje, kas dar nepasidalinome ko..?
kusemmekaars on November 21st, 2008 01:12 pm (UTC)
Какой забавный Вы виртуал! Ну совершенно очевидно, что Вы боролись с черной кошкой в темной комнате. Формальный повод нашли - браво! Но Вы либо никогда не бывали в той самой школе, либо откровенно создаете проблему на ровном месте. За 20 лет не было случая никакой этнической дискриминации, там учились и учатся дети разных национальностей. В отличие от тех самых школ, где вроде бы с Вашей точки зрения юридически все было "чисто", в обсуждаемой Вами школе, никакой рассовой и этнической дискриминации отродясь не было. Зато был высокий уровень преподавания, отличная техническая база и при этом вполне нормальная дружественная атмосфера. Простите, но не могу согласиться с тем, что поворачивая все таким образом, Вы можете добиться повышения уровня гражданственности в Литве.
На мой взгляд, проблема в другом: надо перестать рефлексировать и писать многосимвольные пасквили с плохоскрываемым отвращением ко всему тому, что организовано лучше или просто эффективно функционирует. Хватит брызгать желчью и толочь воду в ступе. Это уже откровенно скучно. Кстати, в той самой школе про Вас никто не то, что не вспоминает и не думает. Там знаете-ли заботы другого порядка.... математика, физика, языки, традиции... Отмахнулись, и буде...
zeppelinus on November 21st, 2008 01:54 pm (UTC)
Какой забавный Вы виртуал! Ну совершенно очевидно, что Вы боролись с черной кошкой в темной комнате. Формальный повод нашли - браво!


Формальный повод тем и ценен, что его можно доказать и от него нельзя просто отмахнуться или замылить демагогией. Рад, что Вы смогли это оценить.

Но Вы либо никогда не бывали в той самой школе, либо откровенно создаете проблему на ровном месте. За 20 лет не было случая никакой этнической дискриминации, там учились и учатся дети разных национальностей.


Вы таки забыли добавить один маааленький нюанс, что родителям всех этих "детей разных национальностей" приходилось документально доказывать своё - или дедушек - еврейское происхождение. Так что откуда там взяться этнической дискримнации, отсутствию которой Вы столь рады - ума не приложу? Это как порадоваться, что в школе "только для белых" нет проявлений антинегритянского расизма..:)

В отличие от тех самых школ, где вроде бы с Вашей точки зрения юридически все было "чисто", в обсуждаемой Вами школе, никакой рассовой и этнической дискриминации отродясь не было.


Так точно - не было, окромя, как при приёме в школу - что и было чёрным по белому прописано в её Уставе, п.20...:)

Зато был высокий уровень преподавания, отличная техническая база и при этом вполне нормальная дружественная атмосфера. Простите, но не могу согласиться с тем, что поворачивая все таким образом, Вы можете добиться повышения уровня гражданственности в Литве.


Соглашаться или нет - дело Ваше, а законы у нас едины для всех - и если такие финты ими запрещены и все другие национальные школы подчиняются этим требованиям, то демонстративное их несоблюдение в данной школе есть наглое попрание принципов равенства всех людей, независимо от их этничности, прописанного в нашей Конституции. Что, собственно, и было доказано...

На мой взгляд, проблема в другом: надо перестать рефлексировать и писать многосимвольные пасквили с плохоскрываемым отвращением ко всему тому, что организовано лучше или просто эффективно функционирует. Хватит брызгать желчью и толочь воду в ступе. Это уже откровенно скучно.


Скучно, говорите? Хотите, чтобы было весело..? Кххм, я подумаю над Вашим пожеланием....

По поводу "лучше организовано и эффективно функционирует" - возражений нет, проблема лишь в том - а за чей, собственно, счёт...? Школа, позволю себе напомнить, государственная, учредитель её - самоуправление и содержится на средства горожан.

Почему так получается, что учеников в ней раза в два меньше, чем предусмотрено проектом здания, а учителей на одного ученика раза в 1.5 больше, чем в соседних литовских школах? Откуда такие привилегии одной национальности за счёт налогоплательщиков всех национальностей, чьи дети учаться в две смены в переполненных школах по соседству..? Что мешает организации совместного обучения по раздельным классам литовских и еврейских школьников?

Пожалуй действительно надо будет посмотреть на это дело повнимательнее - спасибо, что подали мысль..... да и более непосредственное знакомство с еврейскими традициями и его носителями только укрепит толерантность среди литовских школьников.

Кстати, в той самой школе про Вас никто не то, что не вспоминает и не думает. Там знаете-ли заботы другого порядка.... математика, физика, языки, традиции... Отмахнулись, и буде...


