Zeppelinus (zeppelinus) wrote,
Zeppelinus
zeppelinus

Difamacijos kampanijai prasidėjus. D.U.K. apie Blogerį Zeppelinus

http://img-fotki.yandex.ru/get/6722/225332883.0/0_bc2d9_83f3ad61_L.png

Šio blogo atžvilgiu spaudoje prasidėjo eilinė difamacijos kampanija. Su tiesioginio šmeižto elementais konkrečių fizinių asmenų adresu.

Skleidžiami visokie prasimanymai, skambūs apibūdinimai, kaltinimai neegzistuojančiais "nusikaltimais".

Puikiai suprantu, kad žmonių, nuolat skaitančių mano pasisakymus bloge, FB ar G+ skaičius net iš tolo negali prilygti didžiosios spaudos auditorijos ratui.

Juolab, kad ir tarp tų skaitančių ne visi pasižymi pakankamais sugebėjimais, leidžiančiais teisingai vertinti reiškiamas pozicijas iš paskirų komentarų ar tekstų.

Todėl nutariau patalpinti struktūruota tekstą, kuriame būtų labai trumpai, bet vienareikšmiai išdėstyta mano reiškiama pozicija konkrečiais klausimais. Aptinkama šiame bloge bei socialiniuose tinkluose.

Ir nedviprasmiškai paneigtos tos melagystės, kurias mano personažui bando prikabinti anoniminiai ekstremistai iš pogrindinės Antifa Lietuva organizacijos bei jų balsu kalbantys Lrytas.lt žurnalistai.

Nes visuomet esu pasiruošęs atsakyti ir pageidauju būti vertinams pagal savo žodžius ir išreikštas pozicijas.

O ne pagal šlykščias etiketes, kurias bando užlipdyti atvirai diskusijai neįgalūs ideologiniai oponentai bei menkai besimaskuojantys mūsų valstybės priešai.

Taigi, žemiau yra D.U.K. forma išdėstytas autointerviu. Su atsakymais į spaudoje ir internete nuskambėjusius klausimus bei teiginius.

Kuris galės būti papildomas komentaruose.


---------------------------------------------------------


Kodėl Jūsų blogas yra anoniminis? Kodėl nėra autoriaus (-ių) vardo ir pavardės?

Atsakymas į šį klausimą yra pateiktas dar 2007 m. rašytame blogo Zeppelinus Credo:


"Autorius, slypintis po zeppelinus pseudonimu, yra Lietuvos pilietis ir Vilniaus miesto gyventojas, šeimos vertybių ir tradicinio lietuviško gyvenimo būdo šalininkas.

Nors minėtas autorius incognito perdėm nesaugo, tačiau nebūdamas viešas asmuo ir nenorėdamas, kad visuomeninė padėtis, profesinė specifika, susiformavę socialiniai vaidmenys bei kaukės ribotu jo saviraiškos galimybes ir minčių reiškimo laisvę virtualioje erdvėje, tiesiogiai nesieja savo asmens su zeppelinus personažu"


Kitaip sakant, Zeppelinus ir buvo sukurtas, kaip virtualios erdvės personažas, griežtai atsietas nuo bet kokio fizinio asmens, jo veiklos ir pan.

Ir nėra jokių priežasčių, dėl kurių jis turėtų būti siejamas. Išskyrus vienintele - kai tai daro galimus teisės pažeidimus tiriantys teisėsaugininkai.


Bet ar Jūs gerbiate LR įstatymus? Nejaugi anonimiškumas skirtas išvengti teisinės atsakomybės?

Pagarba Lietuvos įstatymams yra bazinis šio blogo ir asocijuotų socialinių tinklų paskyrų veikimo principas. Tokio tipo anonimiškumas nėra skirtas ir niekaip negali apsaugoti autoriaus nuo teisėsaugos organų dėmesio.

Jis tik apsaugo fizinį asmenį nuo laisvos diskusijos sąlygomis negalinčių apginti savo nuomonės intelektualiai neįgalių oponentų ad hominem išpuolių.


