?

Log in

No account? Create an account
 
 
17 February 2013 @ 04:01 pm
Kas kursto tautinę nesantaiką? LŽB pareiškime Antifa Lietuva 'nuopelnai' priskirti LTJS  
Senas anekdotas iš serijos "Klausimas Armėnų radijui":
- Ar tiesa, kad Abraomas vakar žaisdamas Teleloto laimėjo milijoną?
- Taip, tai tiesa, - atsako Armėnų radijas. Patikslindamas neesmines detales:
- Tik ne žaisdamas loterijoje, o lošdamas kortomis. Ir ne milijoną, o tūkstantį litų. Ir ne laimėjo, o pralošė. O visa kita - teisinga.


http://i49.tinypic.com/14v4v1l.png

Lietuvoje šlykščia tradicija tampa tautinės nesantaikos kurstymas su Nepriklausomybe siejamų valstybinių švenčių - Vasario 16-os bei Kovo 11-os metu.

Kurstytojai gastrolieriai specialiai tam atvyksta iš užatlantinių bei Artimųjų Rytų šalių. Ponų E.Zuroff'o bei D.Katz'o skaistūs veideliai ir kniaukianti kalbos maniera puikiai pažįstami daugeliui Lietuvos mass-medijų vartotojų.

Įžūlus kaltinimai, antilietuviški pareiškimai, provokuojantys pasistaipymai prieš kameras, apokaliptinės pranašystės neišvengiamai sukelia sensacijų ištroškusios žiniasklaidos dėmesį.

Deja, kartu su atviru antilietuviškumu tų ponų demonstratyviai deklaruojama tautybė bei akiplėšiška maniera kalbėti žydų tautos vardu kai kuriems siauresnio akiračio lietuviams sukelia antižydiškus jausmus.

Tautinio judėjimo lyderiai bei šiaip šviesesnio proto atstovai turi daug papildomo vargo, aiškindami mažiau susipratusiems tautiečiams, kad tie keli iš užsienio atsibastę ekstremistai-provokatoriai apart tautybės neturi nieko bendro su Lietuvoje gyvenančiais ir mūsų bendros valstybės naudai triūsiančiais žydais ir jų nuomonėmis.

Ir kad neteisinga bei nedora būtų kaltinti visus žydus dėl kažkokių su meile berniukams garsėjančio Rusijos senatoriaus Špygelio įkurta ir vadovaujama organizacija siejamų barzdotų klounų antilietuviškų išpuolių.

Aiškinant šias paprastas, pakantumą bei tautinį sugyvenimą skatinančias tiesas labai patogu būdavo pasiremti oficialia Lietuvos žydų bendruomenės pozicija. Kuri, kaip taisyklė, būdavo labiau pasverta bei ne tiek ekstremali ir rėksminga, kaip tų užjūrio gastrolierių.

Tenka konstatuoti, kad vakar ši ilgalaikė tradicija nutrūko.


Kaune įvyko tautinio jaunimo organizuotos Vasario 16-os šventinės eitynės, kuriose dalyvavo įvairiausių tautybių, religijų bei pažiūrų patriotiškai nusiteikę žmonės.

Nepaisant pono D.Katzo parankinių suorganizuotos antifašystų šutvės provokacijų, nebuvo jokių - pabrėžiu - jokių incidentų.

Net vieno garsesnių Antifa Lietuva veikėjų, žymaus LUNI elgetavimo technologijų teorijos ir praktikos dėstytojo, šiauliškio Evaldo Balčiūno intensyvūs bandymai videokamerų akivaizdoje pakišti savo tauriųjų gėrimų išvargintą veidą po kokiu sunkesniu eisenos dalyvio kumščiu baigėsi nesėkmingai.

- Atstok, nabage, šiandien lietuviams šventė, niekas rankų nesiteps... ! - atlaidžiai šypsojosi rūstūs skustagalviai, slėpdami besigniaužiančius kumščius už nugaros.

Palikdami ponus Zuroffą, Katz'ą, Balčiūną ir jų atbogintų vaginalinių antifašystų šutvę bejėgiškai stebėti, kaip pro liūdnai nuleistas nosis prašvytuoja eisenos dalyvių nupucinti kerzai ir šilti žieminiai batai....

Staiga!

