?

Log in

No account? Create an account
 
 
29 July 2013 @ 09:56 pm
Geraširdžiai policininkai ir nesmalsūs žurnalistai. Katalikofobas Michiel Hennink liko be pamokos  
http://i43.tinypic.com/mhzln9.png

Istorijos apie olandų jaunuolį, prie Katedros nuosavu užpakaliu mokiusį katalikus tolerancijos, tęsinys.Šiandien Michiel Hennink bylą išnagrinėjo policija. Paprastai rūstūs visokiems kurstymams bei patyčioms, šį kartą teisingumo pramonės proletarai  buvo itin geraširdiški.

Nors tyrimas buvo pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, jis  buvo perkvalifikuotas į administracinį pažeidimą. Todėl lietuvių maldą už šeimą nutraukęs svečias iš Nyderlandų buvo nubaustas švelniau, negu tikėjosi jį sulaikę ir į policijos rankas atidavę maldininkai.

Jam buvo skirta ...300 litų bauda.

Turint omenyje, kad jaunuolio tėvo uždarbis yra keli tūkstančiai eurų per mėnesį ir tokia suma jam yra juokinga, galima drąsiai teigti, kad tolerantiškasis jaunuolis išsisuko faktiškai nenubaustas.

Tskant, patyrė tik nedidelį stresą sulaikymo metu. Ir negavo jokios naudingos pamokos ateičiai. Tiksliau, gavo, bet ne tokią, kokios norėtų Lietuvos gyventojai.

Akivaizdu, kad ponaitis Michiel Hennink išvyks iš mūsų šalies tvirtai žinodamas, kad lietuviams galima nebaudžiamai rodyti kokias tik nori kūno dalis ar dergti ant galvų.

Blogiausiu atveju galima išsitraukti iš kišenės pietums tėtuko duotus pinigus ir švystelėti nusigandusiam  užsienio ponaičio rūstybės policijos komisarui į veidą: - Pasprink, vergo siela.

Ir pakelta galva bei nuleistomis kelnėmis eiti sau toliau.

Beje, įdomu palyginti, kaip visiškai analogiškais atvejais yra baudžiami Lietuvos gyventojai.

Tarkime, 2006 m. šiaulietis Mindaugas Murza-Gervaldas ir dar šeši jo bendražygiai buvo nubausti už labai panašų, nors ir ne tokį įžūlų poelgį.

Mat 2003 metų Kūčių vakarą Šiaulių centre žydų religinės bendruomenės atstovai uždegė didžiąją menorą. O Murza su bendražygiais tas judaistų religines apeigas pasitiko įžeidžiančiais plakatais ir šūkiais.

Jiems buvo iškelta baudžiamoji byla dėl trukdymo atlikti religines apeigas - ir dar viena - dėl nesantaikos kurstymo.

Teismui baigus nagrinėjus bylą, dėl nesantaikos kurstymo Mindaugas Murza ir Žilvinas Razminas nuteisti 5 tūkstančių litų baudomis, Andrius Račkauskas, Saulenis Rimkevičius ir Lauras Butkus - keturių tūkstančių, o Jonas Vytautas Juknius - dviejų tūkstančių litų baudomis.

O dabar, išmintingieji kurmiai, palyginkime abiem analogiškais atvejais įvykdytas veikas ir bausmes:

Ir vienu ir kitu atveju žmonės įžeidžia forma sutrikdė viešoje vietoje vykstančias religinio  pobūdžio apeigas.

Vieniems pradėti du ikiteisminiai tyrimai ir po kelių metų tasymo skirtos kelių mėnesių  jų pajamų dydžio baudos.

O kitu atveju lygiai tokia pat veika staiga perkvalifikuota į Administracinės teisės pažeidimų kodekso 174 straipsnyje numatytą nedidelį chuliganizmą. Ir skirta juokingo dydžio simbolinė nuobauda.

Ir kaip paaiškinti tokį keistą vertinimo skirtumą?

