?

Log in

No account? Create an account
 
 
05 July 2012 @ 12:29 pm
Išlindo yla iš tolerantiško maišo. Tyrimas atskleidė: vienalytė šeima yra žalinga vaikui aplinka  

http://i48.tinypic.com/zx9p5k.jpg

Įvaikinimas vienalytėse porose yra palyginus naujas reiškinys, apie kurio hipotetinius pavojus ir menamus privalumus yra daug kalbama publicistikoje ir ideologizuotoje aplinkoje.

Tačiau rimtų mokslinių studijų šiuo klausimu nėra daug - būtent todėl, kad tai perdėm naujas reiškinys ir dar nėra sukaupta pakankamai duomenų. Tie tyrimai, kuriais mėgsta operuoti homoseksualizmo plėtros aktyvistai ir leidimo įvaikinti vienalytėms poroms entuziastai kaip taisyklė negali būti pripažinti rimtais, nes paprastai nelabai atitinka tokiems tyrimams keliamų reikalavimų ir iš esmės tėra bandymai kvazimoksliniai būdais pagrįsti ideologines nuostatas.

Jie daro įspūdį nebent silpnesnio maumenėlio žurnalistams bei tiems žmonėms, kam nepavyko gauti to, kas vadinama geru išsilavinimu.
http://thinkprogress.org/wp-content/uploads/2012/06/Mark-Regnerus-TV-Appearance-e1340988682335-300x283.jpg
Naujausiame prestižinio mokslinio žurnalo Social Science Research numeryje patalpintas Teksaso Universiteto (University of Texas) profesoriaus Marko Regneruso (Associate Professor Mark Regnerus) tyrimas, skirtas būtent vienalyčių šeimų poveikiui juose auginamiems ir auklėjamiems vaikams nustatyti:

How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study by Prof.Mark Regnerus

Taigi, turime tyrimą, kuris atitinka griežčiausius mokslinius reikalavimus ir jo rezultatai publikuoti viename pripažintų pasaulyje socialinių mokslų žurnalų.

Deja, jo rezultatai nėra itin džiuginantys homoseksualizmo plėtros lobby, matyt todėl apie juos tyli Lietuvos didžioji žiniasklaida, šiaip jau iškart puolanti trimituoti bet kokią palankią homoseksualizmo plėtrai žinią.

Tačiau pasaulio spaudoje tai yra labai plačiai aptariama ir nušviečiama mokslinė sensacija, neįdomi tik visokiems žiniasklaidos užkampiams.


Ką gi parodė prof.M.Regneruso tyrimas?

Deja, priešingai, nei dažnai teigiama homoseksualizmo plėtros aktyvistų pliauškalus nekritiškai perduodančioje spaudoje, jis atskleidė grėsmingas vaikų padėties tendencijas vienalytėse porose, palyginus su tradicinėmis šeimomis.
  • Globėjų ir tėvų pedofilija: 23 % vaikų, kurių motina yra lesbietė, patiria seksualinio pobūdžio prisilietimus iš augintojo ar suaugusio žmogaus. Tuo tarpu biologinių tėvų auginamų vaikų tarpe tai patiria tik 2 %

  • Seksualinės prievartos paplitimas: 31 % motinų-lesbiečių auginamų vaikų ir 25 % tų, kuriuos augina tėvas homoseksualistas pranešė, kad juos vertė užsiimti seksu prieš jų valią. Tuo tarpų tradicinės orientacijos šeimose tokius atvejus nurodė tik 8 % vaikų.

  • Lytiškai perduodamų ligų paplitimas: tarp vaikų, kuriuos augina dvi homoseksualios moterys tokiomis ligomis sirgo/serga 20 % vaikų, o tarp tų, kuriuos augina du homoseksualūs vyrai jų net 25 %! Tuo tarpu tradicinėse šeimose tokiomis ligomis sirgo/serga tik 8 %

  • Polinkio į savižudybę paplitimas: 24 % vaikų, auginamų vyrų-homoseksualistų ir 12 % vaikų, kuriuos augina moterys lesbietės prisipažino, kad galvojo apie savižudybę. Tuo tarpu tarp tų, kurie auga tradicinėje šeimoje su biologiniais tėvais ar net su vienišu tėvų/motina, apie tai galvojo tik 5 % vaikų!
Šis tyrimas, apimantis 3000 žmonių ir publikuotas Social Science Research, ko gero, gali būti laikomas moksliškai patikimiausiu iš visų šia tema iki šiol paskelbtų mokslo darbų.