Nespėjus vienam organizatorių, LTJS vadovui Juliui Pankai viešai pasidžiaugti, kad Lietuvos žydų bendruomenė išlaiko rimtį bei solidumą - niekaip neprisideda ir nedalyvauja Katzo-Zuroffo parankinių organizuotose antilietuviškose provokacijose, BNS spaudos centre pasirodė pritrenkiantis savo turiniu oficialus pranešimas:

Lietuvos žydų bendruomenės pareiškimas: 'Dėl Vasario 16-osios eitynių Kaune' 2013-02-16 19:33

Kuriame l.e.p. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visų šios bendruomenės narių vardu pareiškė, kad būtent tos dienos šventinės eitynės Kaune pramušė jos kantrybę.

Ir paskutinis lašas, perpildęs bedugnę žydiškos tolerancijos taurę, buvo tai, kad eitynių dalyviai nešėsi bjaurų provokuojančio turinio kurstantį neapykantą plakatą - "Vakar "Juden raus", šiandien - "Lietuva lietuviams".

Pacituosiu šią LŽB primininkės pareiškimo vietą:

"Lietuvos žydų bendruomenė susilaikė nuo bet kokių komentarų net ir po to, kai paaiškėjo, kad Kauno savivaldybė leido nacionalistais save vadinantiems jaunuoliams – Lietuvos Tautinio Jaunimo sąjungos nariams – žygiuoti Kauno miesto centre.

Mes nenorėjome būti apkaltinti, kad provokuojame arba kiršiname Lietuvos visuomenę, kaip neva tai daro S. Vizentalio centro direktorius E. Zurofas ar prof. D. Kacas, kurie, beje, niekados ir nekalbėjo Lietuvos žydų bendruomenės vardu. [...]

Tačiau, dabar jau žinome, kad eisenos metu skambėjo šūkiai "Lietuva lietuviams", buvo nešami plakatais "Vakar juden raus, šiandien Lietuva lietuviams".

Tai suponuoja, kad eitynių dalyviai, tarp kurių buvo ir jaunuolių skustomis galvomis, laiko Lietuvą etninių lietuvių valstybe, o visi kiti turbūt – antrarūšiai piliečiai. Jie aiškiai propaguoja etninės, o ne pilietinės valstybės principą, ir tai šiuolaikiniame pasaulyje tikrai nepriimtina. Beje, toks elgesys prieštarauja ir Konstitucinio Teismo išaiškinimui, kad tauta – visi jos piliečiai, o ne etniniai lietuviai.[...]

Manau, kad reikia ne skatinti, o smerkti tokias eisenas. [...]...ideologinė, politinė žala Lietuvoje gyvenantiems nelietuviams – Lietuvos piliečiams, tarp jų ir žydams, jau padaryta, mes jau pažeminti ir įžeisti, o Lietuvos vardas suterštas ir dargi prieš pirmininkavimą Europos Sąjungoje."
---------------------
Atvirai sakant, šis pareiškimas išties yra pritrenkiantis.

Neadekvačiu situacijai turiniu bei neatitinkančiais tikrovės absurdiškais teiginiais.

A.
Perdėm neapsistosių ties ta stulbinančia aplinkybę, kad Lietuvos žydų pirmininkė prie "...šiuolaikinaim pasauliui nepriimtinų valstybių" de facto priskyrė ir šiaip jau LŽB godojamą ir mylimą tautinę žydų valstybę - Izraelį.

Kuris yra sukurtas būtent etniniu pagrindu, kaip žydų valstybė ir tokia nuostata yra griežtai įtvirtinta baziniuose teisniuose dokumentuose.

Būtent etninės valstybės principo dėka kiekvienas Lietuvos žydų bendruomenės narys, įrodęs savo žydišką kilmę, gali tapti pilnateisiu Izraelio piliečiu. Kaip ir tos šalies Vakarų Krante ar Gazos sektoriuje kolonistų gyvenvietėje gimęs žydukas.

Tuo tarpu toje pačioje V.Kranto ar Gazos teritorijoje gimęs arabas jokių teisių į žydų valstybės pilietybę neįgija. Jau nekalbant apie šeimyninių ryšių su žydais neturinčius likusius Lietuvos gyventojus, kuriems žydų valstybės pilietybė negresia net teoriškai...

