?

Log in

No account? Create an account
 
 
25 March 2012 @ 07:30 pm
Žiniasklaidos degradacija: totalitarinės sektos vadovas pristatomas, kaip ...mokslininkas  
Delfio skaitytojams pateikta svarbi dienos aktualija apie pasaulinio masto "mokslininko" vizitą Lietuvoje

http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/kabala.jpg

Dažnai mėgstame pasibėdavoti, kad mūsų žiniasklaida ir didieji portalai kvailina skaitytojus ir bruka jiems visokį brudą, suvyniotą į šiugždantį blizgų popierėlį. Tačiau dažniausiai tie padūsavimai būna ganėtinai abstraktūs, be konkrečių tai darančių žmonių vardų bei pavardžių.

Šiandien galiu įvardinti pora tokių konkrečiai: tai gerbiama Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, portalo Delfi vyriausioji redaktorė ir šiek tiek mažiau nusipelniusi Inga Saukienė, to paties portalo socialinės politikos ir sveikatos aktualijų reporterė.

Pasirodo, kad minėtoji autorė, šiaip jau labiau garsėjanti, kaip kovotoja su psichofobija, mokslinio feminizmo, politizuoto homoseksualizmo ir švonderiško socializmo šauklė viešojoje erdvėje, yra dar ir tarptautinių totalitarinių sektų reklamos, užmaskuotos interviu ir straipsnių pavidalu, gamintoja ir skleidėja.


http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/kabala_delfi_2.png
Turiu omenyje šios dienos I.Saukienės straipsnį Delfio portalo garbingiausioje vietoje, pavadintą:

"Kabalistas M.Laitmanas: vienintelė išeitis iš krizes - utopinis lygybės visuomenės modelis"

Jame skaitome Lietuvon atvykusio, suprask, iškilaus išminčiaus ir mokslininko M.Laitmano pristatymą:

"Lietuvoje viešintis filosofijos mokslų daktaras, biokibernetikas, žinomas ontologijos ir pažinimo teorijos profesorius yra įkūręs ir vadovauja Pasaulinei kabalos akademijai bei J. Ašlago kabalos tyrimo institutui, turinčiam filialus daugelyje pasaulio šalių. Kabalos pasekėjai savo pasaulėžiūrą vadina moksline, kuri neturi nieko bendra su religija. Ji orientuota į savistabą, saviugdą ir keitimąsi.

M. Laitmanas parašė daugiau nei 30 knygų, kuriose išsamiai komentuoja autentiškus kabalistinius šaltinius, pritaikydamas juos šiandienai. Jis priklauso Pasaulio išminčių tarybai, kuri jungia mokslininkus ir visuomenės veikėjus, svarstančius šiuolaikinės civilizacijos globalines problemas"

O jau toliau šiam iškiliam "mokslų daktarui, profesoriui, akademikui ir tyrimo instituto vadovui" leidžiama postringauti Delfio skaitytojams apie pasaulio ateitį bei jo išgelbėjimo receptus.

Nepamirštant, žinoma, pareklamuoti siūlomų auklėjimo paslaugų klientų vaikučiams:

"Mes turime ugdymo programą vaikams. Supažindiname juos su žmonijos egoizmo istorija, integraliu požiūriu į pasaulį, žmogaus fiziologija ir psichologija, mokome, kad visi žmogaus aspektai sudaro vieną bendrą organizmą, kuriame visi jo elementai funkcionuoja atskirai, bet yra vieni su kitais susiję. Pagal tą patį principą gyvuoja ir pasaulis. Visos pasaulio tautos, nori to ar ne, yra priklausomos vienos nuo kitų. Todėl reikia žinoti, kaip turėtume sąveikauti tarpusavyje kaip vienas bendras organizmas. Taip pat vaikus supažindiname su visuomenės struktūra, rengiame jiems įvairias ekskursijas – pradedant gamyklomis, baigiant didžiulėmis įmonėmis, kad vaikai pažintų pasaulį, žinotų, iš ko jis susideda. Tai papildomi užsiėmimai šalia įprastų mokymo dalykų.