Prof.M.Regnerus rinko savo duomenis, panaudodamas atsitiktinės respondentų parinkties metodą, kai tuo tarpu ankstesni tokio pobūdžio tyrimai buvo atliekami neatsitiktinėse bei netipinėse mažose grupėse, pvz. apklausiant homoseksualistinių renginių dalyvius, specializuotų homoliteratūros knygynų lankytojus ar per LGBT-leidinius.

Be to, prof.M.Regnerus daugiau apklausinėjo pačius vaikus, o ne juos auginančius įvairių orientacijų tėvus bei globėjus.

------------------------------------
Rekomenduoju visiems, kas neabejingas šiam klausimui, pasiskaityti ir būtinai išsisaugoti nuorodą į šį įspūdingą mokslinį tyrimą, publikuotą išties autoritetingame leidinyje.

Nes didelė tikimybė, kad mūsų tolerantiška spauda jį tiesiog nutylės, ir toliau skleisdama visokių homoseksualizmo plėtros aktyvistų bei jų interesus aptarnaujančių marginalinių kvazimokslinykų skleidžiamus teiginius.

Dar pasiskaitymui: Q & A with Mark Regnerus about the background of his new study

P.S. Kol kas pasaulinės homoseksualizmo plėtros organizacijos sutriko, gavusios šį skaudų mokslo smūgį į paširdžius. Mokslas yra mokslas - jo išvadų taip paprastai nepaneigsi.

Tačiau jau kaupiamos jėgos ir organizuojama netrukus prasidėsianti kampanija spaudoje ir massmedijose su visokių "vaikučius mylinčių" psichologų, psichiatrų ir kitokių pseudomokslinių "ekspertų" pagalba. Lietuvoje mums jau matytas vaizdelis su puikiai pažįstamais "vaikų draugų" veideliais.

 
 
 
(Anonymous) on July 5th, 2012 10:13 am (UTC)
Nesamones snekat. ale tevai norit pasakyt jusu niekada nebuciavo?
zeppelinus on July 5th, 2012 10:59 am (UTC)
Hmm, tėvas manęs niekada nebučiavo į lūpas. Mama, kiek pamenu, apsiribodavo žandu. Aš kažką praradau gyvenime?
(no subject) - (Anonymous) on July 5th, 2012 06:49 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on July 6th, 2012 01:55 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on June 13th, 2013 07:41 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - joolka on June 15th, 2013 12:16 am (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on June 27th, 2015 09:33 am (UTC) (Expand)
(no subject) - joolka on April 15th, 2016 10:58 am (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on January 8th, 2015 08:29 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on June 25th, 2015 07:56 am (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on June 25th, 2015 11:39 am (UTC) (Expand)
Dziaukis - (Anonymous) on June 25th, 2015 07:22 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on July 3rd, 2015 06:31 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on July 3rd, 2015 08:30 am (UTC) (Expand)
esuharis on July 5th, 2012 12:29 pm (UTC)
"Taigi, turime tyrimą, kuris atitinka griežčiausius mokslinius reikalavimus"
Tikiuosi juokauji? :D

Tu teisus dėl vieno dalyko - mokslo išvadų taip paprastai nepaneigsi, bet išnagrinėti tyrimą ir aptikti didžiules spragas jo atlikime, leidžiančias suprasti, jog taikant tokią metodiką būtų galima prieiti prie bet kokių išvadų - nesudėtinga. Tą jau atliko keli šimtai mokslininkų: http://goo.gl/9ymWy

Ir šiaip, daugiau apie šį mokslinį tyrimą galima rasti čia: http://lmgtfy.com/?q=regnerus+study+flawed

Nors turbūt veltui aš čia rašau, nes juk tokiuose blog'uose priešingos nuomonės nereikia. Atsirado vienas sufeikintas palankus tyrimas - trimituojam apie jį kuo garsiau, tik svarbiausia neleisti žmonėms sužinoti, kiek ir kokių trūkumų tame tyrime įžvelgė keli šimtai rimtesnių mokslininkų.