Bet kai kurie Internetų komentatoriai teigia, kad žinoti Blogerio Zepplinus autoriaus (-ių) tapatybę yra jų teisė. Ar tikrai?

Šie teiginiai yra nepagrįsti. Iš tikro jie turi teisę "norėti žinoti", "siekti žinoti", "bandyti sužinoti", bet NE žinoti.

Nes vieno teisė atitinka kito pareigą. Šiuo atveju pagal mūsų teisės aktus niekas neturi pareigos suteikti smalsučiams tokį žinojimą.

Kas nedraudžia jiems bandyti kelti hipotezes ar šiaip spėlioti. Smalsumas yra prigimtinė žmogiška savybė.


Tai kuri nuomonė dėl Blogo Zepplinus autoriaus (-ių) yra teisinga? Brazauskas, Račas, Kadys ar dar kas?

Jau minėjau, jog gerbiu žmonių teisę į nuomonę. Žmonės gali kurti visokias sąmokslo teorijas, fantazuoti, karpyti nuotraukas iš viešų renginių - tai yra jų teisė.

Deklaruotas šio blogo autoriaus principas yra tas, kad jokios nuomonės dėl jo tariamo autoriaus nėra ir nebus neigiamos. Ir nėra ir nebus patvirtinamos.

Dėl paprastos priežasties - aš tvirtai žinau, jog tai yra ne tų ilganosių smalsučių reikalas.


O jeigu žmonės nori Jums kažką pasakyti ar išreikšti pasipiktinimą?

Jie turi tam visas galimybes. Visi mano postai čia ir socialiniuose tinkluose yra vieši, komentavimo galimybė suteikta visiems, komentarai nėra trinami.

Visi klausimai dėl virtualaus personažo veiklos internetuose turi būti ir sprendžiami virtualioje erdvėje. Tam yra sukurtos visos prielaidos.

Bazinis internetų išgyvenimo principas - nereikia painioti onlaino ir offlaino.


Kaip Jūs reaguojate į kaltinimus nacionalizmu? Ar tai gali būti baisi tiesa?

Kaltinimas nacionalizmu yra intelektualinio neįgalumo požymis. Nacionalizmas yra tokia pat gerbtina ideologija, kaip ir liberalizmas, socializmas, etc.

Deja, kaip pastebiu, kuo Lietuvoje daugiau diplomuotų žmonių, tuo mažiau tai suvokiančių...;(

Komiškiausia aplinkybė tuose "kaltinimuose" yra ta, kad jų nereikia nei įrodinėti - "nuosaikus nacionalizmas" yra nurodytas Blogeris Zeppelinus FB paskyros skiltyje "Apie" politinių pažiūrų grafoje.

O šiaip jau dar 2007 m. Credo aiškiai parašyta:


"...komentaruose reiškiamos pažiūros pagal nutylėjimą atitinka lietuviškojo nacionalizmo poziciją pagal zeppelinus sampratą – t.y. reiškiniai ir įvykiai vertinami pagal jų atitikimą lietuvių tautos daugumos ilgalaikiams interesams"


Nesunku pastebėti, kad tokia samprata netgi negali būti vertinama, kaip politinės pažiūros.

Tai greičiau pasaulėžiūrinė nuostata.

O tiems alternatyviems intelektualams, kuriems atrodo, kad nacionalizmu galima "kaltinti", pacituosiu to mano Credo tęsinį:


"Turiu perspėti, kad tamsuolių, nežinančių kuo nacionalizmas skiriasi nuo nacionalsocializmo, fašizmo, rasizmo, ksenofobijos ir pan. baubų, švietimu neužsiimu – o tiesiog garsiai siunčiu juos ...ėėė, ne, ne ten kur jūs pamanėte ;-), bet maždaug ta pačia kryptimi – į Vikipediją "Dėl nacionalizmo prisipažinote. O ar Jūsų tekstuose ar komentaruose bloge, Facebooke, G+ yra reiškiamos neonacistinės, fašistinės, rasistinės pažiūros?

