?

Log in

No account? Create an account
 
 
03 October 2008 @ 05:07 pm
Gugenheimo Vasiukai: tautos apklausa - Гугенхаймовские Васюки: народный опрос  
Šio posto komentarų pagrindu bus atliekamas nedidelis tyrimas. Prašau aktyviai dalyvauti.
По комментариям этого поста будет проведено небольшое исследование. Прошу активно участвовать.


Voraz
Štai ir vėl sulaukėme kultūrinių naujienų Vilniuje. Nors ne taip prastai kvepiančių, kaip praeitą kartą, bet kur kas brangesnių. Pagaliau išgirdome, ką mums žada Gugenheimo frančizės agentai - ir, deja, turiu pasakyti, kad Ostapas Benderis Vasiukų šahmatų mėgėjus maustė įtikinamiau. Gal kad alkanas buvo..?

Вот и опять мы в Вильнюсе дождались культурных новостей. Хотя и не столь дурно пахнущих, как в прошлый раз, но горааааздо дороже. Наконец то агенты франчизы Гугенхейма озвучили свои предложения - и должен заметить, что Остап Бендер "обувал" васюкинцев куда убедительнее. Может потому, что голодный был...?

Taigi, anot pristatytojų, muziejus sulauks po 400 tūkst. lankytojų kasmet, iš kurių 270 tūkst. bus atvykę pažiopsoti to stebuklo ir jo lobių užsieniečiai, išleisiantys Vilniuje ne mažiau 170 mln.usd. Kasmet į Lietuvos biudžetą Gugenhaimo muziejus, kuris įdarbins 900 darbuotojų, sumokės po 30 milijonų litų mokesčių! Maža to, užplūdūs tokiam turistų srautui Vilniui , kaip tuose Vasiukuose, norom nenorom teks pastatyti metro ir praplėsti aeroustą: „Vilnius patirtų didžiulį efektą. Ne tik išaugtų turistų srautai, padidėtų įplaukos į biudžetą, bet ir būtų patobulintas susisiekimas – tiek miesto viduje, tiek su miestu“, - kalbėjo ji. O kur dar 200 tūkst. pasaulio žydų, kuriems ketinama išdalinti po antrą, lietuvišką pasą? Negi visi, iki vieno, neatvyks pasižiūrėti Litvakų centro ir muziejaus ? Ir visa tai už kažkokius nelaimingus 300 milijonus litų mūsų mokesčių pinigų..? Jėzus, kokia laimė mums nusišypsojo.....

Вообщем, нам обещают в год по 400 тыс. посетителей, 270 тыс. из которых прибудет поглазеть на это чудо и его сокровища из за рубежа. Потратят они на это не менее 170 млн.долл., а музей в наш бюджет уплатит не менее 30 млн.долл. ежегодно, да ещё создаст 900 рабочих мест. Короче, как и в Васюках, нам придётся строить метро и расширять аэропорт - они так и сказали. И всё это счастье всего навсего за 300 мил.лит наших городских налогов? Боже, да это же дешевле снега в зимний сезон....

Tame laimingos ateities fone netgi kažkaip užsimiršo, kad atėjo laikas apmokėti 5 mln.usd. dydžio pono Zuoko, tiksliau Vilniaus miestiečių skolas ponui Mekui už jo išsaugotą Jurgio Mačiūno buitinių atliekų kolekciją. Nieko, yra yra kas primena.......

На фоне счастливого будущего как-то подзабылось, что пришло время платить 5 млн. баксов долга г.Зуокаса (A.Zuokas), точнее, наших горожан, г.Мекасу (Jonas Mekas) за сохранённую коллекцию бытовых отходов Юргиса Мачюнаса (George Maciunas). Ничего, есть кому напомнить....