Edited at 2012-07-05 08:30 pm (UTC)
zeppelinus on July 7th, 2012 05:07 pm (UTC)
Jokių "spragų" metodologijos prasme ten nerasta. Viskas atlikta preciziškai.

Vadinamoji "kritika" yra grynai ideologinė - jei taip įvertinus homoseksualizmo plėtros organizacijų interesus išreiškiančius tyrimus, tai jų lygis yra N kartų žemesnis. Tai pažymėjo keli autoritetai.

Ne tyrėjo kaltė, kad kol kas yra prieinami tik tokie duomenys - jis dirbo su jais ir viską padarė puikiai.

Pasiskaitykite dr.Regneruso atsakymus tiems "kritikams" - žmogus aiškiai pasakė: dirbau su tuo, kas yra prieinama, praeis keli metai, užaugs tie įvaikinti vaikais, tuomet bus galima pakartoti tyrimą jau su jais. Ir palyginti rezultatus.

Kokie jie bus - niekas nežino.
Daug spragu. - (Anonymous) on June 26th, 2015 08:49 am (UTC) (Expand)
Re: Daug spragu. - (Anonymous) on June 26th, 2015 08:52 am (UTC) (Expand)
(Anonymous) on July 5th, 2012 03:32 pm (UTC)
Gal todėl taip skiriasi procentinės išraiškos, nes homoseksualių šeimų yra daug daug daug daug daug daug kartų mažiau? O jei tuos procentus paversim žmonėmis, tai pamatysim, kaip pasikeičia situacijos vertinimas ir tada normalios šeimos tampa prievartautojais. Taip, kad nustokit skleist erezijas ir kitus neišsilavinusiais vadint, kai patys eilinį matematikos kursą apie procentus praleidot.
zeppelinus on July 6th, 2012 10:08 pm (UTC)
Ėėė, nepatogu prieštarauti tokiam išsilavinusiam komentatoriui, bet šiaip jau procentinės išraiškos tam ir naudojamos, kad būtų galima palyginti skirtingo masto skaičius.

Ir jeigu kalbant apie lytiškai perduodamų ligų paplitimą tarp vaikų matome, jog:

- tarp tų, kuriuos augino dvi homoseksualios moterys tokiomis ligomis sirgo/serga 20 % vaikų, o tarp tų, kuriuos augino du homoseksualūs vyrai jų 25 %, tai reiškia, kad kas penktas lesbiečių, ir kas ketvirtas gėjų augintas vaikas serga lytiškai perduodamomis ligomis. O tarp tų, kuriuos augino biologiniai tėvai tokiomis ligomis sirgo/serga tik kas dvyliktas vaikas.

Nors absoliučiais skaičiais tų "kas dvyliktų" vaikų daugiau, nei "kas ketvirtų" ar "kas penktų", bet lyginti reikia per santykinę, procentinę išraišką.

Berods, tą turėjo dar kokioje ketvirtoje klasėje Tamstai paaiškinti? Na, nieko, geriau sužinoti vėliau, negu niekada...
(no subject) - (Anonymous) on June 13th, 2013 09:52 am (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on June 13th, 2013 01:24 pm (UTC) (Expand)
Grandmou - (Anonymous) on May 4th, 2017 12:03 am (UTC) (Expand)
(Anonymous) on July 5th, 2012 08:11 pm (UTC)
Jeigu teisingai suprantu (į tyrimą žvilgtelėjau nelabai atidžiai, prisipažįstu), tai šiek tiek klaidingai interpretuojate rezultatus. Kaip suprantu, ne šiuo metu auginami vaikai pranešė apie seksualinę prievartą, o tam tikrų tėvų užaugę vaikai sudalyvavo apklausoje ir atsakė ar per visą gyvenimą yra patyrę prievartą. Taigi ne "25 % tų, kuriuos augina tėvas homoseksualistas, pranešė", o "25 % tų, kuriuos vaikystėje augino tėvas homoseksualistas pranešė".
Nes kitaip gautųsi nelogiški dalykai, pavyzdžiui man atrodo nelogiška kad 8 procentai patyrė prievartą, kai tik 2 procentai tos pačios grupės respondentų vaikystėje patyrė seksualinio pobūdžio prisilietimus. Mano supratimu, jeigu vaikystėje patirtų prievartą, tai tuo pačiu ir prisilietimus, taigi negali prisilietimų procentas būti mažesnis už prievartos. Taigi turbūt prisilietimų klausimas buvo apie vaikų patirtus suaugusių prisilietimus, o prievartos klausimas buvo apie visą gyvenimą o ne apie vaikystę.