А с чего Вы взяли, что я озабочен тем, вспоминают ли меня и думают ли обо мне в данной школе? Вроде я таких забот нигде и не высказывал? Это я о ней думал и заботился об обеспечении в ней законности, повышении толерантности и искоренении дискриминации, а тут ещё Вы интересные идеи подбрасываете....
(no subject) - kusemmekaars on November 21st, 2008 04:16 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on November 21st, 2008 06:13 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 21st, 2008 08:05 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on November 21st, 2008 08:39 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 22nd, 2008 12:57 pm (UTC) (Expand)
A - zeppelinus on November 22nd, 2008 03:47 pm (UTC) (Expand)
Re: A - kusemmekaars on November 23rd, 2008 02:13 pm (UTC) (Expand)
Re: A - zeppelinus on November 24th, 2008 07:42 pm (UTC) (Expand)
Re: A - kusemmekaars on November 25th, 2008 02:19 pm (UTC) (Expand)
Re: A - zeppelinus on November 26th, 2008 11:02 am (UTC) (Expand)
Re: A - kusemmekaars on November 26th, 2008 01:11 pm (UTC) (Expand)
Re: A - zeppelinus on November 26th, 2008 03:54 pm (UTC) (Expand)
Re: A - kusemmekaars on November 26th, 2008 07:27 pm (UTC) (Expand)
Re: A - zeppelinus on November 27th, 2008 06:37 am (UTC) (Expand)
Re: A - kusemmekaars on November 27th, 2008 05:46 pm (UTC) (Expand)
B - zeppelinus on November 22nd, 2008 03:47 pm (UTC) (Expand)
Bravo Metų Tolerancijos Žmogaus nominantui ! - grippen on November 22nd, 2008 07:12 pm (UTC) (Expand)
Re: Bravo Metų Tolerancijos Žmogaus nominantui ! - rokiskis on November 22nd, 2008 11:10 pm (UTC) (Expand)
Re: Bravo Metų Tolerancijos Žmogaus nominantui ! - kusemmekaars on November 23rd, 2008 02:41 pm (UTC) (Expand)
Re: Bravo Metų Tolerancijos Žmogaus nominantui ! - rokiskis on November 23rd, 2008 05:46 pm (UTC) (Expand)
Re: Bravo Metų Tolerancijos Žmogaus nominantui ! - kusemmekaars on November 23rd, 2008 02:40 pm (UTC) (Expand)
Re: Bravo Metų Tolerancijos Žmogaus nominantui ! - grippen on November 23rd, 2008 10:20 pm (UTC) (Expand)
Re: Bravo Metų Tolerancijos Žmogaus nominantui ! - kusemmekaars on November 24th, 2008 10:02 am (UTC) (Expand)
Re: Bravo Metų Tolerancijos Žmogaus nominantui ! - grippen on November 24th, 2008 12:08 pm (UTC) (Expand)
Re: Bravo Metų Tolerancijos Žmogaus nominantui ! - kusemmekaars on November 24th, 2008 02:32 pm (UTC) (Expand)
Re: Bravo Metų Tolerancijos Žmogaus nominantui ! - zeppelinus on November 24th, 2008 09:25 pm (UTC) (Expand)
Re: Bravo Metų Tolerancijos Žmogaus nominantui ! - kusemmekaars on November 25th, 2008 02:43 pm (UTC) (Expand)
Re: B - kusemmekaars on November 23rd, 2008 02:18 pm (UTC) (Expand)
Re: B - zeppelinus on November 24th, 2008 08:43 pm (UTC) (Expand)
Re: B - kusemmekaars on November 25th, 2008 02:23 pm (UTC) (Expand)
Re: B - zeppelinus on November 26th, 2008 01:11 pm (UTC) (Expand)
Re: B - kusemmekaars on November 26th, 2008 01:40 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 22nd, 2008 11:06 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 23rd, 2008 02:30 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 23rd, 2008 05:44 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 24th, 2008 10:08 am (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 24th, 2008 01:41 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 24th, 2008 02:25 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on November 24th, 2008 09:04 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 25th, 2008 02:28 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 26th, 2008 04:19 am (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 26th, 2008 09:17 am (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 26th, 2008 11:02 am (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on November 26th, 2008 11:45 am (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 26th, 2008 11:59 am (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on November 26th, 2008 12:33 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 26th, 2008 01:47 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 26th, 2008 01:21 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 27th, 2008 12:42 am (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 30th, 2008 02:00 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 24th, 2008 11:43 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 25th, 2008 02:37 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 26th, 2008 04:26 am (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 26th, 2008 09:30 am (UTC) (Expand)
(no subject) - rokiskis on November 26th, 2008 10:24 am (UTC) (Expand)
(no subject) - kusemmekaars on November 26th, 2008 01:42 pm (UTC) (Expand)
(Anonymous) on March 3rd, 2011 12:18 am (UTC)
Man patik
ko es mekleju, paldies