B.
Keista nepastebėti ir to, kad pati žydų bendruomenė nesilaikė etninės kilmės nepaisančios pilietinės valstybės principo - ir net labai aktyviai prieštaravo jo taikymui - kuomet išsireikalavo iš Lietuvos biudžeto išmokas, skirtas ne visiems, o tik žydiškos kilmės piliečiams ir jų gerovei.

Ir staiga - tokie įdomūs loginiai posūkiai.

Kas priimtina ir sveikintina žydų valstybei - smerktina lietuvių valstybėje. Kas neturėjo būti taikoma žydų kilmės Lietuvos piliečiams, netikėtai patampa šventai taikytinu principu, bet tik .... lietuvių kilmės piliečiams.

Tikrai savotiška logika.

Primenanti tradicinio talmudistinio judaizmo šventųjų tekstų interpretavimus. Ir, ko gero, iš ten ir kilusi...

C.
Bet pats keisčiausias ir labiausiai stulbinantis dalykas visgi yra Laikinosios Žydų Pirmininkės tvirtas teiginys apie vakarykštėse Kauno eitynėse tautinio jaunimo nešamą plakatą : "Vakar juden raus, šiandien Lietuva lietuviams".

Reikalas tame, kad nei vienam tautinio jaunimo ar šiaip nacionalistų lyderiui net girtame sapne nebūtų šovusi ant tiek idiotiška mintis - pasigaminti ir viešame renginyje tampytis tokio turinio plakatą.

Savaime suprantama, kad 2013 m. vasario 16. d. jie tokio plakato nei gaminosi, nei nešėsi, nei kitiems leido neštis savo gretose.

Kitaip sakant, šis ponios F.Kukliansky teiginys yra žinomai neatitinkanti tikrovės informacija. Kas paprastų žmonių buitiniame diskurse dažniausiai įvardinama terminu ~melas.

Bet kokia jo genezė? Iš kur dygsta trumpos melo kojytės šiuo atveju?

Juokingiausia, kad tokio turinio plakatai išties buvo tampomi ir aktyviai brukami į spaudos kamerų akiratį per tautinio jaunimo eitynes.

Vilniuje, 2012 m. kovo 11 d., per tautinio jaunimo šventinę eiseną juos laikė būtent pono D.Katz'o kuruojami ekstremistinės grupuotės "Antifa Lietuva" nariai.

Kurie tokiu provokaciniu būdu "blokavo" eitynes ir "protestavo" prieš valstybinę Nepriklausomybės šventę, kaipo tokią.

http://i45.tinypic.com/35lvnyr.png

Štai nuoroda į šią Antifašystų akcija, pagal kuria aptinkame foto ir videoreportažus:

2012 m. kovo 11 d. ultranacionalistų eitynių blokados. Antifa Lietuva reportažas

O štai to plakato nuotraukos:

http://i49.tinypic.com/15wzddl.png

Kiekvienas gali savo akimis išvysti - KAS jį laiko. Ir kad tai yra joks ne tautinis jaunimas, o būtent ponios F.Kukliansky didelio draugo D.Katz'o šutvės nariai.

Kitaip sakant, LŽB pirmininkės pareiškime mes regime reto akiplėšiškumo bandymą apversti faktinę situaciją aukštyn kojomis.

Priskiriant antifašystų gaujos pagamintą ir viešai demonstruojamą idiotišką plakatą su kurstančiu tautinę nesantaiką turiniu ....jų ideologiniams oponentams, t.y. Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungai!


Atvirai sakant, man sunku suprasti, kaip ponia F.Kukliansky ketino išvengti šios komiškos manipuliacijos su informacijos pakeitimu demaskavimo.

Matyt, ji visgi yra užsibuvęs XX a. žmogus ir tiesiog nesuvokia visų informacinės visuomenės teikiamų galimybių tokių pigių žulikysčių ir bandymų pasukčiauti atskleidimui bei viešam pademonstravimui.

Panašu, kad ponia F.Kukliansky naiviai tikėjosi, kad jos mažoji gudrybė kurį laiką išbus nepastebėta.

O per tą laiką kontroversiškas pareiškimas su apverstais aukštyn kojomis faktais duos jai kelis papildomus taškus Rusijos senatoriaus B.Špygelio ir kitų panašaus tipo pasaulio žydijos lyderių akyse.