Bet kuriuo atveju rezultatai žiūrisi baisiai.
zeppelinus on July 6th, 2012 10:13 pm (UTC)
Žinoma, kad ne šiuo metu auginami vaikai pranešė. Maniau, kad tai ir ežiui aišku..? Kaip Jūs įsivaizduojate tokių vaikų apklausą?;)

Deja, bet teks palaukti, kol jie UŽAUGS, kad būtų galima pakartoti šį Regneruso tyrimą ir palyginti jų rezultatus.

Gal būt, rezultatai bus ne tokie kraupūs. Palaukime kelis metus ir sužinosime. O kol kas turime tik Regneruso tyrimo rezultatus.

Edited at 2012-07-06 10:13 pm (UTC)
(no subject) - (Anonymous) on June 12th, 2013 12:50 pm (UTC) (Expand)
(Anonymous) on July 5th, 2012 08:37 pm (UTC)
Pagal EsuHaris rekomendaciją paskaitinėjau tuos tyrimo atseit paneigimus. Praktiškai "paneiginėja" dvejais aspektais. Visų pirma, pasirodo, į atskirą grupę išskyrė ne homoseksualistų poras, o vaikus kurių tėvai turėjo homoseksualių santykių. Antra, prastus rezultatus aiškina tuo kad tos (galbūt epizodinių) homoseksualistų šeimos patyrė skyrybas, ir dėl to atseit yra nelygintinos su sėkmingomis heteroseksualiomis šeimomis.

Na ką galima pasakyti.. Ok, kaip suprantu, tyrimas meta akmenį ne tiesiai į homoseksualių šeimų daržą. Meta akmenį į daržą šeimų, kurių bent vienas tėvas (galbūt epizodiškai) homoseksualus. O kad tokios šeimos dar ir dažniau skiriasi, tai tik dar vienas akmuo į tą daržą. Vis tiek gaunasi, kad homoseksualaus tėvo vaikai žalojami.

Tiesa, toks tyrimas, be abejo, nenurodo kur priežastis o kur tik susijęs dalykas. Galbūt kitokioje visuomenėje ta homoseksuali šeima nežalotų vaikų. Galbūt žaloja visuomenė, netoleruodama tokių šeimų atžalų. Bet kuriuo atveju, kaip suprantu, gaunasi kad dabartinėse realijose vaikams tas tėvų homoseksualumas labai ne į naudą.
esuharis on July 6th, 2012 07:45 am (UTC)
Didžiausius studijos trūkumus įžiūrėjai praktiškai teisingai, tačiau nesupratai, kodėl jie išvadas paverčia visai neteisingomis.

Kaip pats jau minėjai, tyrimas iš tikrųjų analizuoja ne homoseksualių porų vaikus, o vaikus žmonių, kurie per visą savo gyvenimą yra turėję homoseksualių santykių. Nesvarbu kada. Nesvarbu, ar vaikas nors kiek nors laiko augo tuose santykiuose, ar neaugo. O lyginami tokie vaikai su vaikais, kurie augo stabiliose skirtingų lyčių porose (t.y. kurios nė karto neišsiskyrė).

