?

Log in

No account? Create an account
 
 
20 January 2013 @ 06:51 pm
Kokie dar Gediminaičių stulpai? Juk tai stilizuota fašystinė svastika...  
http://img-fotki.yandex.ru/get/9503/225332883.0/0_bc2dc_6bf71bd6_L.png

Dažnai mūsuose žmonės ir organizacijos yra vertinami pagal žodžius, pasigyrimus ar įsivardijimus. Nors visi suprantame, kad gerokai prasmingesnis yra vertinimas pagal nuveiktus darbus.

Šiandien pasitaikė puiki proga įvertinti dvi politizuoto jaunimo organizacijas. Atstovaujančias skirtingus ideologinius polius. Įvertinti būtent pagal veiksmus ir darbus.

Turiu omenyje patriotinį ir tautiškai nusiteikusį jaunimą vienijančią Lietuvių tautinio jaunimo sąjungą bei ultrakairiųjų pažiūrų veikėjus jungiančią pogrindinę organizaciją Antifa Lietuva.

Tenka pastebėti, kad LTJS yra legaliai veikianti, teisės aktų nustatyta tvarka užregistruota asociacija, kurios vadovai yra vieši asmenys. Griežtai veikiantys pagal Lietuvos įstatymus ir prisiimantys atitinkamą atsakomybę.

Tuo tarpu Antifa Lietuva yra niekur neregistruota, praktiškai pogrindinė neapibrėžtos narystės organizacija, kurios vadovai slepia savo vardus bei veidus nuo visuomenės.

O viešai vykdomų akcijų dalyviai stengiasi taip užsimutūriuoti veidus ilgasnapiais kepalušais, dvimetriniais šalikais ir blyno dydžio tamsiais akiniais, kad juos būtų kuo sunkiai atpažinti visuomenei ir teisėsaugos organams.Vakar Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga organizavo jau tradicija tapusią nemokamos kraujo donorystės akciją.

Kuri vyksta jau penktus metus ir yra puikus nesavanaudiškumo bei pilietiško solidarumo pavyzdys visam Lietuvos jaunimui.

Deja, nesusilaukiantis deramo žiniasklaidos dėmesio bei sklaidos. Vienintelis 15.min portalas ją paminėjo su kiek pašaipia antrašte.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9348/225332883.0/0_bc2da_9455b7f_L.png

Žinant mūsų spaudos prioritetus tai visai suprantama.

Štai jeigu tai būtų kokia tolerantiško jaunimo akcija "Paaukok gėjų spermos Radžio nuotakai" - apie šį kilnų ir prasmingą poelgį su nuotraukomis ir dalyvių interviu rašytų visi portalai.

Ir gal net parodytų per televizija prime time laiku?

Trumpiau tariant, tautinis jaunimas paaukojo šeštadienį ir savo kraują dėl Lietuvos ligonių gerovės ir sveikatos.

O ką gi vakar nuveikė LTJS ideologiniai konkurentai - po pogrindinės Antifa Lietuva organizacijos vėliava susibūrę ultrakairieji radikalai, homoseksualizmo plėtros aktyvistai bei natūralią kūno augmeniją godojančios feministės?

Gal irgi padarė bent ką Lietuvos žmonių labui?

Kur ten tau. Iš tos publikos sulauksi.

Jiems gerokai aktualesni yra antragalinio sekso, kūno plaukuotumo gausinimo bei ...rinkimų Graikijoje klausimai.

Vakarykštį šeštadienį Antifa Lietuva šutvė skyrė tam, kad eilinį kartą viešai kurstyti nesantaiką ir raginti smurtauti. Bei tyčiotis iš Lietuvos istorinių nacionalinių simbolių, prilyginant juos nacistinei svastikai.

Akivaizdžiai reaguodama į nematomo šeimininko virvutės timptelėjimą ši pogrindininkų organizacija surengė protesto akciją prie Graikijos ambasados.

Mat kažkokie pasaulio galingieji liko nepatenkinti dėl tos šalies Parlamento rinkimų rezultatų.