Tačiau pagrindinė mūsų metodikos dalis – auklėjimas. Užsiėmimų metu vaikai, susėdę ratu, diskutuoja, mokosi palaikyti kitą ar jam prieštarauti. Pavyzdžiui, inscenizuojame teismą, kurio metu aptariamas kažkieno blogas poelgis, vaikai svarsto, kodėl taip nutiko, kaip elgtųsi, jeigu atsidurtų to žmogaus kailyje. Iš esmės mes juos mokome ne diplomatijos, bet pajausti kitą, suvokti, kad jie visi vieni su kitais susiję. Šių pratimų dėka grupėje atsiranda tarpusavio supratimas ir bendrumo jausmas, kuris ir yra svarbiausias tikslas. Būtent šis jausmas įgalina mąstyti kitomis kategorijomis, atsiplėši nuo savojo „aš“ ir pasijusti „mes“ dalimi."

Kitaip sakant, tai yra dar nesutvirtėjusių vaikiškų smegenėlių indoktrinavimo programos, skirtos verbuoti sektai naujus adeptus.

http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/kabala_delfi.png Kas gi yra tas ravas, kaip jis prisistato Izraelyje ar profesorius ir mokslų daktaras, kaip jis tituluojamas kitose šalyse Michael'is Laitman'as ir kame yra tas jo mokymas ir ką bendro jis turi su bent kokiu mokslu?

Michail'as Semionovič'ius Leitman'as (Михаил Семёнович Лейтман) - toks tikrasis šio pono vardas - gimė 1946 m. sovietinėje Baltarusijoje, Vitebske ir beveik iki 30 metų gyveno Sovietų sąjungoje. Deja, šis jo biografijos tarpsnis padengtas paslaptimis ir nėra išsamiau nušviečiamas internete.

Žinoma tik tiek, kad pagal diplomą jis yra kvalifikuotas inžinierius elektrikas, po 7 metų neakivaizdinių studijų 1971 m. baigęs Leningrado elektrotechnikos institutą pagal specialybę "Elektroninės skaičiavimo mašinos".

Ką jis dirbo studijuodamas ir kokiais būdais sugebėjo išvengti tarnybos sovietinėje armijoje, nepranešama.

Gavęs inžinieriaus elektriko diplomą, jis, kaip teigiama, dirbo Krondštato laboratorijoje ir Sevastopolio delfinariume. Akivaizdu, kad darbas nebuvo ypač svarbus ar slaptas, nes jau 1974 m. jam buvo leista pasinaudoti etninės kilmės pagrindu daliai sovietinių piliečių suteikiama privilegija ir išvykti į Izraelį.

Kur 1975 m. jis tapo religingu judėjumi, o 1978 m. autoritetingo kabalisto Barucho Ašlago pasekėju ir mokiniu.

Šiam pasimirus, nusprendė pradėti nuosavą dvasinį biznį ir 1991 m. sukūrė Bnei Baruch neokabalistų sektą, žinomą dar Tarptautinės Kabalos Akademijos pavadinimu, bei taikydamas į anglakalbę auditoriją marketingo sumetimais pasikeitė vardą ir pavardę iš Michail LEitman į Michael LAitman.

Kitas marketinginis M.Laitmano sumąnymas - eksportinio "mokslinės" kabalos varianto, atseit neturinčio nieko bendro su judaizmo religija, sukūrimas. Pačiame Izraelyje tokio įžūlaus pramano jis siūlyti nedrįso, todėl tenykščiams pasekėjams dar ilgai vaidino religingo judaisto-kabalisto vaidmenį ir titulavosi ravu. O užsienyje prisistatydavo mokslininku - ateistu, besišaipančiu iš atsilikusių tikinčiųjų.

Realybėje M.Laitmano kabalizmo versija - tai joks ne mokslas, o parareliginis mokymas, neokabalistinė judaizmo atšaka, turinti daugumą "New Age" pakraipos totalitarinės sektos požymių.

Tam, kad suprasti, kas yra kabala, pakanka pasižiūrėti į bet kokį žodyną: ten kabala aprašoma, kaip religinis-mistinis judaizmo mokymas, pagrįstas žydų religinėmis tradicijomis. Visi kabalistai iki M.Laitmano buvo rabinais, o didžioji kabalizmo knygos Zohar dalis yra žydiškos Toros komentarai ir aiškinimai. Absoliuti dauguma kabalizmo postulatų šiame mokyme priimami iš tikėjimo, jų įrodymai neegzistuoja ir jų negalima patikrinti ekperimentų ar bandymų keliu. To niekaip negalima vadinti mokslu, nes tai yra grynų gryniausias tikėjimas.