Aš garantuoju, kad labai panašius rezultatus galima būtų gauti atliekant tyrimą "vaikų, kurių tėvai nors karta turėjo santykių su mėlynakiais", arba "...su kairiarankiais", arba "...su nemėgstančiais abrikosų". Nes kuo daugiau santykių turėjo žmogus, tuo didesnė tikimybė, jog tarp jų bus koks nors vienas nemėgstantis abrikosų. Ir, aišku, bus kažkokia maža dalis tų, kurie visą gyvenimą nugyveno ir vaikus augino tik su vienu abrikosų nemėgstančiu žmogumi. Tokių žmonių vaikai, manau, nesiskirs nuo stabiliose abrikosų mėgėjų šeimose augusių vaikų. Tačiau kadangi grupėje "vaikų, kurių tėvai nors kartą turėjo santykių su abrikosų mėgėjais" tos stabilios šeimos sudarys mažą dalį - rezultatai gausis maždaug tokie pat, kaip ir šio Regnerus tyrimo. Ir, jei pasitelktum logiką, suprastum, jog tai tikrai neparodo, kad abrikosų mėgėjai pasižymi mažiau stabiliais santykiais.

Kaip ir sakiau - taikant tokią flawed (neradau lietuviško atitikmens) tyrimo metodiką būtų galima prieiti prie bet kokių rezultatų. Tą pastebėjo ne vienas šimtas mokslininkų. Nuorodų daviau praeitame savo pranešime. Deja, jis buvo ištrintas.
(no subject) - zeppelinus on July 6th, 2012 10:24 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on July 7th, 2012 05:46 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - esuharis on July 8th, 2012 02:40 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on July 8th, 2012 07:55 am (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on December 6th, 2013 09:16 am (UTC) (Expand)
Jonas - (Anonymous) on October 13th, 2015 06:38 pm (UTC) (Expand)
mato_taupa on July 5th, 2012 09:00 pm (UTC)
Straipsnyje nurodyti faktai yra įdomūs. Bet dar įdomesni kai kurie čia esantys komentarai - toks įspūdis, kad juos rašė intelekto nesubjauroti žmonės :-)
(Anonymous) on July 6th, 2012 07:46 am (UTC)
Iš visų nurodytų punktų, tik paskutinis turi kažkokią vertę. Visi likę yra pati didžiausia nesąmonė, nes čia jau nuo žmogaus priklauso ir atrodo, kad kažkas stengėsi sugrąžint stereotipus, kad homoseksualai tvirkina vaikus. O ir autoriaus mintyse jaučiasi itin didelis priešiškumas... Na ir kas, kad nustatė tai? Galvoji aš dabar pulsiu verkt? Ne. Jei tai tiesa, tai viskas suprantama, tik sakau, kad skamba ir tai nelabai įtikinamai, juolab atsižvelgiant į vietą, iš kur straipsnis rašytas. O šiaip aš džiaugiuosi, kad yra daromi tyrimai ir priešinga kryptimi, nes tik tada galima patikėti kažkuo.
zeppelinus on July 6th, 2012 09:56 pm (UTC)
Verkti nereikia, Kaip ir džiaugtis nėra kuo.

Pakanka žinoti ir turėti omenyje...
(Anonymous) on July 6th, 2012 11:53 am (UTC)
Yra trys melo rūšys: melas, bjaurus melas ir statistika. M.Tvenas
zeppelinus on July 6th, 2012 09:55 pm (UTC)
Būtent. Ir homoseksualizmo plėtros aktyvistai taiko juos visus. Todėl ir svarbus šis tyrimas....
(Anonymous) on July 7th, 2012 05:21 pm (UTC)
As stebiuosi ,kad is ties intelektualus ir Pasibreze sveiko proto saprata zmones komentuoja cia.Kiek esu skaites straipsniu visi tik Niekinti ir trypti tegali nepasiremdami niekuom tik savo silpnaprotiska samprata.As gyvenu Anglijoje.Maciau seimas kuriose auga tokie vaikai.Pazystu vaikina,kuriam 18 metu dabar ir jis didziuojasi savo dveis tevais(vyrai).Manau tai tik dar vienas straipsnis kuris tik bando apjuodinti Homosexualias poras ir tiek.Ir is ties esu mates daug straipsniu jog atvirksciai heterosexualios poros turi didesni procenta sexualiniu priekabiavimu,prievartavimu ar iseidinejimu vaiku klausime.
zeppelinus on July 7th, 2012 07:09 pm (UTC)
"Ir is ties esu mates daug straipsniu jog atvirksciai heterosexualios poros turi didesni procenta sexualiniu priekabiavimu,prievartavimu ar iseidinejimu vaiku klausime."