Atrodytų - koks mūsų, lietuvių reikalas, ką ten laisvuose ir demokratiniuose rinkimuose išsirinko graikai? Kodėl tenykščiams rinkėjams turėtų rūpėti kažkokių egzaltuotų moterėlių klykavimai prie jų ambasados kažkur kitame Europos gale?

Juk rezultato požiūriu tokios akcijos yra akivaizdžiai reto kvailumo ir beprasmingumo užsiėmimas.

Bet kai esi pasaulinio kairuolių ekstremistinio tinklo dalis, kurio šėšėlyje tūnantiems valdytojams kilo ūpas sukurti žiniasklaidoje vaizdelį "Pasaulis protestuoja prieš Graikijos rinkimuose gerai sudalyvavusią partiją", tai pasirinkimo nėra.

Sultonas liepė - haremas šoka...

Šią Antifa Lietuva feministinės frakcijos akciją, kaip kokią rimtą naujieną nušvietė portalas Delfi. Įdėdamas dar ir fotoreportažą, kurio nuotraukas jūs galite išvysti žemiau.

Toks portalo palankumas tos pogrindinės organizacijos renginiams neturėtų itin stebinti.

Atsižvelgiant į feisbukuose cirkuliuojančius gandus, kad būtent šio portalo publicistikos žvaigždės bei ženkli redakcijos narių dalis aktyviai dalyvauja, o kai kas netgi moderuoja liūdnai pagarsėjusią slaptą FB grupę "Lietuva be neonacizmo", atliekančią Antifa Lietuva forumo vaidmenį.

Žiūrint į Delfio fotoreporterio K.Čachovskio nuotraukas, užfiksavusias besistaipančias antifašystes, slepiančias nedepiliuotas kūno dalis po dvimetriniais šalikais, krito į akis keletas niuansų.

Kuriuos pastebėjo ir Delfio komentatoriai.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6706/225332883.0/0_bc2dd_7a67a2e1_L.png

Akis drąsko neslepiamas ir gan atvirai raginantis veikti šūkis - "Mirtis fašizmui" ir jo kontekste figūruojantys perbraukti tą "fašyzmą" atstovaujantys simboliai. Mirties palinkėjimas tokia forma tikrai galėtų būti interpretuojamas, kaip nepaslėptas raginimas veiksmais siekti tokio rezultato.

Žinoma, kokie silpnesnio maumenėlio ar šiaip naivesni žmogeliai tuoj nusistebės - o kas gi čia blogo - siekti fašizmo mirties?

Tokiems intelektualinę nekaltybę išsaugojusiems naivuoliams tenka priminti, kad toks politinis reiškinys, kaip fašizmas, nebeegzistuoja nuo 1945-ųjų.

Tai, kas nūnai bandoma pavadinti tuo vardu, kaip taisyklė neturi ničnieko bendro su kadaise klestėjusia B.Mussolinio ideologinio mokymo teorija bei praktika.

Ultrakairiųjų ekstremistų lūpose skambantys žodžiai "Mirtis fašizmui" yra aktualus šūkis, nukreiptas prieš dabartyje egzistuojančias ir savęs fašistinėmis nelaikančias ir nieko bendro su tos ideologijos idėjomis neturinčias jėgas.

Žodis "fašizmas", kaip bjauri etiketė yra naudojamas ideologinių oponentų diskreditacijai.

Niekada nesivarginant dėl pagrindimo ir neaiškinant, jog įprastinė šio termino reikšmė yra pakeista į kitokia. Ir kad tai, kas tolerantiškame diskurse vadinama "fašizmu", šiaip jau yra žinoma valstybingumo, patriotizmo, tautiškumo, nacionalinių interesų ir pan. vardais.

Tai labai gerai matosi Antifa Lietuva agitacinėje medžiagoje, demonstruotoje viešos akcijos metu.

Štai regime, kad prie fašizmo, kurio mirties raginama siekti, simbolikos akcijos organizatoriai lygiaverčiai priskiria ir ...Gediminaičių stulpus!

http://img-fotki.yandex.ru/get/9109/225332883.0/0_bc2de_337baa4b_L.png

Tiems, kas nežino, priminsiu, jog Gediminaičių stulpai yra ne fašistų, ne nacistų ir net ne tautinių jėgų - o Lietuvos valstybės istorinis nacionalinis simbolis.