Jei turimos omenyje įprastinės ar akademiniuose tekstuose dažniausiai naudojamos šių terminų reikšmės, tuomet atsakymas labai aiškus:

- ne, tokių pažiūrų jūs net pėdsakų mano pasisakymuose nerasite.

Turintys kitokią nuomonę gali pabandyti pagrįsti ją mano pasisakymų citatomis. Ir būti pasiruoše atstovauti ją teisme, jei ji bus adresuota fiziniam asmeniui.

Visai kitas reikalas, jei turimos omenyje ultrakairuoliško "antifašystinio" diskurso terminų reikšmės.

Pagal kurias mūsų dabartinė demokratinė santvarka Lietuvoje yra įvardinama, kaip fašistinis režimas, kuriam vadovauja fašistinė Prezidentė Grybauskaitė.

O kaipgi antisemitizmas, homofobija?

Po tuo patenka ir šie manipuliaciniai terminai, dirbtinai apjungiantys tiek neteisėtus ir smerktinus veiksmus bei pasisakymus, tiek teisėtą ir korektišką kritiką.

Tik silpnapročiai mažaraščiai gali painiotis tarp šių diskursų. Deja, net ir mūsų didžiojoje spaudoje tokių pasitaiko.


Ar Jūsų tekstuose ar komentaruose bloge, Facebooke, G+ yra reiškiamos autoritarinės, nedemokratinės, pilietinėms laisvėms bei pamatinėms žmogaus teisėms priešingos pažiūros?

Niekur ir niekada.

Demokratiniai principai, pilietinės laisvės ir pamatinės žmogaus teisės yra mano reiškiamų nuomonių pamatinė vertybė.

Turintys kitokią nuomonę šiuo klausimu gali pabandyti pagrįsti ją mano pasisakymų citatomis. Ir būti pasiruoše atstovauti ją teisme, jei ji bus adresuota fiziniam asmeniui.


Ar Jūsų tekstuose ar komentaruose bloge, Facebooke, G+ yra reiškiamos komunistinių ar nacistinių režimų nusikaltimus pateisinančios ar menkinančios nuostatos?

Niekur ir niekada.

Turintys kitokią nuomonę gali pabandyti pagrįsti ją mano pasisakymų citatomis. Ir būti pasiruoše atstovauti ją teisme, jei ji bus adresuota fiziniam asmeniui.


Ar Jūsų tekstuose ar komentaruose bloge, Facebooke, G+ yra reiškiama neapykanta kažkokioms žmonių grupėms, išskirtoms pagal etninę kilmę, odos spalvą, religiją ar seksualinės elgsenos ypatumus? Taikoma visiems jos atstovams?

Niekur ir niekada.

Cituoju 2007 m. Credo:


"Užbėgdamas už akių įtarimams, pranešu, kad nepaisant įvairių istorinių kolizijų šeimininkas be mažiausio priešiškumo ir netgi su tam tikra simpatija žiūri į visas kaimynines tautas – rusus, lenkus, gudus, ukrainiečius ir savaime suprantama, brolius latvius bei linki jiems klestinčio ir taikaus gyvenimo jų dabartinių valstybių sienų ribose. Su šių tautų atstovais, kurie linki mums, lietuviams, to paties, nesunku rasti bendrą kalbą ir be proletarinio internacionalizmo ar kosmopolitinio globalizmo pagalbos."


Žmones vertinu ne pagal jų priklausymą pagal etninę kilmę, odos spalvą, religiją ar seksualinės elgsenos ypatumus išskirtai grupei, o pagal jų atliekamus veiksmus, reiškiamas pažiūras, užimamas pozicijas, išsakomus žodžius bei vertinimus.

Atitinkamai, jokios neapykantos vien dėl priklausymo tokioms grupėms nereiškiu ir neskatinu.