Nuorodas, mielas žmogau. Duokite nuorodas į tuos mistinius "daug straipsnių".

Tuomet mes galėsime sulyginti jų rimtumą su prof.dr. M.Regneruso tyrimu.

O kol kas Tamstos pasisakymas ir tėra bandymas "...niekinti ir trypti tegali nepasiremdami niekuom tik savo silpnaprotiska samprata" ir nieko daugiau.
(no subject) - (Anonymous) on June 12th, 2013 09:32 am (UTC) (Expand)
(Anonymous) on July 8th, 2012 07:29 am (UTC)
"Globėjų ir tėvų pedofilija: 23 % vaikų, kurių motina yra lesbietė, patiria seksualinio pobūdžio prisilietimus iš augintojo ar suaugusio žmogaus. Tuo tarpu biologinių tėvų auginamų vaikų tarpe tai patiria tik 2 %"

Gal nebejuokinkit pasaulio, ką? Čia atvirkščiai 2 procentai prie homoseksualių šeimų, o 23 procentai prie heteroseksualių.. Vien Lietuvoje kiek heteroseksualų-pedofilų.

"Seksualinės prievartos paplitimas: 31 % motinų-lesbiečių auginamų vaikų ir 25 % tų, kuriuos augina tėvas homoseksualistas pranešė, kad juos vertė užsiimti seksu prieš jų valią. Tuo tarpų tradicinės orientacijos šeimose tokius atvejus nurodė tik 8 % vaikų."

Čia irgi nesąmonė! Matyt mokslininkas pateikdamas rezultatus buvo išgėręs ir sukeitė vietomis skaičius.

"Polinkio į savižudybę paplitimas: 24 % vaikų, auginamų vyrų-homoseksualistų ir 12 % vaikų, kuriuos augina moterys lesbietės prisipažino, kad galvojo apie savižudybę. Tuo tarpu tarp tų, kurie auga tradicinėje šeimoje su biologiniais tėvais ar net su vienišu tėvų/motina, apie tai galvojo tik 5 % vaikų!"

Prie ko čia savižudybė ir homoseksualumas? Apie savižudybę daugiau galvojančių yra iš heteroseksualių šeimų, nei iš homoseksualių. Geriau mokslininkai užsiimtų kuom nors naudingu, nei tirtų, tai ko nereikia tirti...
zeppelinus on July 8th, 2012 08:43 am (UTC)
Didelis dėkui.

Tamstos komentaras yra puikus tipiškos prof.dr.M.Regneruso tyrimo "mokslinės" kritikos pavyzdėlis.

Pagrindiniai tokio rimto mokslinio darbo kritikos argumentai yra šie:
"Gal nebejuokinkit pasaulio, ką?" ir "Čia irgi nesąmonė!", su kategoriška išvada:
"Matyt mokslininkas pateikdamas rezultatus buvo išgėręs"