Tačiau M.Laitmanas sukūrė "apipjaustytą" Kabalos versija ir savo sektoje pradėjo prekiauti neospiritualizmu, pateikiamu žioplesniems klientams su užklijuota "senobinio mokslo, neturinčio nieko bendro su religija ir judaizmo tradicijomis" etikete.

Religingi žydų kabalistai tik juokiasi iš tokių bandymų paversti Kabala "mokslu" ir perspėja savo tautiečius, kad pono M.Laitmano Kabala tėra pasaulinei rinkai skirta dvasingumo po pigiąja išsiilgusių žioplių atlaisvinimo nuo perteklinių piniginių ženklų mašinėlė. Tskant, tegul parina smegenis ir kerpa lochus užsienyje, bet jūs nesusigundykit...

Posovietiniuose kraštuose, kur M.Laitmanas ir vysto pagrindinę savo veiklą, jo kabalizmo mokyklos yra įtraukiamos į totalitarinių sektų sąrašus, apie jų pavojingumą yra perspėjama visuomenė. Rusijos religijų ir sektų studijų centrų asociacija, kuriai vadovavo žydų kilmės moklininkas Aleksandras Dvorkinas, yra įtraukusi "Laitmano Michailo mokyklą" į destrukcinių totalitarinių sektų gretą.

Žr. nuorodas: Sektainfo.ru Stopsekta.narod.ru

Beje, moteriškai auditorijai, suprantančiai rusų kalbą, rekomenduoju pasižiūrėti 8:39 min. trukmės vaizdo įrašą pagal šią nuorodą. Pamatysite vargšės rusės, kurios vyras susidomėjo destrukciniu M.Laitmano mokymu, pasakojimą, kaip ji neteko vyro, o jų sūnelis - tėvo. Jautresnių sielų moterims geriau nesiklausyti...

Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną momentą, kurį kažkodėl nutylėjo ponia Inga Saukienė savo reklaminiame straipsnyje, kuris gali būti svarbus Lietuvos gyventojams, susigundžiusiems tapti pono M.Laitmano mokymo pasekėjais ar ketinantiems leisti į jo auklėjimo kursus savo mažamečius vaikučius -
šio "nereliginio mokslo" adeptams yra griežtai taikoma dešimtinė, t.y. 10% visų gaunamų pajamų perdavimas sektos gurų naudai.


Suteikime žodį pačiam mokslinykui, profesoriui, daktarui ir tyrėjui M.Laitmanui. Tskant, tik naivuolis galėtu tikėtis dalyvauti utopinio pasaulio kūrime pagal mokslinio kabalizmo taisykles nemokamai:

"...kiekvienas, pageidaujantis dvasiškai vystytis, pageidaujantis būti bendros sielos pagerinimo sistemos dalyviu... privalo atskaityti 10% savo pajamų pasaulio ištaisymui. Tai įstatymas, išplaukiantis iš sielos struktūros - pirmąsiais 9 sfirot mes galime ištaisyti patys, o 10-ją sfirą malchut mes turime perduoti ištaisymui - tam skiriama dešimtinė [Jeruzalės] Šventovei, o kol jos nėra - pasaulio pagerinimo metodikai platinti. Jeigui žmogus to nedaro, jis negali pasiekti asmeninio pasitaisymo - nes jo taškas širdyje tai tik pradinis noras, o štai kiti norai, kuriais jis susijungia su kitomis sielomis, sudarydamas bendrą indą tam, kad gauti Šviesą iš Kūrėjo atsivėrimo - jis gali gauti tiktai iš kitų...Spręskite, ar jūs tik patenkinate savo žingeidumą, ar iš tiesų ketinate prisidėti prie asmeninio ir bendro tobulėjimo"
Žinoma, ciniškesniems skaitytojams nenoromis gali kilti klausimas - ar tik kartais nenutiko taip, kad menkutė dalis tų pinigėlių, vargšų žioplių iš viso pasaulio skirtų asmeniniam ir pasaulio gelbėjimui pagal mokslinio kabalizmo programą, visai netyčiomis pateko į vienos populiaraus Lietuvos portalo reporterės kišenę?