Vienžo, tautiečiai, panašu, kad nepigaus šiuolaikinio meno su litvakiškais akcentais invazijos Vilniui išvengti nepavyks ir Mačiūno šiukšles mums visgi teks apmokėti pagal svorį - didesne, nei aukso kaina. Taigi, norėčiau patyrinėti tautiečių supratimą apie tuos šiuolaikinius menus - ką jie vertina, ko ne? Ar įveiks bei supras Gugenheimo šedevrų didingumą? Abejonių, prisipažinsiu - yra.

Вообщем, похоже, что инвазии современного искусства в недешёвом литвакском исполнении Вильнюсу не избежать и мусор Мачюнаса мы таки оплатим по весу - по цене выше золотой... Так что я решил провести небольшое исследование среди соотечественников - что они ценят, а что нет? Смогут ли в полной мере осознать и насладиться величием шедевров Гугенхейма? А то сомнения гложут ....
Maoistų plakatas? NK95 vėliava? Nieko panašaus..
Štai pavyzdžiui, paveikslėlis. Kaip manote, kas tai? Maoczeduno laikų agitacinis plakatas? Naujosios kairės 95 vėliava? Neatspėjote........

Вот, например картинка. Как вы думаете, что это? Агитплакат времён Mao? Флаг движения Новая Левая 95? Нет, не угадали....Tai vienas Fluxus judėjimo lyderio Jurgio Mačiūno (George Maciunas) kūrybos pavyzdėlis. Na, argi už tokį šedevrą išprususiam žmogui būtų gailą nelaimingų 5 mln.dolerių?

Это один из образцов творчества лидера движения антиискусства Флюксус Юргиса Мачюнаса (George Maciunas)? Ну, разве может просвещённый человек пожадничать и не дать за такой шедевр миллионов 5 бакинских..?

Vienžo, norėčiau atlikti nedidelį tyrimuką. Žemiau jūs matote lentelę, kurioje yra pateikti sunumeruoti 36 tapybos meno pavyzdžiai ir nurodytos trys meno kategorijos. Deja, mano LJ akauntas neleidžia įdėti kompiuterinių apklausų, todėl teks viską daryti rankomis. Norėčiau kad kiekvienas, kuris sutiks dalyvauti tyrime, peržiūrėtu kūrinius ir pagal savo subjektyvų manymą apie šiuolaikinio meno tendencijas, priskirtu kuriai nors vienai kategorijai ir nurodytų atitinkamą skaičių.Priminsiu juos:

1 - genialaus dailininko kūrinys, yra laikomas meno šedevru ir jo kaina - milijonai eurų.
2 - meno amatininko dirbinys, didelės meninės ir piniginės vertės neturi.
3 - diletanto, neturinčio supratimo apie dailę, teplionė. Meninė ir piniginė vertė artėja prie nulio.

Kitaip sakant, atsakyme pirmas skaičius reiškia paveikslo numerį, o antras - jo kategoriją, t.y. jeigu manote, kad 5 paveikslas yra šedevras - rašote 5-1, jeigu amatininko kūrinys 5-2, o jeigu nusprendėte, kad diletanto teplionė 5-3. Visas atsakymas atrodytų maždaug taip: 1-2, 2-3, 3-1...ir etc. Kad būtų paprasčiau, parašau numerių seką, nusikopijuokite ir įrašykite antrus skaičius 1, 2 arba 3:
1- ,2- ,3- ,4- ,5- ,6- ,7- ,8- ,9- ,10- ,11- ,12- ,13- ,14- ,15- ,16- ,17- ,18- ,19- ,20- ,21- ,22- ,23- ,24- ,25- ,26- ,27- ,28- ,29- ,30- ,31- ,32- ,33- ,34- ,35- ,36- .
Dar galite atskirai paminėti kokių trijų ypač patikusių paveikslų numerius.

Paprašysiu nespoileriuoti ir jeigu pažinote paveikslą ar dailininką - tiesiog priskirkite jį atitinkamai kategorijai ir patylėkite apie tai iki tyrimo pabaigos. Jeigu jums visi, iki vieno, paveikslai atrodo, khhm, nevertingi, pabandykite tiesiog nuspėti, kurie galėtu būti didžiai vertinami kitų, labiau išlavinto skonio, žmonių.