Nejaugi viską nulėmė  tik teisės pažeidimų subjekto statusas: vienu atveju - Lietuvos, o kitu - Niderlandų piliečiai?

Ta prasme, svetimšaliams  savo šalyje suteikiame privilegiją  de facto nebaudžiamai daryti tai,  už ką savus skaudžiai baudžiame?

O gal esmė - teisės pažeidimo objektas? Ne KAS padarė, o KAM padarė?

Vienu atveju - religingi žydai, o kitu - religingi katalikai.

Už viešą  išpuolį prieš žydus bausmė žiauri, o iš katalikų galima tyčiotis ...nebaudžiamai?

Pas mus ką, atsiranda privilegijuoti luomai, išskiriami religiniu pagrindu? Kurie ginami daugiau, nei kiti?

Labai įdomu būtų sužinoti mūsų garbiųjų teisės autoritetų nuomonę apie tai. Kas čia per tolerancijos stebuklai teisingumo pramonėje?

Žinau, žinau, kad mūsų teisės žinovai pasikonsultavę su dvasiomis gali paaiškinti bet ką. Tačiau norėčiau savo ausimis tai išgirsti. Kad tuo metu galėčiau žiūrėti jiems į akis ir maloniai, bet  kiek pašaipiai šypsotis.

Na, ir pavymui šiek tiek šviežesnis ir dar įspūdingesnis tipinės bausmės už tokio tipo veikas pavyzdys:

Girtas kaimietis prie apleisto BUVUSIOS sinagogos pastato durų prikalė ..kiaulės ausis. Atspėkite, kokio dydžio baudą jis gavo už tą idiotišką pokštą?

Kitas įdomus dalykas, labai jau krentantis į akis - pabrėžtinas mūsų žiniasklaidos nesmalsumas ir nenoras žinoti:

Aprašant įvykį, jo pagrindinio herojaus vardas ir pavardė  nėra minimi išvis - jis tituluojamas "olandų jaunuoliu".

Arba minimi ..sulietuvinta forma ir praleidžiant vieną pavardės raidę.

Vietoje Michiel Hennink jau antrą dieną straipsniuose  minimas kažkoks Michailas Hennikas. Pastebėkite neįkyriai praleistą raidę "N" pavardėje.

Įdomu, kad tai daro portalai, Lietuvos lenkų pavardęs pabrėžtinai rašantys  su W, SZ ir CZ.

Iš kur ta netikėta tolerantiškų portalų meilė sulietuvintiems užsieniečių vardams? Iš kur tas neįtikėtinas žioplumas, pametant pavardės raides?

Pabandykime paspėlioti:

Panašu, kad kažkas užsiminė mūsų nepriklausomos spaudos redaktoriams, kad jeigu skandalo išvengti nepavyko - dėl įvykio liudininkais tapusių katalikiškos visuomenės aktyvistų veiksmų  -  tai bent pageidautina apie jį rašyti taip, kad incidento dalyvio vardas ir pavardė nebūtų indeksuojami Googlės paieškoje.

Tskant, kad tam mielam ir tolerantiškam Roterdamo Erasmus universiteto teisės ir ekonomikos studentui Michiel Hennink visa ši bjauri istorija  praeitu išvis be jokių pasekmių.

Net ir moralinių. Nes  jo tėvynėje bei akademinėje aplinkoje niekas nieko nesužinos.

Įdomu, kokios institucijos vadai galėjo to  paprašyti?

Ir kodėl jiems taip rūpi ginti ne nukentėjusių Lietuvos gyventojų, o įžūliai nusižengusio užsieniečio interesus? Bei apsaugoti  to jaunuolio privatumą.

Tarp kitko, ar pastebėjote, jog niekas iš žiniasklaidos nepanoro patvirtinti/paneigti socialiniuose tinkluose sklandančio gando, kad ponaičio Michiel Hennink tėvelis darbuojasi Niderlandų Karalystės ambasadoje Lietuvoje kažkelintu, berods - antruoju sekretoriumi? (Žr. UPD apačioje)

http://i39.tinypic.com/mr3ddz.png

Kur dingo įprastinis žurnaliūgėlių profesinis smalsumas bei landumas?