Tų grupių organizacijos, veikėjai ir atstovai mano bloge gali būti griežtai, bet pagristai kritikuojami būtent dėl jų atliekamų veiksmų, reiškiamų pažiūrų, užimamų pozicijų, išsakomų žodžių bei vertinimų.

Tokia kritika yra konstitucinė teisė ir jokių grupių atstovams nėra numatytos išimtys.

Turintys kitokią nuomonę gali pabandyti pagrįsti ją mano pasisakymų citatomis. Ir būti pasiruoše atstovauti ją teisme, jei ji bus adresuota fiziniam asmeniui.


Kodėl tuomet Jūsų tekstuose yra sutinkami tokie baisingai nepolitkorektiški išsireiškimai, kaip "negrų kilmės juodaodžiai afromerikiečiai", "šaunus negrų tautos sūnus", "romai, anksčiau mums žinomi, kaip čigonai"?

Todėl, kad tai yra verbaliniai šaržai, ironizuojantys mums brukamą politkorektišką žodynėlį.

Nemėgstu totalitarizmo jokiais pavidalais, net jeigu jis maskuojasi "gerų ketinimų" pavidalu. Tais ketinimais grįstas kelias veda patys žinote kur.

Silpnesnio maumenėlio žmonėms ar Lrytas.lt žurnalistams primenu, kad žodis negras lietuvių kalboje yra normatyvinis ir neturi absoliučiai jokių neigiamų konotacijų

Kas tuo nepatenkintas - galite rašyti į JTO. Arba nusišauti su durų rankena.


Kodėl Jūsų tekstuose vyrauja tik kelios temos? Kodėl nerašote apie šunelių auginimą, operą, baletą ar kulinariją?

Todėl, kad blogo tematiškumas yra viena pagrindinių jo skaitomumo sąlygų.

Šio blogo paskirtis ir buvo tame, kad būtų galima dėti tekstus tomis temomis, kurias didžioji spauda nušviečia kažkaip vienpusiškai.

Tam, kad būtų galima parodyti tuos klausimus iš kitų pusių ir žmonės turėtų galimybę susidaryti objektyvesnį realaus pasaulio vaizdą. Tačiau kartas nuo karto temų sąrašas prasiplečia.


Kuo jums užkliuvo žydai? Kodėl nepaliekate jų ramybėje, o vis rašote, nagrinėjate?

Žydai yra labai įdomi tauta, o jų istorija ir gyvenimo būdas - tikrai vertas dėmesio ir tyrinėjimo objektas.

Vien tai yra pakankama priežastis.

Beje, mūsų spauda tuos klausimus nušviečia kažkaip keistokai. Taigi, atsiranda galimybė pasireikšti blogeriams ir pateikti trūkstamus puzzlės fragmentus.

Juolab, kad dabarties sąlygomis žydų tauta gali būti naudojama, kaip savotiškas etalonas vieno ar kito ginčytino atvejo tolerantiškumui pamatuoti.

Jei žydai taip daro, vadinasi tai atitinka aukščiausius tolerancijos standartus. Nedaug atsiranda norinčių tuo suabejoti...

Tuomet kyla klausimas, ar ir lietuviai neturėtų ko pasimokyti iš žydų? Manau, kad tikrai yra ko...


Jūs esate pasisakęs prieš gėjų pasididžiavimo paradus miesto centre. O aukščiau teigėte, kad esate už pilietines laisves ir žmogaus teises. Tai kai čia dabar?

Gėjai Lietuvoje turi lygiai tokias pat teises, kaip ir kiti piliečiai. Tame tarpe ir į viešus politinių pažiūrų ar socialinių poreikių išreiškiančius renginius. Tokių renginių Lietuvoje būna daug.

Problema tame, kad klasikinių Gėjų pasididžiavimo paradų paskirtis nėra išreikšti aukščiau minėtas nuostatas, o viso labo viešai pademonstruoti savo seksualinės elgsenos ypatumus.