Deja, tokio tipo argumentacija greičiausiai rodo ne mokslininko blaivumo laipsnį, bet kritiko intelekto ir išsilavinimo lygį...;)
(no subject) - (Anonymous) on June 12th, 2013 07:02 am (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on June 12th, 2013 01:00 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - (Anonymous) on July 8th, 2012 07:46 pm (UTC) (Expand)
ziauru tikrai - (Anonymous) on July 2nd, 2015 10:38 pm (UTC) (Expand)
(Anonymous) on July 8th, 2012 07:48 am (UTC)
Nepasitikiu viena "kažkokia" ale galimai dar ir papirkta moksline apklausų analize. Pats gyvenau Amerikoje ir žinau, kaip tokie "rimti" ir "patikimi" tyrimai yra daromi - tai dalis iš aukščiau nupirktų organizacijų, kurios mėgsta manipuliuoti visuomenės nuomonėmis ir jas skaldyti. Gyvenimas toli gražu prasilenkia su mokslininkų realybėmis. Į homoseksualizmą žiūrima kaip į kokį kultūros reiškinį, man tai iš vis juokinga, nes tai pats natūraliausias dalykas, išplaukęs iš tos pačios gamtos (prigimties) kaip ir heteroseksualizmas. Apklausos absurdiškumą jau lemia skaičius apklaustųjų 3000! Kiek tame procente buvo homoseksualių porų, o kiek heteroseksualių? Tai jų turėjo būti po lygiai, jeigu procentaliai išvedamos statistikos... Žvilgtelėjau į angliškąjį variantą, tai iš ties puikiai viskas surašyta, išsamu, atitinka aukščiausius tyrimo proporcijas, tačiau realybė kažkur palikta pašonėje. Čia tik mano nuomonė.
(Anonymous) on July 8th, 2012 07:48 pm (UTC)
HOmoseksualizmas neišplaukia iš gamtos, nes tai yra visiškai nevaisingas dviejų individų santykis. Tai tiesiog eilinis pačių žmonių "naujo" ieškojimas, pasibaigiantis iškrypimu ir jautrios dabartinės visuomenės noru, kad į tai būtų žiūrima kaip į normalius vaisingus santykius, kai taip nėra. Be to, jei tau šie mokslo tyrimai atrodo klastoti, įrodyk, kad homoseksualistų tyrimai, kurie oficialiai neatitinka standartų nėra suklastoti, kad būtų palankiau žiūrima į iškrypimą?
(no subject) - (Anonymous) on June 11th, 2019 08:21 pm (UTC) (Expand)
(Anonymous) on July 8th, 2012 08:52 am (UTC)
Pateikti keturi "blogiai" lyginami su įprastomis šeimomis, o aš norėčiau kad nebūtų nutylima apie 40 "gėrių", kurie būtų palyginti su vaikų namų prieglaudomis.

Tą ylą galima kišti atgal į maišą arba ir į kitą vietą.

Skaityti daugiau: http://www.gayline.lt/modules.php?op=modload&name=Diskusijos&file=viewtopic&topic=5320&forum=12#ixzz201G4Eu00
(Anonymous) on July 9th, 2012 06:31 am (UTC)
Cia tik svetaines autorius paminejo keturis blogius. Patys matote kad tradicine stabili seima visus kitus variantus apdeda beveik visais aspektais, o ne tik keturiais.
Kad vaiku namai zaloja vaikus tai kazi ar kas gincijasi. Bet vieno zalingo dalyko buvimas nepaneigtu kito zalingo dalyko. Bet kuriuo atveju tyrimas rodo kad vaikui geriausia augti stabilioje seimoje, ne ivaikinus, ne su skyrybomis, ne su istvirkavimais, nesusidedant su ta pacia lytimi ir t.t.
(no subject) - esuharis on July 9th, 2012 11:30 am (UTC) (Expand)
Edita Kricenaite on July 8th, 2012 03:00 pm (UTC)
Aš nenusistačius prieš homoseksualus, bet griežtai sakau NE tokių porų norui turėti ir auginti atžalas (nelaiminguosius vaikus, kuriems neduota teisė patiems nuspręsti). Kas be ko, aš neabejoju, kad homoseksualai gali mylėti ir lepinti tuos vaikelius, kur kas geriau nei natūralios pakraipos žmonės. Neretai jie būna net labai pasiturintys ir gali sau leisti visą įmanoma komfortą. Čia kalba eina ne apie materealinę, bet dvasinę gerove. Čia kalba eina apie mažos būtybės pasaulėžiūros formavimąsi nenatūralioje aplinkoje. Čia kalba eis ir apie jo spichologinį sumišimą šiek tiek paaugus. Visgi tokia atžala bus "raupsuotasis" arba "tas iš nenormalios šeimos vaikas". Pabandykite įlysti patys į tokio mažo vaiko kailį, kai dauguma vertybių apverstos, kai jautiesi saugus tik namie, homoseksualioje aplinkoje, nes išėjus į lauką iš tavęs tyčiojasi... Jis natūraliai visada ieškos tos jam saugios (t.y. homoseksualios) aplinkos. Jam tiesiog nepalikta kita galimybė rinktis.
Įdedu žmogaus, kurį labai gerbiu, pasisakymą šiuo klausimu:
http://www.gintaropokalbiai.lt/2010/05/sveikas-poziuris-i-pedofilija-ir-homoseksualizma/ (http://www.gintaropokalbiai.lt/2010/05/sveikas-poziuris-i-pedofilija-ir-homoseksualizma/)
P.S. Atsiprašau visų, tų, kuriuos ižeidžiau. Aš neabejoju jūsų gebėjimu mylėti ir pasirūpinti kitais, bet ne tame didžioji problema.
esuharis on July 9th, 2012 11:57 am (UTC)
Jei teisingai supratau, tai norėjai pasakyti maždaug tai:
"Sutinku, kad homoseksualūs žmonės iš tikrųjų galėtų būti nė kiek ne prastesni tėvai, tiesiog tam trukdo visuomenė, kurioje pilna neteisingų stereotipų šių žmonių atžvilgiu."