 Turint norą patikrinti  šio gando atitikimą tikrovei bet kurio rimtesnio leidinio galimybės leidžia tai padaryti be ypatingų pastangų.

Galiu tik apgailestauti, kad gerbiamas Artūras Račas nebedirba BNS vadovo poste. Būtinai būčiau paraginęs jį suteikti visuomenei šią informaciją.
--------------------------

Labai tikėtina, kad atsiras silpnesnio maumenėlio skaitytojų, kurie nuoširdžiai nustebs:

"- BZ, ko prikibai prie to tolerantiško studentėlio?  Pamanyk, neplautą subinę katalikams prie Katedros parodė. Būta čia ko. Tegul važiuoja sau laimingas..."

Pasakysiu paprastai:

Jeigu tas pilnametis vyrukas, studijuojantis prestižiniame Erasmus universitete teisę, būtų deramai nubaustas  už savo įžūlumą bei neįtikėtiną nepagarbą religines apeigas atliekantiems lietuviams - bent jau taip, kaip tokiais atvejais baudžiami LR gyventojai, t.y. kelių  mėnesių pajamų dydžio bauda, manyčiau, kad ši kvaila istorija sėkmingai užsibaigė.

Jaunuolis pakvailiojo, o  Lietuvos teisėsauga davė jam deramą pamoką. Kitą kartą žinos - tiek jis pats, tiek  tokio tolerancijos sklaidos būdo  galimi mėgdžiotojai.

Bet tame ir reikalas, kad jis tos pamokos  NEGAVO. Lietuvos teisėsauga kažkodėl nutarė to jaunuolio faktiškai NEBAUSTI.

Nes 300 litų bauda žmogui, kurio šeimos pajamos, ko gero,  yra  keliasdešimt  tūkstančių litų per mėnesį, tėra  pakartotinas pasityčiojimas iš moraliai nukentėjusių nuo  jo neplautos šiknos vaizdo Lietuvos gyventojų.

Lygiai taip pat jis negavo jokios VIEŠUMO pamokos iš mūsų spaudos. Droviai nutylėjusios ar tiesiog iškraipiusios  to ponaičio vardą ir pavardę.

Jau nekalbant apie tai, kad niekas nepanūdo aprašyti šio pasisšlykštėtinos katalikofobijos atvejo su visais incidento herojaus atributais savo anglakalbėse versijose.

Todėl Googlėje neliks jokio pėdsako, susiejančio šį bjaurų katalikofobišką  išpuolį su Michiel Hennink, tolerantišku Erasmus University Rotterdam studentu.

Mes, Lietuvos katalikai, negavome deramos satisfakcijos.

Nei tas jaunuolis, nei jo tėvas neparodė nei menkiausio apgailestavimo ženklų. Ir net nematė reikalo viešai atsiprašyti tų Lietuvos žmonių, iš  kurių religinių jausmų taip žiauriai išsityčiojo.

Todėl ši tema nebus uždaryta.


Prisiminsime ją kaskart, kai tik mūsų teisėsauga ir tolerantiška visuomenės dalis eilinį kartą pardės aimanuoti dėl homofobijos, antisemitizmo bei kitokių patyčių ir neapykantos kurstymo.

Ir baksnosime jų ilgas nosis į prie Katedros to olando prikrautą  krūvelę.
------------------------------
UPD: Panašu, kad gandas dėl tėtės darbo ambasadoje nepasitvirtins. Nežinomo LJ komentatoriaus dėka sužinojome jo vardą ir dabartinį užsiėmimą.

Lodi Hennink, medicinos verslo kapitonas, bendrosios praktikos gydytojų asociacijos vykdantysis direktorius. Lodi Hennink Linkedin

Trys šimtai litų tokiam, kaip tūlam lietuviui koks trisdešimt.