Manau, kokios savaitės tam, kad atsirastu kažkiek reprezentatyvi aukštesnio išsilavinimo ir platesnio akiračio, nei Lietuvos vidurkis, sluoksnio nuomonė, pakaks. Tuomet apdorosiu duomenis ir pateiksiu rezultatus. Beje, eksperimento tikslas - ne nustatyti Jūsų išprusimo lygį ar gebėjimą googlinti, todėl netikrinkite paveiksliukų pradinių duomenų bei nelandžiokite po paieškų sistemas - rašykite nuoširdžiai..

Visiems atsakiusiems - iš anksto didelis dėkui. Šio posto pijaras - sveikintinas.

UPD - A. Straipsnis sulaukė kritikos ir atsako į ją:
Rokiskis LJ. Viešas atsakas į Zeppelinus apklausą apie šiuolaikinį meną

UPD - B. Dėmesio, šioje apklausoje galima dalyvauti daug patogesniu būdu - tiesiog spaudant mygtukus prie paveikslėlio. Tai galima padaryti čia Elektroninė apklausos versija Mechanician žurnale.
Dėkui mechanician už geranoriškumą !

____________________

Короче, возжелал я провести небольшое исследование. Ниже вы видите таблицу, в которой 36 пронумерованных образцов изобразительного искусства и три категории для их распределения. к сожалению, бесплатный ЖЖ аккаунт не позволяет создавать электронные опросы, поэтому придётся всё делать руками. Каждый, кто согласен принять участие , просматривает картинки и по своему субьективному пониманию тенденций современного искусства припишет к какой нибудь одной из категорий с указанием её номера. напомню их:

1 - произведение гениального художника, несомненный шедевр ценой в миллионы у.е.
2 - поделка ремесленника от искусства, значимой худ. и мат. ценности не имеет.
3 - мазня дилетанта без понятия о рисовании. Ценность во всех смыслах близка к нулю.

Иначе говоря, в комментарии первая цифра означает номер картины, а вторая - её категорию, т.е. если вы сочли картину 5 шедевром - пишете 5-1, а если поделкой ремесленника - 5-2, ну а если же дилетантской мазнёй - 5-3. Весь ответ будет примерно такой: 1-2, 2-3, 3-1...ir etc.

Для упрощения задачи скопируйте ряд и вставьте вторые цифры - 1, 2 или 3:

1- ,2- ,3- ,4- ,5- ,6- ,7- ,8- ,9- ,10- ,11- ,12- ,13- ,14- ,15- ,16- ,17- ,18- ,19- ,20- ,21- ,22- ,23- ,24- ,25- ,26- ,27- ,28- ,29- ,30- ,31- ,32- ,33- ,34- ,35- ,36- .
Можете отдельно упомянуть штуки три особо понравившихся творений, точнее их номера.

Попрошу не спойлерить и если узнали картину или художника - просто назначьте категорию и помалкивайте до конца исследования. Если же вам все, до единого, картины кажутся мазнёй и ерундой, то попробуйте просто угадать, какие из них могут быть шедеврами для людей с более утончённым вкусом.

Полагаю, что недели будет достаточно для появления сколь нибудь репрезентативного мнения. Тогда я обработаю и представлю результаты. К слову, цель эксперимента - не установить вашу эрудицию или способности к гуглению, поэтому не стоит лезть в изначальные данные картинок или рыскать в поисковиках - пишите искренне.....

Всем ответившим - заблаговременное большое спасибо. Пиар приветствуется.


UPD - A. Внимание! Данный опрос можно пройти более удобным способом - просто нажимая кнопочки у картин, здесь: Опрос в электронной форме. Большая благодарность mechanician за поддержку!