Kas savaimje nėra nei gerai, nei blogai, tačiau prieštarauja mūsų visuomenėje vyraujančioms dorovinėms nuostatoms. Pagal kurias seksualinių pomėgių viešas demonstravimas yra nepriimtinas.

Todėl LGBT pasididžiavimo paradai vertintini pagal tokias pat taisykles, kokios būtų taikomos bandymams surengti kitų panašaus pobūdžio mažumų renginius.

Pvz. svingerių ir grupinio sekso mėgėjų pasididžiavimo paradas, onanistų ir analinio sekso mėgėjų paradas, ir pan.

IMHO, tokie seksualinių mažumų renginiai gali vykti ten, kur į juos patekti ir juos pamatyti galėtų tik specialiai į juos eiti ketinantys dalyviai ir žiūrovai. Gedimino prospektas tikrai nėra tokia vieta.


Spaudoje minėta, kad Jūs neapkenčiate Europos sąjungos: "Žmogus, teigiantis, kad Europos Sąjunga yra absoliutus blogis, iškrypėlių irštva, naikinanti Lietuvos valstybę". Kodėl Jūs taip?

Toks teiginys yra absoliutus melas ir nesamonė.

Europos sąjunga, kaipo tokia niekada nebuvo mano kritikos objektas. Kritikuojami galėjo būti konkretūs politiniai sprendimai bei ideologinės nuostatos.

Turintys kitokią nuomonę gali pabandyti pagrįsti ją mano pasisakymų citatomis. Ir būti pasiruoše atstovauti ją teisme, jei ji bus adresuota fiziniam asmeniui.


Nejaugi Jūs nemylite liberalizmo? Rašoma, kad Jūs „Asmuo, niekinantis liberalizmą ir teigiantis, kad liberalai yra visuomenės yda ir savo “laisvomis rinkomis” tiktai naikina Lietuvių tautą?

Klasikinis liberalizmas nėra mano kritikos objektas. Daugelis jo idėjų yra man artimos.

Kritikuojamos yra tuo vardu kažkodėl užsivadinusios keistos politinės atmainos, kurios man labiau panšėja į kažkokį kairuolišką neototalitarizmą, nei į žmonių laisvės gynėjus.

Apie laisvą rinką daug postringavęs, o nūnai valdiškas aviacijos ir taksi bendroves steigiantis bei Gugenheimus statantis meras Zuokas ar skundus su reikalavimais "įvertinti" į darbovietes ideologiniams oponentams rašinėjantis prof. L.Donskis - geriausios tokio "liberalizmo" iliustracijos.

Ei, kažkaip nesimato ypatingos pagarbos ir kai kurių viešosios erdvės šventųjų karvių statusą turinčių viešųjų intelektualų atžvilgiu?

Taip, matyt esu alergiškas tam, ką galima pavadinti intelektualiniu šarlatanizmu. Kurio nūnai gausu ne tik publicistinėje, bet pasitaiko net ir akademinėje erdvėje.

Liūdna, merginos...


Jūs nuolat deklaruojate, kad esate žodžio laisvės šalininkas. Bene mažai jos turime?

Turime, bet palyginus su etalonu, t.y. JAV - gerokai mažiau. Ir tendencijos tikrai ne į gerą pusę.

Kaip ir minėjau, esu didelis JAV modelio žodžio laisvė šalininkas.


Aha, vanasi, laisvė. Bet yra manančių, kad tie paveikslėliai, kuriais iliustruojami Jūsų postai ar gyvenimo aktualijų komentarai, dažnai būna įžeidūs?

Pagal žanrą tai yra šaržai bei karikatūros, hiperbolizuojančios ir pašiepiančios kažkokius reiškinius, pozicijas ar veiksmus.

Kitaip sakant, tai yra kritikos forma, įprasta demokratinėse šalyse. Prisiminkite karikatūras apie Kristų ar Mahometą.

Tie, kas laiko save šventesniais už minėtus personažus ar kam šiaip nepatinka demokratija, gali emigruoti į Š.Korėją ar Saudo Arabiją. Ten gal yra kitaip.