 
 
 
(Anonymous) on July 29th, 2013 07:08 pm (UTC)
Jūs rimtai bandote pateisinti atvirai fašistuojantį Murza? Manau tavo protas, Linai, tikrai pavažiavo.
zeppelinus on July 29th, 2013 07:17 pm (UTC)
Deja, matau, kad tai Jūsų protas neleidžia suprasti to, ką aš parašiau.

Silpnapročiams aiškinu paraidžiui:

Tekste NĖRA Murzos poelgio teisinimo. Yra nuostaba, kodėl analogišku atveju bausmė nebuvo panašaus lygio, kaip Murzai ir Co.

Ar daėjo?
(Anonymous) on July 29th, 2013 07:26 pm (UTC)
Tai myža ant mūsų prezidentūros, išniekina Katedrą... Kas toliau?
(Anonymous) on July 29th, 2013 08:21 pm (UTC)
TOLIAU TAIP, TURIM OLANDO KEPURĘ KLAIPĖDOJE - UŽ TRIS ŠIMTUS KM TURIM AIKŠTĘ - OLANDO SUBINĖ. PREZIDENTŪRA GALI BŪTI PERVARDINTA Į MYŽSIENA.
(Anonymous) on July 29th, 2013 07:39 pm (UTC)
Internetuose nesunkiai randama, kad tetuks - Lodi Hennink, nu ir visa bio nesunkiai randama šalia, tik apie ambasadas kaip tai nė žodžio, nors veikėjas ir taip, atrodo, ne paskutinio kalibro :)
zeppelinus on July 29th, 2013 08:03 pm (UTC)
Dėkui už info. Paskelbsiu feisbukuose.
(Anonymous) on July 29th, 2013 08:21 pm (UTC)
> Mes, Lietuvos katalikai, negavome deramos satisfakcijos.

Haha. Jei netenkina nuosprendis, derėtų apskųsti. Jei nėra skundo, reiškia tenkina.
(Anonymous) on July 29th, 2013 08:24 pm (UTC)
Jaunuolis iš civilizuoto krašto, tai matyt nė nežino visų mūsų teisėsaugos galimybių. O juk galėtų ne tik nemokėti baudos, bet pasinaudoti proga ir dar kartą parodyti tiems homofobams jų vietą. Ar kas nufilmavo įvykį? Ne? Tai jo ir nebuvo. Teigiantys priešingai radikalieji katalikų ekstremistai turėtų atsakyti teisme už neatitinkančios tikrovės žeminančios informacijos skleidimą. O net jei ir būtų nufilmavę -- ne problema. Filmukas taptų įslaptinta ikiteisminio tyrimo medžiaga. Sakysite, kad to jau būtų per daug, per įžūlu ir pas mus taip nebūna? Būna. Kaip tik mūsų teisėtvarka yra bebaigianti suformuoti reikiamą teisinio įvykių apdorojimo praktiką, kai įsakoma vertinti pagal iš anksto žinomą vertinimą. Pūlinys bebaigiamas išspausti. O juk violetiniai ir homofobai tai kaip ir tas pats, tik kitoj saujoj.
(Anonymous) on July 31st, 2013 04:24 pm (UTC)
Nereikia nusišnekėti "karalaiti"
(Anonymous) on July 29th, 2013 08:24 pm (UTC)
Šis blogo įrašas yra gan aukštai google paieškoje, kai ieškoma pagal mihiel hennink. Manau, kad angliškai parašyta santrauka straipsnio viršuje galėtų atnešti bent kažkiek viešumo šio didvyrio aplinkoje.
(Anonymous) on July 29th, 2013 08:31 pm (UTC)
Lodi Hennink
Generalinis direktorius, Nacionalinė asociacija bendrosios praktikos gydytojų
Utrechtas Plotas, Nyderlandai
(Anonymous) on July 29th, 2013 08:55 pm (UTC)
LIetuvis ir katalikas yra du nesuderinami dalykai. Vat lenkai ir katalikai tai viskas gerai. taip kad ponas autoriu matomai yra lenkas, nes lietuvis gerbdamas savo protevius kurie kariauvo su kryziu nesanciais sunimis, niekada nesididzius esas katalikas.
cia aisku patau paralele su geju paradu. tai kodel gerbiami katalikai nepaskelbia sventojo karo pedikams. dalinkit indulgencijas ir nieko nebijodami darykit tai ka dare visais laiskais, skerskit visus is eiles, dievass atleis , o danguje atsirinks teisiuosius. pirmyn, juk tai katalikiska
zeppelinus on July 29th, 2013 09:11 pm (UTC)
Jei nesunku, priminkite - kiek pagonių buvo tarp tų savanorių, kurie kovojo už Lietuvos laisvę 1918-20 metais?