Su tokiu teiginiu pilnai sutinku. Tačiau nesutinku, kai prie jo bando pridėti "...todėl ir toliau vadovaukimės tais neteisingais stereotipais, ribokime šių žmonių teises ir laisves, net nebandydami keisti visuomenės požiūrio į juos".

Stereotipai ir neteisingas žmonių požiūris yra didelė problema. Ir nuo šios problemos kenčia ne tik homoseksualūs žmonės (diskriminacija įvairiose įstaigose, darbe, patyčios ir pažeminimai gatvėje, tiesioginis bei netiesioginis teisių ir laisvių ribojimas), bet ir jų auginami vaikai (manot tokių nėra? labai klystat. jau dabar jų yra nemažai ir toks netolerantiškas visuomenės požiūris teigiamai prie jų vystymosi tikrai neprisideda), o galiausiai ir visa visuomenė (pavyzdžiui Baltic Pride eitynes turėjo saugoti 800 policininkų, už kurių darbo mokėjo visi mokesčių mokėtojai - visai nemaža netolerancijos kaina).

Tad, kaip turbūt ne vienas žmogus gerai pagalvojęs suprastų, jei homoseksualių porų auginami vaikai ir patiria kokį nors diskomfortą, tai jis kyla ne iš jų tėvų orientacijos, o iš visuomenės požiūrio į ją. Būtent tą požiūri ir reikia keisti. O tada galėsime gyventi visi draugiškai ir laimingai. :)
(no subject) - (Anonymous) on December 6th, 2013 09:22 am (UTC) (Expand)
Mushka - (Anonymous) on June 28th, 2015 08:52 am (UTC) (Expand)
(Anonymous) on July 10th, 2012 12:46 am (UTC)
Man tai pagal tyrimą labiau sufleruojasi tendencija, kad jei vienas iš tėvų yra užsislėpęs homoseksualas (t.y. bent kartą turėjo homoseksualių santykių, nors turėjo ir heteroseksualių - iš kurių gi ir gimė vaikas), tai tarp jų statistiškai ir gaunasi seksualiniai sutrikimai (prievarta, vaiko seksualizacija ir pan.). Net ir be tyrimo logiškai mastant yra aišku, kad jei homoseksualas prisiverstų vesti moterį ir jos nemylėdamas ir save prievartaudamas su ja gyventų, tai tokia šeima tikrai nebūtų teigiama aplinka vaikui - pilna frustracijos ir kompleksų.
(Anonymous) on July 12th, 2012 07:55 pm (UTC)
Bet tam tyrime net nėra užsiminta apie vienalytes šeimas. Tik apie šeimas, kuriose vienas iš tėvų yra turėjęs homoseksualią patirtį. Šitas straipsnis negalėjo daugiau iškreipti tyrimo rezultatų. Man panašiau, kad čia yra tyrimas apie labai nelaimingų ir nelabai psichiškai išsivysčiusių tėvų sukurtas šeimas, o ne homoseksualias šeimas.