Jūs nuolat puolate toleranciją ir tolerantiškumo skleidėjus. Nejaugi Jūs netolerantiškas?

Cituoju 2007 m. Credo:


"...neverta tikėtis iš šeimininko pagarbos multikultūralizmo, t.v. “tolerancijos” ir politinio korektiškumo ideologijos bei kitokių ksenofilijų atžvilgiu. Nepaisant to, šeimininkas de facto yra labai tolerantiškas (t.y. pakantus) kitokių pažiūrų, kultūros bei netradicinių seksualinių pomėgių žmonėms, kol jų ypatumai reiškiasi jų privačioje erdvėje ir netampa visuomenine problema"


Kaip ir minėta, esu labai pakantus. Tiek realioje, tiek virtualioje erdvėse. Ir reiškiu atitinkamą poziciją.

O tai, kas nūnai vadinama tolerancija, neturi nieko bendro su aukščiau minėtu pakantumu.

Tai yra itin nepakanti totalitarinio pobūdžio ideologija, platinama užmaskuotais pavidalais. Mano tekstuose aptinkama tolerancijos kritika skirta būtent jai.


Difamacijos kampanijos eigoje kai kurie komentatoriai, deklaravę teisę žinoti BZ autorių, pavadino Jus politiniu apžvalgininku. Ką Jūs į tai?

Tai neteisingas apibūdinimas. Neseku ir nekomentuoju politinio gyvenimo virtuvės. Nei kasdienės, nei rinkiminės.

Virtualioje erdvėje esu gyvenimo įvykių komentatorius ir tiek.

Jei kažkas tame gyvenime užkabina - parašau. Neužkabina - nerašau.

Politiniu-partiniu gyvenimu Lietuvoje, tarp kitko, nesidomiu. Jau ko-ko, o politinių apžvalgininkų - tiek profesionalių, tiek mėgėjų trūkumo Lietuvoje niekada nebuvo.

Spraustis į jų tarpą blogeriui būtų itin negudrus sumanymas.


Ar Blogeris Zepplinus galima susieti su konkrečia politine jėga ar partija?

Ne, negalima. Mano tekstuose nėra reiškiamas palaikymas ar smerkimas kažkokioms politinėms partijoms ar veikėjams, kaipo tokiems.

Gali būti palaikomi ar kritikuojami kažkokie sprendimai, siūlomi projektai ir pan., nebūtinai siejant tai su konkrečiomis partijomis.

Žinoma, kai kurios partijos dažniau siūlo kažkokius man, kaip piliečiui, patinkančius/nepatinkančius sprendimus, kitos rečiau, bet visuomet vertinami sprendimai ar projektai.

Nepaisant to, kad išsakyti savo simpatijų nevengiu, niekas negali pasigirti, kad BZ būtų už juos agitavęs per kažkuriuos rinkimus. Tiek savivaldos, tiek Seimo, tiek Prezidento.

Tarp kitko, man simpatingų/nesimpatingų veikėjų yra visose politinėse partijose. Neišskiriant nei vienos.


Kodėl taip piktai ir nepagarbiai atsiliepiate apie kai kurias formalias ir neformalias organizacijas bei jų veikėjus?

Todėl, kad iš aukščiau minėtos nacionalizmo pozicijos vertinu jų ideologines nuostatas bei veiklą, kaip žalingus ir kenkiančius lietuvių tautos daugumos ilgalaikiams interesams.


Matėme plakatėlius "Lietuva lietuviams". Ar Jūs esate už Lietuvą TIK lietuviams?

Ne, Lietuva, kaip valstybė, yra skirta visiems jos piliečiams, neskirstant jų pagal tautybę ar pan. Visiems gyventi joje turėtų būti gera. Atitinkamai, visi LR piliečiai turi visiems vienodas individualias teises ir pareigas.

Tačiau nereikia pamiršti, jog pasaulyje Lietuva yra vienintelė šalis, kurioje lietuvių tauta turi kolektyvinio savininko ir pilno šeimininko teises, įtvirtintas Konstitucijoje.