Ir gal tai galėtu būti paaiškinimas - kodėl matomiausioje to portalo vietoje skaitytojai išvydo tokį akivaizdžiai reklaminio pobūdžio totalitarinės sektos lyderio ir jo mokymo šlovinimą?

Ryžtingu rankos mostu tenka atmesti tokias įžūlias insinuacijas. To negali būti, nes taip būti negali niekada.

Visi puikiai žinome, jog didžioji Lietuvos žiniasklaida garsėja objektyvumu ir įsigilinimu į aprašomas problemas, o žurnalistai laikomi nepaperkamumo ir atsparumo korupcijai simboliais. Kodėl gi šis atvejis turėtu būti išimtis?

Taigi, reikia ieškoti kitokios priežasties.

Gal tiesiog mielajai Ingai Saukienei padarė įspūdį pono M.Laitmano moksliniai titulai - "filosofijos mokslų daktaras, biokibernetikas, žinomas ontologijos ir pažinimo teorijos profesorius" ir būtent todėl ji nutarė kuo skubiau pristatyti tokio garsaus mokslo vyro mintis Delfio skaitytojams? Juolab, kad jo postringavimai išties primena garsių Lietuvos filosofų, persikvalifikavusių į Europarlamentarus, viešųjų pamąstymų stilistiką.

Deja, po nedidelių interneto tyrimų tenka konstatuoti, kad viešojoje erdvėje nėra jokių įrodymų ar patikimos informacijos, kad ponas M.Laitmanas būtų baigęs bent kokią pasaulietinę mokymo įstaigą nuo tų 1971 m., kuomet po 7 metų varginančių studijų įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją Leningrado elektrotechnikos instituto Šaurės-vakarų neakivaizdiniame filiale ar joje bent ką dėstęs.

http://www.laitman.ru/wp-content/gallery/dokumenty/laitman_diplom-institute_01.jpg

Visi jo tolimesni mokymaisi susiję su religinio-mistinio kabalos mokymo studijavimu ar savarankiško dvasinio verslo kūrimu ir neturi ničnieko bendro su pasaulietiniais mokslais.

Tas 2004 m. Rusijoje įgytas filosofijos mokslų daktaro diplomas, kurio skanai išdidžiai pakabinti kabalistų saite, bent kartą susidurūsiems su tikrais, valstybės pripažįstamais tos šalies dokumentais, kelia nebent juoką.

http://www.kabbalah.info/ru/site/Diplom_Rava/Diplom_mi_Rav__02.jpg

http://www.kabbalah.info/ru/site/Diplom_Rava/Diplom_mi_Rav__03.jpg

Tokie neaiškių visuomeninių organizacijų, oficiozą imituojančiais skambiais užvadinimais, išrašyti diplomai toje šalyje įgijami be ypatingų pastangų ir už ganėtinai prieinamą kainą. Lygiai, kaip ir "profesoriaus atestatai" bei kitokios akademikų regalijos. Žr. straipsnį apie tokius daktarus ir etc.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Kandidat_nauk_sample.jpg

Bet žinote, kas mane labiausiai pribloškė tame mielosios Ingos Saukienės straipsnyje? Ogi ši profesoriaus, daktaro, akademiko ir dar inžinieriaus elektriko M.Laitmano pateikta informacija:

"Mūsų institutas dirba su UNESCO, Jungtinių tautų organizacija, su daugybe mokymo įstaigų. Štai ir Lietuvoje pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių universitetu. Aš tikiuosi, kad jau šiemet mūsų siūloma metodika bus priimta kaip būtina pusiausvyrai visuomenėje įvesti. Kitos išeitis nėra – apie tai kalba tūkstančiai mokslininkų."
Kad ne itin išprususioms žurnalistėms galima užmuilinti akis vizitine kortele, ant kurios prilipdyti "PhD, professor" ir pan. blizgučiai, tai dar pusė bėdos.