UPD - B. Критика данной статьи/опроса и наш "ответ Чемберлену" (только на литовском)
Rokiskis LJ. Viešas atsakas į Zeppelinus apklausą apie šiuolaikinį meną

Paveikslas/Картина Nr. Kategorija/Категория
8 1. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
16 2. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
42 3. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
40 4. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
18 5. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
11 6. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
5 7. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
10 8. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
2 9. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
35 10. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
26 11. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
39 12. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
37 13. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
62 14. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
56 15. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
34 16. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
1 17. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
7 18. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
13 19. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
53 20. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
49 21. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
42 22. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
39 23. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
3 24. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
24 25. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
9 26. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
40 27. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
31 28. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
52 29. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
47 30. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
32 31. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
57 32. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
17 33. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
70 34. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
61 35. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня
27 36. 1.šedevras/шедевр
2.meno amatininko kūrinys/
произведение ремесленника от искусства
3. graudi teplionė/
жалкая мазня


Rezultatai:

Apklausos rezultatai ir išvados su vaizdingomis iliustracijomis (lietuviškai).


Итоги опроса и выводы с наглядными иллюстрациями (по русски)
 
 
 
pavejui on October 3rd, 2008 02:33 pm (UTC)
Atvirai pasakius, visa pateikta kūryba IMHO tėra graudžios tepliionės. Nežiūrint to, kad matau kai kuriuos Warholo kūrinius ;)
zeppelinus on October 3rd, 2008 03:23 pm (UTC)
Rūsčiai - taigi buvo rašyta:
Paprašysiu nespoileriuoti ir jeigu pažinote paveikslą ar dailininką - tiesiog priskirkite jį atitinkamai kategorijai ir patylėkite apie tai iki tyrimo pabaigos. Jeigu jums visi, iki vieno, paveikslai atrodo, khhm, nevertingi, pabandykite tiesiog nuspėti, kurie galėtu būti didžiai vertinami kitų, labiau išlavinto skonio, žmonių.

Kaip matai, viskas buvo numatyta...:) Warholas yra visuotinai pripažintas šiuolaikinio meno genijumi. Atitinkamai prašau ir įvertinti.
Re: Rūsčiai - taigi buvo rašyta: - pavejui on October 3rd, 2008 05:29 pm (UTC) (Expand)
capitalist_d on October 3rd, 2008 03:55 pm (UTC)
Не в курсе современных тенденций исскусства, не вижу ни одного шедевра, ну а хорошие работы на "двоечку" по описанной системе - 1,2,3,18,22,23,25,27,35. Остальное - мазня, даже если это признанные шедевры :)))
zeppelinus on October 3rd, 2008 04:08 pm (UTC)
Остальное - мазня, даже если это признанные шедевры :)))
Благодарю за мнение. Вы очень суровы к современным живописцам...:)
zvyras on October 3rd, 2008 04:00 pm (UTC)
Oi, na, ir ilga tamstelės anketa - tiesiog per daug teplionių :)

Man pačiai patiko (šedevrais nevadinčiau, tiesiog gražūs ar įdomūs) 2, 26 paveikslai.

Be šių, dar nieko gal 27, 1 paveikslai, o šiaip tai aš tokio meno (modernaus ar modernaus vaizduojamojo.. nes šiaip šiuolaikiniai menai gi turi pasiūlyt ir gero daug) tiesiog nemėgstu, tai kitkas man pasirodė biškį niekai. Na, nesiimčiau tvirtinti, kad viskas yr tiesiog teplionės, t.y. man asmeniškai taip ir yra, bet menas nėra toks dalykas, kad galėtum griežtai pasakyt, kur jau šūdas, o kur dar galima kentėt, tai gana subjektyvu. (nors ir kyla pagundos mėgti tą ar aną, nes dabar jis madingas ir liaupsinamas kritikų)

O to Gugenheimo muziejaus nematau reikalo pas mus steigti, kažkoks eilinis baisingų babkių metimas abejotinam projektui, viliantis, kad jis išgarsins Lietuvą ir Vilnių, nors didžiai abejoju, ar tai nors iš dalies pasiteisins. O tokios "JAV vėliavos" man yra kraupios, eina ant trijų raidžių tokie menai, atsiprašant.