Būtent tokiame statuse įtvirtintas Valstybinio herbo įstatyme:

6 straipsnis. Lietuvos nacionaliniai simboliai
1. Lietuvos istoriniai nacionaliniai simboliai yra dvigubas kryžius ir Gediminaičių stulpai. Jų etalonus Lietuvos heraldikos komisijos teikimu tvirtina Respublikos Prezidentas.
......
3. Gediminaičių stulpai vaizduojami geltoni (auksiniai) raudoname skyde arba be jo.
4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų simbolių etalonus saugo Lietuvos heraldikos komisija. Kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos šiuos simbolius gali naudoti tik suderinusios jų projektus su Lietuvos heraldikos komisija.

Kitaip sakant, šios Lietuvos valstybinės simbolikos nešiotojai Antifa Lietuva pogrindininkų priskiriami prie fašistų. Kurie, kaip atvirai deklaruojama, nusipelno mirties.

O čia matome dar vieną pasmerkto mirčiai "fašizmo" simbolį.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6722/225332883.0/0_bc2df_ccfb228b_L.png

Kuris šiaip jau neturi nieko bendro nei su Graikija, nei su fašizmu, nei su dar kokiomis baisybėmis.

Dešinėje plakato pusėje matomas Trijų Liepsnelių ženklas yra aukščiau minėtos, kraujo donorystės akcijomis, patriotizmą ugdančiomis jaunimo stovyklomis bei pagarba įstatymams garsėjančios Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos simbolis. Negi derėtų suprasti, kad šios organizacijos nariai irgi verti išžudymo?

Tos Sąjungos, kuri yra įregistruota ir veikia legaliai - skirtingai nuo neformalios Antifa Lietuva, kurios ideologai ir vadovai tūno pogrindyje, viešumon išstumdami pačias žiopliausias ir mažiausiai galvos turinio svorio apsunkintas bobeles.

Kad tos pasistaipytų ir papozuotų Delfio fotografui great idiotiško turinio, galimai nesantaiką kurstančių ir smurtauti raginančių plakatų.

Regint visą tą tolerantišką šabašą - su mirties palinkėjimais valstybinės simbolikos nešiotojų adresu ir pan. - nenoromis kyla klausimai.

Kaip ši neregistruotos, bet faktiškai egzistuojančios ir aktyviai veikiančios organizacijos Antifa Lietuva, kurios vadovai slapstosi pogrindyje, vieša akcija ir joj naudota agitacija yra vertintina Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso kontekste?

Pvz. šio straipsnio:

170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę
http://img-fotki.yandex.ru/get/9307/225332883.0/0_bc2e0_860218c8_L.png
1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo
.
-------------------

Nejaugi šūkis "Mirtis fašizmui", pastarąjam priskiriant ne tik nacistines svastikas, bet ir - lygiaverčiai - Lietuvos istorinio nacionalinį simbolį (Gediminaičių stulpai) bei legaliai veikiančios jaunimo organizacijos LTJS ženklą, neatitinka tame straipsnyje minimo "neapykantos skatinimo, diskriminacijos kurstymo žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl įsitikinimų ar pažiūrų"?

Ir ar tikrai tame nėra jokių "viešo kurstymo smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl įsitikinimų ar pažiūrų"?


Nelabai pasitikiu mūsų teisėsaugos iniciatyva šiuo atveju. Mat jau teko regėti keisto nuolaidžiavimo "antifašystinei" publikai pavyzdžių. Tokiais atvejais, kuomet kitokių pažiūrų atstovai baudžiami negailestingai.

Todėl manau, kad pačiai LTJS vadovybei derėtų kreiptis į teisėsaugą, kad ji duotų visiems aiškų ir suprantamą atsakymą dėl tokios rūšies agitacijos kontroversijų.