Bet ar Laikinoji Žydų Bendruomenės Pirmininkė pagalvojo apie štai ką:

- o kaip viešai skleidžiami "talmudine logika" grindžiami dvigubi standartai ir įžūliai falsifikuoti "faktai" gali įtakoti jos vadovaujamos organizacijos ir jos narių įvaizdį lietuvių kilmės bendrapiliečių akyse?

Juk būtent tokio tipo šmeižikiški pareiškimai ir tiesioginis melas, oficialiai išsakyti vienodos etninės kilmės Lietuvos piliečius vienijančios organizacijos vardu labiausiai ir kursto tautinę nesantaiką bei antižydiškus jausmus.


Negi kam nors reikia tai aiškinti?

Khhm, jei kartais tokių mažaraščių naivuolių yra - atsiliepkit. Paaiškinsiu ant pirštų.

Tarp kitko, kiek nuklystant nuo temos: man šiek tiek smalsu - nejaugi F.Kukliansky tapus šimtus milijonų iš Lietuvos mokesčių mokėtojų suneštų pinigų skirstančio fondo valdybos pirmininke, jai tapo nebesvarbi profesinė advokatės reputacija?

Turiu pasakyti, jog stebiuosi paprastų Lietuvos žydų kantrybę.

Juk jiems reikia gyventi tarp juos supančių kitų tautybių žmonių. Kas suponuoja draugiškos aplinkos bei taikaus sugyvenimo poreikį.

Ir kaip reikės jaustis kokiam doram žydeliui, kuomet jo kaimynas ar bendradarbis, su vaikučiais dalyvavęs Vasario 16-os eitynėse Kaune paklaus į akis:

- Brangus kolega, kodėl Jūsų vardu kalbanti Laikinoji Žydų Bendruomenės Pirmininkė mus šmeižia ir meluoja?

Ir ką jam atsakyti?

Ekstremistų Katz'o ir Zuroff'o atvejais atsiriboti nebuvo sunku:

- Girdi, tai tik sukantys Holokausto industrijos pagamintą lietuvių tarkavimo mašinėlę apsišaukėliai-rūpintojėliai iš užjūrių, neturintys jokių įgaliojimų iš vietos žydų bendruomenės.

Bet Faina Kukliansky - visai kitas atvejis. Ji išties turi pilną teisę kalbėti visos Lietuvos žydų bendruomenės narių vardu.
Ir, kaip matome, prisikalbėjo.

http://i49.tinypic.com/2dmesk.png

Nenoromis kyla mintis - o gal išties atėjo laikas permainoms ir Lietuvos žydų bendruomenėje?

Gal šios organizacijos vairą turėtų perimti jau Nepriklausomos Lietuvos sąlygomis subrendusi jaunoji žydų karta?


Kurios atstovams nesisapnuoja praeities šmėklos, kuriems suprantama XXI a. situacija ir kurie galėtų mandagiai padėkoti visiems sovietmečio kupros nesugebantiems nusimesti veikėjams už jų ilgamętį triūsą? Bei išleisti juos į užtarnautą poilsį arba grąžinti į privataus advokato praktiką?

Jauniems žydų kilmės žmonėms, siejantiems savo ateitį su Lietuva ir suprantantiems, kaip svarbu yra palaikyti ir saugoti žydų bendruomenės grupinę reputaciją bei antilietuviškais išpuoliais nekurstyti tuščioje vietoje tautinę nesantaiką, bus lengva rasti kalbą su lietuvių tautinio jaunimo lyderiais.

Galų gale, kas draudžiai LŽB jaunimui jau dabar sudalyvauti Kovo 11-os eitynėse su Lietuvos ir savo organizacijos simbolika?

Ir kartu pasišaipyti iš aplink stripinėjančio gauruoto personažo bei jo komikų-antifašystų šutvės bei iš visų plaučių smagiai paskanduoti šūkį "Lietuva lietuviams", aiškiai suprantant, kad jis, kaip ir šūkis "Izraelis - žydų valstybė" visiškai nereiškia kitataučių piliečių diskriminavimo siekio.

Laikas permainoms, mieli ir brangūs žydų kilmės bendrapiliečiai. Ir kamuolys yra jūsų pusėje...