Beje, teko būt Mačiūno parodoj ir ten Meko filmukus rodė, tai vėlgi supratau, kad man tai nuobodu ir išvis nematau prasmės beleką fiksuot ir demonstruot ir dar didelius pinigus už tai mokėt, na, bet, kaip minėjau, nesu nusistačius prieš tokią saviraišką, jeigu kažkam patinka, renkit jūs tas parodas į sveikatą, vaikščiokit į jas kiek tik norit, bet tas Gugenheimo muziejus išvis, dar vieni valdovų rūmai, tik dar blogiau, nes ir pats pastatas kažkoks pernelyg milžiniškas, griozdiškas, tiesiog netinka Vilniui, mano kuklia nuomone.

Ir išvis - tiek daug rašoma apie kultūrinės politikos nebuvimą, prastą teatrų būklę ir kt., tai gal į šią sritį meskim tuos 120 mln., tikrai būtų daugiau naudos.
zeppelinus on October 3rd, 2008 04:29 pm (UTC)
Oi, na, ir ilga tamstelės anketa - tiesiog per daug teplionių :)
Man pačiai patiko (šedevrais nevadinčiau, tiesiog gražūs ar įdomūs) 2, 26 paveikslai.
Be šių, dar nieko gal 27, 1 paveikslai,.o šiaip tai aš tokio meno (modernaus ar modernaus vaizduojamojo.. nes šiaip šiuolaikiniai menai gi turi pasiūlyt ir gero daug) tiesiog nemėgstu, tai kitkas man pasirodė biškį niekai..


OK, užfiksuota. Beje, žiūriu, kad kažkaip kolegos skeptiškai vertina visus paveikslus. Gal be reikalo nepaminėjau, kad tų 36 paveikslų suminė vertė virš 500 mln.eur...?

Vidurkis aiškus? Įspūdžio nedaro? Kitas dalykas, kad tą sumą sudaro tik nekurie paveikslai ir man įdomu, ar įmanoma juos atpažinti be naršymo gugliuose?
(no subject) - zvyras on October 3rd, 2008 04:37 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on October 3rd, 2008 04:45 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - zvyras on October 3rd, 2008 05:20 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - pavejui on October 3rd, 2008 05:30 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on October 4th, 2008 07:38 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - salvis on October 4th, 2008 07:39 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - zvyras on October 4th, 2008 08:13 pm (UTC) (Expand)
pgrigas on October 3rd, 2008 05:39 pm (UTC)
замечания
Все три возможные варианта оценки очень далеки друг от друга. И как можно судить о произведении искусства, видя перед собой только маленькую репродукцию сомнительного качества?
zeppelinus on October 3rd, 2008 05:56 pm (UTC)
Re: замечания
Все три возможные варианта оценки очень далеки друг от друга.

Вполне можно модифицировать категории - разделить все картины на те же три группы, но не по шедевральности, а по уровню цены, которую за неё могут заплатить.

Ну, т.е. нулевая ценовая категория, низкая ценовая категория и оооочень высокая ценовая категория.

Сделаю подсказку - среди этих картин есть представители всех трёх категорий, как их не называй.

И как можно судить о произведении искусства, видя перед собой только маленькую репродукцию сомнительного качества?