Ir jeigu jų autoritetingu aiškinimu aukščiau minėtos akcijos atveju ta agitacija nepatenka po BK 170 str. sudėtimi, tai matyt, neturėtų patekti ir analogiška.

Tarkime, kažkas sugalvos viešai demonstruoti didžiulį plakatą, ant kurio bus parašyta "Mirtis iškrypimams". Arba netgi "Mirtis homoseksualizmui".

O great pasidės porą mažesnių, ant kurių bus perbrauktą Lietuvos gėjų lygos, Tolerantiško jaunimo asociacijos bei Žmogaus teisių stebėsenos instituto simbolika bei atributai. Gražu?

Dar galima sulaukti plakatų su užrašais "Mirtis sionizmui" ir perbrauktais Lietuvos žydų bendruomenės ir Lietuvos žydų paveldo fondo simboliais. Labai tiktų akcijai dėl t.v. kompensacijų už žydų turtą.

Reikia suprasti - jokio "kurstymo" ir "skatinimo" teisėsauga tokio turinio agitacijoje irgi neįžvelgs? Ir spauda nepuls trimituoti visais varpais apie siaubingą ir netoleruotiną homofobijos ir antisemitizmo atvejį?

Ar tikrai? Tikrai tikrai..?:)

Vienžo, norėtusi kiek teisinio aiškumo

Kad išsklaidyti nenoromis kylančius įtarimus dėl dvigubų teisėsaugos standartų. Ir nepaaiškinamą iniciatyvos stoką iš kurstymo bylas baisiai pamėgusios Prokuratūros pusės.

Žinoma, ir mūsų garbieji žurnalistai bei mielos žurnalistės galėtų pakrutinti per žiemą kiek pasunkėjusius kumpius.

Tam, kad išsiaiškinti ir papasakoti visuomenei - kas per drovūs veikėjai slepiasi "antifašystiniame" pogrindyje, siekiančiame Lietuvos istorinių nacionalinių simbolių nešiotojų mirties?

Kieno plaukuotos ausys kyšo už Antifa Lietuva viešumon išstumtų perdėm komiškų personažų:

buvusios skingirls činikienės-cornholio, poeto svajonės fioklos-pajuodienės, striptizo žvaigždės žigelytės bei neskustakušių vaičiūtės-joškės ir amankavičiūtės-amen?

Tai neturėtų būti taip jau sunku, atsižvelgiant į tai, kiek žinomų žiniasklaidinykų dalyvauja toje slaptoje "antifašystų" FB grupėje "Lietuva be neonacizmo" ir rezga ten viešųjų ryšių sąmokslus ..;)

O gal man pačiam reikėtų pakonkuruoti su gerbiamu Artūrų Raču ir paskelbti kokį pogrindžio antyfašystų sąrašą?

Ir išbraukinėti iš jo tik tuos, kurie matomoje kūno vietoje išsitatuiruos Gediminaičių stulpus su užrašu "Aš tikrai myliu Lietuvą" (c) M.Mikutavičius ir paviešins to įrodymus Feisbuke?

 
 
 
mankuzo on January 20th, 2013 05:07 pm (UTC)
Wow, lietuviškai LJ.

"homoseksualizmo plėtros aktyvistai"
Rimtai? Nors vienas įrodymas ir aš tapsiu anti-antifa. :)
Kažko nepastebejau rusiškos antifa žydros pozicijos. Nors specialiai ir nestebėjau.
zeppelinus on January 20th, 2013 05:23 pm (UTC)
Hmm, kuo čia dėti rusiški antifa?

Ko konkrečiai įrodymo norėtumėte?