Pabaigos žodis:

Visgi smalsu, kaip ir kas iš lietuviškos žiniasklaidos priemonių išdrįs tiesiai šviesiai įvardinti ir aprašyti šį Lietuvos žydų bendruomenės laikinosios pirmininkės neeilinį liapsusą. Ta pačia proga ir pasižiūrėsime, "...kas valdo Lietuvos žiniasklaidą"..;)

Taip pat tikiuosi, jog LTJS vadovybė, kaip eitynių organizatoriai, pareikalaus iš LŽB vadovės viešai paneigti savo paskleistą žinomai neatitinkantį tikrovės teiginį apie tą tautiniam jaunimui priskirtą kurstantį nesantaiką plakatą ir kreipsis į teisėsaugą atsisakymo tai padaryti atveju.

Reputacija yra didelė vertybė. Keista, kad LŽB vadovai to nesuvokia...


Na ir posto pradžioje esančio armėniško anekdoto litvakiška versija:

Klausimas Lietuvos Žydų bendruomenei:

- Ar tiesa, kad 2013 m. vasario 16 d. eitynėse Kaune tautinis jaunimas nešė plakatą "Vakar "Juden raus", šiandien - "Lietuva lietuviams"?

- Taip, grynų gryniausiai ir labai baisi tiesa, - atsako Lietuvos žydų bendruomenė.

- Tik ne 2013-ais, o 2012 metais. Ir ne per vasario 16-tą Kaune, o Vilniuje per Kovo 11-tą. Ir tą plakatą nešė ne tautinis, o antifašystinis jaunimas.

Bet tai tik nereikšmingos detalės. Informacija teisinga iš esmės.


UPD/Atnaujinimas: Reputacija yra svarbu - 2013-02-18 15:53 val.

Lietuvos žydų bendruomenė atsiprašė dėl netikslumo pranešime apie nacionalistų eitynes

 
 
 
(Anonymous) on February 17th, 2013 03:50 pm (UTC)
Gal ir neblogai
Dabar bent jau žinosime tikrąjį advokatės Fainos Kukliansky veidą.Kaip teisininkė ji tiesioj negalėjo nežinoti,kad tokio grubaus iškraipymo viešas publikavimas prilygsta šmeižtui.
zeppelinus on February 17th, 2013 04:18 pm (UTC)
Įtariu, kad tų detalių ji gal nežinojo.

Matyt, gavo staigaus bet galingo presingo iš Katzo/Zuroffo šutvės globėjų ir liepė po greitąja Ritai Navikienei, LŽB spaudos centro vadovei sukurpti bent kažkuo argumentuota pikto pareiškimo tekstą.

Ta ir sugrūdo kažkokį briedą nepatikrinusi....

Dzin ta reputacija, svarbu laiku ir greit įvykdyti gautą komandą...
(Anonymous) on February 17th, 2013 04:04 pm (UTC)
Jei kai kurie žydų veikėjai tokie jautrūs identitetui,kodėl jiems netrukdo litvakais pasivadinę tautiečiai? Net liūdnos šlovės Arkadijus Vinokuras bandė perkasti gerklę Vitalijui Korokovskiui,išvadindamas jį bulbašu.
zeppelinus on February 17th, 2013 04:21 pm (UTC)
Na, vidiniai santykiai žydų bendruomenėse išties dažnai gali būti iliustruojami Animal Planet rodomais vaizdeliais...;)

Arkadijus Vinokuras bei broliai Zingeriai išties neprileidžiami prie LŽB lesyklėlių..
(Anonymous) on February 17th, 2013 04:38 pm (UTC)
Atsiprašau
Vitalijus Karakorskis,ne Karakovskis. :)
Jei įdomu,čia jo straipsnis apie sudėtingus santykius su E.Zingeriu ir A.Vinokuru.Daug tiesos pasakyta.
http://vitkarakorskis.wordpress.com/
znakorius on February 17th, 2013 05:14 pm (UTC)
Viskas čia yra dėl to, kad žydai nėra tauta.
Įkeliu:
Zeppelinus, kaip visada, rašo teisingai.