Кххм, Вы будто покупать их собираетесь, раз Вам экспертиза нужна?:)

И, в конце концов, зачем всё воспринимать настолько всерьёз..? Боже мой, если Вы сильно ошибётесь, с Вас денег никто не потребует и смеяться не будет - по крайней мере, долго...:)
mechanician on October 4th, 2008 08:39 am (UTC)
1-1,2-2,3-2,4-2,5-2,6-1,7-3,8-2,9-1,10-1,11-2,12-3,13-3,14-2,15-3,16-1,17-3,18-1,19-3,20-2,21-2,22-1,23-1,24-2,25-1,26-2,27-2,28-2,29-3,30-1,31-1,32-3,33-2,34-3,35-2,36-2.
zeppelinus on October 4th, 2008 08:54 am (UTC)
О - вот ответ краткий и по делу. Спасибо!
(no subject) - mechanician on October 4th, 2008 09:17 am (UTC) (Expand)
rokiskis on October 4th, 2008 12:03 pm (UTC)
Rašiau, rašiau, rašiau... Galų gale baigėsi tuo, kad parašiau visą postą savo žurnalui :-)

Turiu pernelyg kardinaliai kitą nuomonę apie meną - http://rokiskis.livejournal.com/25735.html

zeppelinus on October 4th, 2008 01:41 pm (UTC)
Turiu pernelyg kardinaliai kitą nuomonę apie meną
salvis on October 4th, 2008 07:22 pm (UTC)
Nepavyko atlikti pas mechanician, tai čia surašau.

1- 2,2- 1,3- 3,4- 3,5- 3,6- 3,7- 3,8- 2,9- 3,10- 3,11- 2,12- 3,13- 2,14- 3,15- 2,16- 1,17- 2,18- 2,19- 2,20- 1,21- 3,22- 2,23- 2,24- 3,25- 1,26- 1,27- 1,28- 2,29- 1,30- 1,31- 2,32- 2,33- 2,34- 3,35- 2,36- 3.

Apie milijonus-nemilijonus... man sunku apskaičiuot meno vertę. Tačiau prie vertingų surašiau 1. Prie talentingai atliktų, nors neįkvepiančių - 2 (visokie Švažo lygio). Tiek pat rašiau prie tų, kurie yra pripažinti "genijais" ir pan., bet man jų stilius (kubizmas, suprematizmas ar kai kurie autoriai iš fovizmo) - ne prie širdies. 3 rašiau prie teplionių arba, mano požiūriu, nevertingų kūrinių, kuriuos autoriai gali išvis pasilikti sau.

Gaila, kad kai kurių iliustracijų mažas dydis. Tai nelabai leido įvertinti kai kurių (ypač pirmo ir priešpaskutinio) kūrinių.
zeppelinus on October 4th, 2008 08:03 pm (UTC)
Dėkui už nuomonę...

O kodėl nepavyko pas mechanicianą? Gal reikia perspėti, kad patvarkytų ką?
(no subject) - salvis on October 4th, 2008 08:18 pm (UTC) (Expand)
http://mechanician.livejournal.com/39805.html - zeppelinus on October 4th, 2008 08:39 pm (UTC) (Expand)
zvyras on October 4th, 2008 08:14 pm (UTC)
Pas mane to mechaniciano linką atidarius būna užrašas

Forbidden
You don't have permission to access /37517.html on this server.
zeppelinus on October 4th, 2008 08:35 pm (UTC)
Jo, pasikeitė posto numeris.Dabar veikia šis:

http://mechanician.livejournal.com/39805.html
gerasirdis on October 4th, 2008 09:41 pm (UTC)
HM
Bijau, kad Rokiskis dižiąja dalimi teisus. Nes ne visi supranta tikrą meną be konteksto, o spręsti apie meną, ypač tą didįjį, iš 200x200 pikselių- tai ir aplamai kažkokia dvasinė pornografija. Bėje, pirma mintis pažiūrėjus į tą JAV vėliavos parodiją buvo- "o kodėl turėčiau rašyti laišką? Jie ką, negalėjo parašyti adreso internete?". Deja, darbas darytas 1965-ais :-).