Šalis, kurios jiems nereikia dalintis su jokia kita tauta ir kur jiems neprivaloma nieko atsiklausti priimant vieną ar kitą naudingą savo būviui ir ateičiai sprendimą.

Kolektyvines teises į Lietuvos valstybę turi tik vienas kolektyvas, vadinamas lietuvių tauta. Kitos tautos čia negyvena.

Jokie kiti panašaus pobūdžio kolektyvai tokių teisių neturi. Nes visos mūsų tautinės bandruomenės ir mažumos turi savo tautines valstybes. Na, gal tik išskyrus karaimus.


Kai kurie žmonės, kaip prof.J.Žilinskas, nuogąstauja dėl galimo Jūsų piktnaudžiavimo anonimiškumu. Girdi, gal Jūs į akis jam sakote vieną, o paskui juokiatės iš jo savo bloge?

Dažnai tinklaraštininkai rašo apie tai, kas jiems yra gerai žinoma iš jų profesinės veiklos. Tai yra profų blogai.

Mano atveju yra griežtai atvirkščiai.

Yra viena principinė nuostata, nuosekliai realizuota mano virtualaus personažo internetų veikloje. Kurios pasėkoje mano blogas yra totaliai diletantiškas:

 • Jame nebuvo, nėra ir nebus gvildenama nei viena tema, kurią aš išmanau profesionaliai.

 • Jame nebuvo, nėra ir nebus aprašomi uždaro pobūdžio įvykiai ar renginiai, kuriuose dalyvauja blogo autorius (-iai).

 • Jame nebuvo, nėra ir nebus kritikuojami žmonės, su kuriais aš turiu darbinių ar asmeninių santykių.

 • Situacija, kuomet anonimiškai komentuojamas žmogus, kuriam aš viską galiu pasakyti akivaizdžiai, moraliai nepriimtina ir negalima. Lygiai, kaip ir insaideriškos informacijos skleidimas. Nebuvo to ir niekada nebus.


Būtent todėl ir yra toks griežtas fizinio autoriaus ir virtualaus personažo atskyrimas. Nes reikia skirti realų gyvenimą ir internetinę pramogą.

Autorius yra profesionalas ir viešai nekomentuoja jokių gyvenimo ar politinių įvykių.

Virtualus personažas - atvirkščiai, ničnieko nerašo apie su profesine veikla susijusius įvykius ar žmones ir neskleidžia absoliučiai jokios informacijos iš tos srities.

Užtat, kaip diletantas aktyviai komentuoja jo interesų sritin nepatenkančius įvykius, remdamasis visiems prieinama informacija.


Tikimybė, kad mano įrašuose anonimiškai bus kritikuojamas ar aptarinėjamas žmogus, kurį aš asmeniškai pažįstu ar turiu darbo reikalų, yra artima nuliui.

Atitinkamai, prof.J.Žilinsko nuogąstavimai neturi pagrindo.

Iš kitos pusės, kadangi mano didžiai gerbiamą profesorių J.Žilinską pažįstu tik virtualiai, jo galimybės išsisukti nuo tapimo mano rašinėlių herojumi vertintinos, kaip nedidelės...;)


Iš alternatyviai intelektualių ir, kaip taisyklė - vaginalinių komentatorių vis pasigirsta Jums skirti raginimai "gėdytis". Ar gėdyjatės?

Nesigėdiju ir neatsiimu nei vieno savo parašyto žodžio. Jei yra manančių kitaip, tegul pacituoja tai, ko aš turėčiau gėdytis. Galėsime tai aptarti.

-----------------------


Jei dar bus klausimų - galima uždavinėti komentaruose. Tiek čia, tiek Facebooke, tiek G+.

Klauskite - ir jums bus atsakyta.

Nes iki gyvo kaulo įkyrėjo tie spaudos prasimanymai ir šmeižtai.


Tags: interneto diskusijos, pilietinė visuomenė
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 13 comments