Išskyrus.
Kas sakė, kad “žydai” – tauta (žodis žydas pas mus atėjo iš rusų, kur reiškia blogietį, o senahebrajų kalboje tas žodis reiškė šuns pypą)?
Išmįslų išmįslas.
Tauta yra izraelitai, nes gyvena savo teritorijoje, o apie klajoklius judėjus (jie įsižeistų, pavadinti negražiu žodžiu – žydai) štai ką sako profesoriai:
“Я говорю это к тому, чтобы пояснить элементарную мысль: евреи … и евреи Израиля – это разные народы”.
http://www.echo.msk.ru/blog/gorodetskaya/677975-echo/
O tai traktuoti “žydus” (o tiksliau judėjus), neturinčius nei savo teritorijos (gyvena n teritorijų), nei savo kalbos (kalba n kalbų), nei papročių – tradicijų (žydai turi tik vieną būdo bruožą – begalinį pinigų pamėgimą), esančius net įvairių rasių, kaip tautą galima nebent pagal konstruktyvistinę teoriją (pagal konstruktyvistinę versiją tautos yra socialiniai dariniai, priklausantys nuo pačių žmonių, todėl tautos yra „kuriamos“. Pagal tokį „voliuntaristinį“ apibrėžimą du žmonės priklauso vienai tautai, jei ir tik jei jie abu pripažįsta, kad jie priklauso tai pačiai tautai. Tam tikra kategorija žmonių tampa tauta tik tuomet, kai tos kategorijos nariai tvirtai pripažįsta savitarpio teises ir įsipareigojimus bei priklausymą tai pačiai tautai. Tik tarpusavio pripažinimas sukuria tautą, o ne kokie nors kiti bendri bruožai, kokie jie bebūtų, kurie išskiria šią kategoriją iš kitų žmonių http://lt.wikipedia.org/wiki/Tauta ), kada bet kurie praeiviai, susimetę į krūvą, sugalvos pasivadinti tauta ir bus “tauta”, nors tauta yra istoriškai iš artimų genčių susiformavusi susiformavusi, stabili (visąlaik gyvenanti savo teritorijoje) žmonių bendrija, kuriai būdinga bendra teritorija, bendra kalba, bendra moralė – papročiai tradicijos.
Judaistų išmįslas tapatinti tikėjimo bendrus su tauta, kada į tą bendriją įeina įvairių rasių žmonės, izraelitams jau baigia atsirūgti – etipiniai judėjai, matyt, nekaip jaučiasi ašškenazių vadovaujamame Izraelyje ir žada sprukti į gimtas vietas, dėl ko amerikiečių analitikai pranašauja Izraelio galą – http://www.regnum.ru/news/1607754.html
znakorius on February 17th, 2013 05:19 pm (UTC)
Viskas čia yra dėl to, kad žydai nėra tauta.
Alke yra komentarai apie tai (čia neleidžia to komentaro parodyti - priima kaip spamą).
zeppelinus on February 17th, 2013 05:23 pm (UTC)
Yra žydai tauta ar ne, priklauso tik nuo to, kokį šio termino apibrėžimą (iš visos jų gausumos literatūroje) naudosime.

Jie save laiko tauta. Ir nematau galimybių juos įtikinti, kad taip nėra...;)

P.S. Tą Jūsų komentarą ištraukiau iš Spamo šiukšliadėžės.

Edited at 2013-02-17 05:24 pm (UTC)
znakorius on February 17th, 2013 05:41 pm (UTC)
Jie, žinia, sumąstys taip kaip jiems bus naudingiau, bet tai nebus tiesa - nebus objektyvu.

Kad įkėlėt - ačiū (gal kam bus įdomu).
Tik įdomu kaip čia atsitiko, kad spamu palaikė? Gal, kad su nuorodomis?
O čia V.Karakorskio, kaip buvo minėta, tiesos žodis apie vinokurovus ir zingerius -
Vitalijus Karakorskis Apie litvakus ir kryžiuočius spalio 7, 2008
Tik pabaigoje, kas būdinga, jis prabyla apie atskirą Lietuvoje gyvenančių nuo Lietuvos valstybės gerovės reikalų litvakų reikalą, kurį vadiname labai paprastai - žydomasoniškumu (nes tai ne "žydų", ne judėjų, ne jehudimų, o tiesiog žydų reikalas). :)
zeppelinus on February 17th, 2013 05:54 pm (UTC)
Šiuo atveju tiesos kriterijus bei objektyvumas ne prie ko..;)

Kalbame apie žmonių grupės klasifikavimą ir priskyrimą tam tikrai lentynėlei pagal iš anksto sutartą ar subjektyviai pasirinktą kriterijų rinkinį. Todėl pagal vienus kriterijų rinkinius žydai bus klasifikuoti, kaip tauta, pagal kitus - ne.