Kad Antifa Lietuva (nepainioti su Paleckiuko kontora) veikėjai didžia dalimi yra ir homoseksualizmo plėtros aktyvistai?
mankuzo on January 20th, 2013 05:31 pm (UTC)
1. Naiviai maniau, kad antifa turi bendrą bent ideologiją.
2. Kažką tokio. Keista kad pas mus toks judėjimas, sakykim savotiškai radikalus, plakasi su homoseksualais.
zeppelinus on January 20th, 2013 05:43 pm (UTC)
Dabar nelabai turiu laiko, tai pasakysiu trumpai: homoseksualizmo plėtros aktyvistai ir sudaro radikaliausią to judėjimo dalį Lietuvoje.
zeppelinus on January 20th, 2013 09:28 pm (UTC)
Skirtumo tarp tų, kas save vadina antifašystais Rusijoje ir kas - Lietuvoje, vaizdinga iliustracija:

Antifa Lietuvoje

Antifa Rusijoje
(Anonymous) on January 21st, 2013 10:22 pm (UTC)
pirma nuoroda netvarkoj
zeppelinus on January 22nd, 2013 08:06 am (UTC)
Taip, neapsižiūrėjau. Pagal pirmą nuorodą turėjo būti:

Antifa Lietuvojehttp://www.youtube.com/watch?v=YpYYIXlK_Cg
(Anonymous) on January 20th, 2013 07:33 pm (UTC)
Zenonas
Nenusibosta Tau Zepelinai, vis gražiuoju įrodinėti, kad baltas yra baltas, juodas yra juodas, kai Tavęs net nesiklauso? Nes atstumas toks didelis, ir vis didėja, kad anie mūsų negali net suprasti. Anie su gražiomis šypsenomis yra marionetės-mankurtai, valdomi už virvučių.
Turiu įtarimo, kad ultrakairieji yra ultradešinių globalistų samdiniai. Nes kažkas yra sakęs dar 88m - kairiuosius apeik iš kairės, dešiniuosius iš dešinės (t.y. - būk dar dešinesnis), kad sujauktum protus. Kad niekas vidurio nematytų.
simasj on January 20th, 2013 08:01 pm (UTC)
Norėčiau paprieštarauti. Man visuomet labai įdomu paskaityti Zeppelinus'o postus, vien dėl to kad kaip jis sako - priešingos pusės informacijos yra sočiai, o kitos pusės argumentus ir nuomonę (be klijuojamų štampų iš serijos "nacistai") gali išgirsti/perskaityti TIK internete. Nors aš šiaip laikyčiau save besidominčiu viešuoju gyvenimu daugiau nei vidutinis statistinis pilietis. Ir manau aš toks ne vienintelis, kuriam Zeppelinusas yra blaivios info šaltinis.
simasj on January 20th, 2013 08:06 pm (UTC)
Šiek tiek patikslinsiu: įrodinėti kad "balta yra balta, o juoda yra juoda" yra būtina, nes.. nepamenu kas, bet yra pasakęs labai taikliai - "kad pasaulį užvaldytų blogis geriems žmonėms užtenka tiesiog nieko nedaryti"
(Anonymous) on January 20th, 2013 08:22 pm (UTC)
Būkime žmonėmis
Neskaudinkite tų vargšelių ir parašykite pareiškimą GP.Te išsipildo kiekvieno revoliucionieriaus svajonė-kentėti už idėją! :)
zeppelinus on January 20th, 2013 09:31 pm (UTC)
Tikuosi, kad LTJS vadai taip ir pasielgs. Visiems pravartu bus tiksliau sužinoti įstatymo apibrėžtas ribas
(Anonymous) on January 20th, 2013 08:33 pm (UTC)
Gal ir gerai, kad ištrynei mano komentarus, rašysiu kitu vardu ir "laisvesnius". ate.
zeppelinus on January 20th, 2013 09:30 pm (UTC)
Netryniau jokių komentarų prie šio posto. Gal Tamsta pamiršote išsiųsti?
Gediminas Paulauskas on January 20th, 2013 09:00 pm (UTC)
Taip... Grupė už toleranciją ir solidarumą, kuri kursto nesantaiką ir nuolat kariauja su patriotinėmis organizacijomis ir renginiais... Pakantumas su žodžiu „anti“ („prieš“) pavadinime. Tai gėdingiausia organizacija jaunimo, kuris laiko save mąstančiu ir pilietišku.
zeppelinus on January 20th, 2013 09:32 pm (UTC)
Sutinku su Tamsta.
(Anonymous) on January 21st, 2013 06:05 am (UTC)
Geras tekstas. Įdomu, kodėl prokuratūra niekaip nesubudi šiuo klausimų? Iš delfino foto matau bent pora LR įstatymu pažeidimų.... ir nieko :(
zeppelinus on January 21st, 2013 08:10 am (UTC)
Dėkui už įvertinimą.