O kiek jų buvo tarp 1941 m. birželio sukilėlių?

Gal tarp pokario partizanų jie sudarė ženklią dalį?

Papasakokite mums apie tai, nesidrovėkite....
(no subject) - (Anonymous) on September 17th, 2013 02:55 pm (UTC) (Expand)
to Anonymous - (Anonymous) on June 5th, 2015 02:33 pm (UTC) (Expand)
(Anonymous) on July 29th, 2013 09:12 pm (UTC)
tai negi nebus kam parasyti apie si "didvyri" i Olandijos laikrascius?? Galgi dar ne visi zurnalistai gejai? Ar visi iskart uzsienio kalbas pamirso?
(Anonymous) on July 29th, 2013 09:24 pm (UTC)
Tik nereikia, paziurek ka sneka visi venckienes ir svarinsko pasekejai, kad putkinas malacius kaip tavrkosi su pedikais. kad rusai maladiec, ziurek kad tuoj nereiktu vel i miskus begti nes gerasis putkinas ateis ir isgelbes Lietuva nuo pederastu :)
atverkit pogalais skis vien karta. gana gyvent viduramziais. ar tik nerekei pusmeti atgal " prezidente atiduok mergaite" o kai tas burbulas sprogo, radai nauja bauba - vargsus pedikus, kuriu net is arti nesi mates. kareivis blemba. kryziuotis

o del partizanu, nesigilinau, bet zinant kataliku isverstskuriskuma, i miskus ejo tikrai ne lenkai, o tie kuriuose katalikiskumas nepazeide smegenu
zeppelinus on July 29th, 2013 09:33 pm (UTC)
Matau, kad mėgstate pats su savimi pasikalbėti. Netrukdysiu...
(Anonymous) on July 30th, 2013 03:50 am (UTC)
https://www.facebook.com/michiel.hennink/about
(Anonymous) on July 30th, 2013 03:51 am (UTC)
facebook.com/michiel.hennink/about
(Anonymous) on July 30th, 2013 05:50 am (UTC)
Vargšai pedikai, tikrai vargšai, atvažiavę į svečią šalį neturi ką parodyti tik savo p...-us...O mes dar didesni vargšai, nesugebame net pamokyti tokių rodytojų...Sugebame tik savus žmones stumdyti, mušti, tampyti po teismus ir bausti didžiausiomis baudomis už menkiausią nieką.
(Anonymous) on July 30th, 2013 06:20 am (UTC)
nieko nieko, tuoj paprasysim putino pagalbos ir jis mus isgelbes.
zeppelinus on July 30th, 2013 08:54 am (UTC)
Visai nenustebsiu tokiu Tamstelės poelgiu.

Jeigu jau kažkokiam olandų pusberniui leidžiate pliką šikynę Katedros aikštėje nebaudžiamai demonstruoti, tai tokiam Putinui išvis į subinę sulysite - tik lūpos kyšos.

Nes vergo siela yra vergo siela - jos nepakeisi.....
(no subject) - (Anonymous) on July 31st, 2013 12:41 pm (UTC) (Expand)
(Anonymous) on July 30th, 2013 08:50 am (UTC)
pasiusti i jo universiteta rektoriui ,ta ka jis padare.
gal padetu ispresti ta problema,pasalindami is universiteto.