Žinoma, pasitaiko autorių, kurie man nežinomais pagrindais mano, kad jų kriterijų rinkimys yra vienintelis įmanomas ar bent jau esantis nepalyginamai aukščiau, nei kitų autorių siūlomi. Bet mokslo požiūriu jie nėra teisūs...;)

P.S. Taip, LJ pats nusistato taisykles, kas yra spamas. Bet kuris komentaras su nuoroda iš anoniminio komentatoriaus keliauja į šiukšlyną. O neužfriendinto LJ dalyvio - gal tik tuomet, jei tų nuorodų daug? Net nebandau spėlioti - tiesiog ištraukiu iš šiukšliadėžės, jei pamatau, kad ten be reikalo komentaras pakliuvo...

Edited at 2013-02-17 05:56 pm (UTC)
vilmantas on March 3rd, 2013 04:05 pm (UTC)
Karakorskis atvažiavo į Vilnių iš Baltarusijos.Buvo plikas basas.Tačiau neilgai - tapo aršiu dešiniuoju, pradėjo LTV dirbti.Vedė lenkę, atsirado pinigų butui po to namui.Ir viskas iš žydiško identiteto reklamos.
ginaite on February 17th, 2013 07:08 pm (UTC)
Labai padorus, protingas ir geranoriškas Lietuvai yra – bent viešumoje toks atrodo – LŽB vykdomasis direktorius Simonas Gurevičius.
Reikėtų LŽB palinkėti tokio pirmininko.
zeppelinus on February 17th, 2013 07:21 pm (UTC)
Ko gero, taip.

Ponas Simonas nėra pagarsėjęs kontroversiškais veiksmais ar pasisakymais.

Žinoma, LŽB vadovo postas gali būti susijęs su tam tikrais išoriniais spaudimais, kurių jis savo vietoje gal dar nėra patyręs..?
znakorius on February 17th, 2013 10:13 pm (UTC)
Nieko gero.
Viename Šiaurės miestelyje, kur viena sinagoga buvo nugriuvusi, o kita irgi tik tik laikėsi (abi buvo pastatytos, kaip nustatė mokslininkai, ant prieš tai buvusių lietuvių visuomeninių pastatų pamatų: pašto - užeigos ir rotušės), pasiūliau rajoniniame savivaldybės interneto forume nekišti lėšų (apie 2 mln.lt) į tą bereikalingą reikalą (dabar atstatė jas ir meras sakė, kaip ir pranašavau, kad pajamų - jokių, o išlaikymas - šildymas ir visa kita suryja didžiulius pinigus) - geriau jau soduose kokį keliuką pažvyruoti ir pan.
Tai tas jūsų minimas asmuo, kaip man sakė, ten pradėjo man aiškinti kartu su vietiniu policijos komisaru, seniau buvusiu kgb'istu, kad, girdi, tokios mano kalbos - antisemitinės.
Aš jų veiksmus įvardijau kaip žydomasoniškus. :)
Tai iš tų kalbų susidariau nuomonę, kad nebūna, kaip sakoma, vienas velnias už kitą geresnis. :)
(Anonymous) on February 17th, 2013 11:43 pm (UTC)
Ar tik ne apie Joniškį kalba eina?
(Anonymous) on February 22nd, 2013 11:38 pm (UTC)
As buvau tame renginyje ir girdejau, ka tas ponas Simonas sake. Jis niekada nieko antisemitais nevadino. Jis atvirksciai sake, jog bendruomene i joki pastata nepretenduoja, jis turi buti naudojamas Joniskio visuomenes tikslams - cia miesto gyventojams spresti, kas jiems svarbiau: zvyrkelis ar kulturos ir turistu traukos centras. Protingas, bet ir nuosirdus tas Simonas.
Pikc Kazinkavicius on February 18th, 2013 10:08 pm (UTC)
Kiek į šoną nuo temos (nors ne visai, nes vis dar apie tautinės nesantaikos kurstymą :)) - panašu į gana įdomią info apie vieną tų "antifašystų" - Evaldą Balčiūną: http://edmalt.livejournal.com/21098.html
(Anonymous) on February 19th, 2013 09:07 am (UTC)
Geras straipsnis.
zeppelinus on February 19th, 2013 09:55 am (UTC)
Dėkui. Smagu, kad patiko.
(Anonymous) on February 20th, 2013 07:11 am (UTC)
Raudonieji naciai(NKVD-KGB,50 proc.žydai),zuroffai,dar nenuteisti..
Holodomor 1932 -1933 metais badu numarinta 11 milijonų ukrainiečių,tuo metu Kremlių valdė 80 proc.žydų tautybės raudonųjų nacių. Klastingieji vanagai zurofai vokiečių belaisvių stovyklose smagindavosi šaudydami vokiečius.Per diena prišaudydavo iki tūkstančio. Prūsija buvo paskandinta nekaltų 1,5 milijono gyventojų krauju.”Nacių medžiotojai”yra priedanga sadistiniams zurofų keršto protrūkiams..Laikas baigti kraugeriams siautėti, informacija apie fanatikų sionistų nusikaltimus neturi būti slepiama. Galima būtų prašyti “nacių medžiotoją” Efraim Zuroff pamedžioti Lietuvoje ir Izraelyje raudonuosius nacistus dušanskius, kurie organizavo ir vykdė masines lietuvių žudynes iki ir po antrojo pasaulinio karo.Po 1945 metų bolševikiniai raudonieji naciai sunaikino milijoną lietuvių. Rudųjų nacių E.Zuroff ” prisimedžiojo” sočiai, o raudonieji naciai, deja , yra zuroffų giminaičiai, todėl mažai vilčių, kad eis jų medžioti. Raudonųjų nacių nusikaltimus slapsto jų propagandistai aferistai zurofai. Pavyzdžiui, įvykiai Kauno garažėlyje yra propagandinis melas -nuotraukos sumontuotos, dukumentai padirbti (Žiūr. internete Irena Tumavičiūtė, Lietuvių šmeižtas...).Aferistą, lietuvių šmeižiką Zuroffą skelbti PERSONA NON GRATA,vyti iš Lietuvos..
(Anonymous) on March 2nd, 2013 11:28 pm (UTC)
Keletas alternatyvios info šaltinių pamąstymui:

http://hedrook.vho.org/rus/library.htm
http://antizoomby.livejournal.com
http://nologo.su
http://krizis.co.ua
www.zarubezhom.com

www.ihr.org
www.therebel.org
http://incogman.net


(Anonymous) on March 23rd, 2013 11:18 pm (UTC)
Kas laiko laiko čia Lietuvoje esančius individus žydais, tas arba labai naivus, arba jam tai kažkaip naudinga. Tai nėra jokie žydai (besilaikantys tradicijų ir gerbiatys Abraomo sandorą), bet rusų imperijos pakalikai, čiulpiantys sovietinio raugo Didžiosios tėvynės nostalgija sergantiems potencialiems okupantams. Galiu patvirtinti, kad tikrieji žydai yra nuostabūs žmonės ir mano visi santykiai su jais, buvimo Izraelyje metu, palieka tik pačius geriausius įspūdžius. Tai tikrai protingi ir atviri žmonės, mokantys 4-5 kalbas, daug keliaujantys ir atvirai prisipažįstantys, kad jų tauta/valstybė yra "labai dideli nacionalistai". Tai garbingi žmonės (nekalbu apie politikus) ir verti pasitikėjimo bei simpatijų. Ypač už jau minėtą atvirumą. O šitie išsigimėliai, Putino dildosai, vadinantys save "lenkais" ar "žydais" iš tiesu nėra nei lenkai, nei žydai. Tai galite patikrinti visi, atlikę eksperimentą - paprašę jų pakalbėti ir parašyti kokį nors tekstą (pvz. PL ar IL himną) lenkiškai ar ivritu - rezultatas atvers jums akis. Kai turiu laiko, man patinka pasėdėti saulės atokaitoje šalia "lenkiškos" mokyklos ar "žydų bendruomenės" namų ir paklausyti kaip gražiai jie šneka ... rusiškai :) Pašnekesių temos taip pat svarbios, nes susijusios su neseno mūsų okupanto kultūra. Rekomenduoju visiems nuvykti į Izraelį (tik ne kaip turistui su ekskursija bei gidu), pabūti ten ir suvokti skirtumą tarp Putino padlaižių ir išrinktosios tautos narių. Nenustebkite, kad pirmųjų ten irgi sutiksite. Rusakalbių, tsakant.