Kas dėl prokuratūrą staiga ištikusio bejėgiškumo, tai tikėtina, jog jo šaknys gali glūdėti ten pat, kur ir VSD vištakumas, pabrėžtinai nematant ir neįvardinant tokių veikėjų, kaip A.Paleckis, D.Katz, M.Chersonskij ir pan. tuo vardu, kurio jie nusipelno.

Matyt, kai kurioms elito grupuotėms visa šita puta yra "socialiai artima" ...
(Anonymous) on January 21st, 2013 08:32 pm (UTC)
Reikia suprasti jog visi einam už taiką ir brolybę. Ir čia yra tik SIMBOLIAI. Kurie kiekvienam reiškia pagal savo suvokimo lygį ir interpretuojami savaip. Kaip ir dabartiniai kai kurie žodžiai yra tik simboliai neturintys pririšimo prie tikrovės. Jeigu autorius nemato fašizmo dabar, tai gal jie mato ? Tai dėl to reikia susimušti ? Jauti kaip išdurti esam ?
zeppelinus on January 22nd, 2013 08:09 am (UTC)
Sunkiai pagaunu Jūsų komentaro prasmę.

Kas tie "visi", kurie "eina už taiką ir brolybę"? Kas tie, kurie jaučiasi "išdurti esam"?

Įpraskite kalbėti aiškiau ir už save, o ne už kitus.
(Anonymous) on January 22nd, 2013 08:21 am (UTC)
Išdurtas esi tu , ir visi kiti kurie pykstasi dėl simbolių. Tai yra niekas, simbolis.
zeppelinus on January 22nd, 2013 11:35 am (UTC)
Jums su žodžių prasmių ir rišlaus teksto suvokimu problemos, ponaiti.

Simbolis todėl taip ir vadinasi, kad po juo slypi dauiau prasmės, o ne vien kringelis ar paveikslėlis.
(Anonymous) on January 22nd, 2013 03:45 pm (UTC)
Gal daeisi kada iki suvokimo. Kol būsim kvaili kaip bato aulai tol kaposimės tarpusavy vienas sakys čia fašizmas, kitas čia demokratija. Iki grabo. Nors abu apie ta pati ,prieš smurta ir už gerove
zeppelinus on January 22nd, 2013 07:23 pm (UTC)
Kol Jūs kalbėsite mįslėmis-gyslėmis, tol tikrai nedaeisiu.
(Anonymous) on January 21st, 2013 10:35 pm (UTC)
Citata: „Vienintelis 15.min portalas ją paminėjo su kiek pašaipia antrašte.“
Paaiškinimas: http://www.patriotai.lt/straipsnis/2009-01-08/egle-digryte-demagogijos-klystkeliuose
(Anonymous) on January 30th, 2013 09:19 am (UTC)
nemastancio zmogaus rasyneliai, tas kas rase atsilikes nuo pasaulio 50 metu, normalus zmogus neaukstina tautiskumo ir patriotizmo, apskritai siuolaikineje globalioje visuomeneje sie dalykai neigiami, ir neigiamai veikia tautu bendravima tarpusavyje, nes isaukstina kazkokia viena tauta is kitu, ir gediminaicio stulpai bei kitokios svastikos, visokios eisenos ir turi likti istorijos vadoveliuose. Kas liecia LTJS tai visiskai zlogdanti jaunima sajunga suburianti kompleksuotus ir nepilnaverti jaunima kuris valdomas politikeliu ir skaitina tautine nesantaika bei nesantaika tarp skirtingu paziuru zmoniu
zeppelinus on January 30th, 2013 01:01 pm (UTC)
Dėkui, kad pasisakėte. Tamstelės nuomonė, IMHO, kiek komiška, bet tebūnie...