Bet su tavim irgi sutinku- nematau reikalo iš valstybinių pinigų finansuoti tokį keistą biznį, kaip Gugenheimo muziejus. Čia ne keliai, ne infrastruktūra, ir ne unikalus mūsų valstybei kultūrinis paveldas, kurio be mūsų nėra kam finansuoti. Tiesa, kažkur buvo kažkokie skaičiavimai, kad toks muziejus pritrauktų daug turistų su jų turistiniais eurais/jenom/doleriais, bet aš tuo labai abejoju. Tuo labiau, kad skaičiavimus darė tie, kurie "stumia" patį projektą...

Pabaigai: kad čia per, nepabijokim to žodžio, idiotizmas, kiekvieną pastraipą dėti kita kalba? Vos akių neišsilaužiau...
zeppelinus on October 5th, 2008 03:07 pm (UTC)
Re: HM
Ok, dėkui už nuomonę. Beje, ar nepamiršai įvertinti paveikslų..?

Dėl tų pastraipų, tai norėjau, kaip geriau...:)
kriu on October 5th, 2008 09:59 am (UTC)
tai visi čia - жалкая мазня. geriau dar vienus valdovų rūmus :D
zeppelinus on October 5th, 2008 02:52 pm (UTC)
Na, gal nereikėtu iš vieno kraštutinumo puldinėti į kitą..:)

Kol kas tai, kas dygsta Valdovų Rūmų pavadinimu tikrai daugiau užneša į kokio Fluxus kursus palankiusio architekto fantazijas....
surgut_cirquit on October 7th, 2008 05:39 am (UTC)
Половину репродукций узнал.
Отношусь к современному искусству с осторожностью.
Ни одной картины шедевром назвать не могу.
zeppelinus on October 7th, 2008 05:56 am (UTC)
Отношусь к современному искусству с осторожностью.
:) Оно и не удивительно.

Надеюсь, Вы проставили оценки у коллеги mechanician? Спасибо.
(Anonymous) on November 23rd, 2008 07:29 am (UTC)
Vertinimas
Na, surasiau pagal subjektyvu vertinima atsizvelgiant i asmenini skoni :) Siaip sunku pasakyt, kaip atrodo paveikslai gyvai is arti vuisu dydziu.. 1-2 ,2-2 ,3-1 ,4-2 ,5-3 ,6-2 ,7-2 ,8-2 ,9-1 ,10-2 ,11-3 ,12-3 ,13-3 ,14-2 ,15-3 ,16-3 ,17-3 ,18-3 ,19-2 ,20-3 ,21-3 ,22-2 ,23-2 ,24-2 ,25-2 ,26-2 ,27-2 ,28-2 ,29-3 ,30-2 ,31-3 ,32-3 ,33-3 ,34-3 ,35-2 ,36-3
zeppelinus on November 23rd, 2008 08:52 am (UTC)
Re: Vertinimas
Khhm, truputi pavėlavote, kad įtraukčiau Jūsų atsakymą į bendrus rezultatus, bet galite savarankiškai pasitikrinti kitame mano poste apie Gugenheimą, kaip ji atrodo bendrame kontekste.

Dėkui, kad nepatingėjote.
(Anonymous) on January 19th, 2009 03:04 am (UTC)
Как профессионал, могу сказать, что первой категории, по большому счету, конечно не заслуживает ни одна.
Разве что Климта (25) не хотелось бы считать "ремесленником". (Но и к числу шедевров этот пейзаж не отнесешь. :-)
В остальном - к второй категории, с большей или меньшей натяжкой, можно отнести - 2,8,22.
Между второй и третьей, так уж и быть, поместим Ротко ( 11,13,33).Все-таки он знал, что делал.
:)
Остальное, к сожалению, независимо от громких имен - придется отнести к третьей.

т.
zeppelinus on January 19th, 2009 10:58 am (UTC)
Вот если бы ещё профессионалы, пусть и анонимно, но доступно, разьяснили нам - каким образом эти произведения, не попадающие, согласно Вашему авторитетному мнению, в шедевры, приобретает такую фантастическую стоимость в у.е. и какова в этом роль т.н. экспертного сообщества - было бы просто замечательно....:)