Bet kuomet įstaiga, turinti universiteto statusą pasirašo bendradarbiavimo protokolus su tarptautine totalitarine sekta, gan grubiai išoriškai imituojančią kvazimokslinės organizacijos formas - čia, gerbiamieji, jau net nebejuokinga. Čia jau panašiau į akademinę degradacija.

Nors, kiek geriau pagalvojus, neišvengiamo aukštojo mokslo reformavimo perspektyvoje ir universitetų autonomijos kontekste, gal Šiaulių universiteto reorganizavimas į M.Laitmano Šiaulių Kabalos Mokslų Akademija nėra tokia jau prasta idėja? Atidarys ten kabalistinės žurnalistikos fakultetą ir galės rengti kvalifikuotus reporterius didiesiems Lietuvos portalams.UPD. Komentatorių dėka iš šio Šiaulių Krašto straipsnio sužinojau apie bendradarbiavimo su Šiaulių universitetu smulkmenas.

Pasirodo, viskas daug liūdniau, net negu man pradžioje pasirodė. Panašu, kad Šiauliuose jau veikia tos sektos filialas, susisukęs lizdą būtent tenykščiame universitete.

"Pro­fe­so­rius ne­slė­pė, kad pa­gal šią me­to­di­ką ug­do­mi vai­kai pa­sie­kia stul­bi­nan­čių re­zul­ta­tų: 13–14 me­tų paaug­liai įsto­ja į uni­ver­si­te­tus ir sėk­min­gai stu­di­juo­ja.

M. Lait­ma­nas yra pa­ra­šęs dau­giau nei 40 kny­gų, iš­vers­tų į 26 kal­bas. Lie­tu­vių kal­ba iš­leis­ta pro­fe­so­riaus kny­ga „Šiuo­lai­ki­niai vai­kai. Kaip aug­ti kar­tu? In­teg­ra­laus ug­dy­mo me­to­di­ka“.

Jo su­kur­ta me­to­di­ka spar­čiai po­pu­lia­rė­ja dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių.

Pro­fe­so­rius M. Lait­ma­nas į Lie­tu­vą at­vy­ko ne tik skai­ty­ti pa­skai­tų, bet ir pa­si­ra­šy­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties dėl in­teg­ra­laus ug­dy­mo plė­to­ji­mo su Šiau­lių uni­ver­si­te­tu. Su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo pro­ce­dū­ra iš­kil­min­gai at­lik­ta vi­sų su­si­rin­ku­sių­jų aki­vaiz­do­je.

M. Lait­ma­no me­to­di­ka bus tai­ko­ma ŠU So­cia­li­nių moks­lų, Edu­ko­lo­gi­jos bei So­cia­li­nės ge­ro­vės ir ne­ga­lės fa­kul­te­tuo­se.

„Lau­ki­te pa­skai­tų – jas ne­mo­ka­mai skai­ty­siu ir mies­to bend­ruo­me­nei“,– en­tu­zias­tin­gai ža­dė­jo vie­na iš su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo ini­cia­to­rių ŠU dės­ty­to­ja Vi­da Skač­kaus­kai­tė."
http://www.skrastas.lt/galery/_skrastas/2009/04/17/Stasiunaite_05_GBs.jpg
Jėzau, Jėzau, iki ko nusirito mūsų autonominės aukštosios. Net nebežinau, ką ir besakyti.

Nebent kreiptis į studentų, besimokančių ŠU So­cia­li­nių moks­lų, Edu­ko­lo­gi­jos bei So­cia­li­nės ge­ro­vės ir ne­ga­lės fa­kul­te­tuo­se tėvelius, kad žinotu, jog jų sūnai ir dukros bus mokomi pagal tarptautinės totalitarinės sektos sukurtas "auklėjimo metodikas".

Taip pat derėtų informuoti ir atitinkamą Švietimo ir mokslo ministerijos departamentą apie tokias Šiaulių Universiteto "inovacijas" bendradarbiaujant su tarptautinės totalitarinės sektos vadovais ir diegiant į savo programas jų sukurtas vaikų zombinimo metodikas.
-----------------

UPD 2. Pasirodo, pagrindinė M.Laitmano kabalistinės sektos atspara Šiaulių Universitete, Viešojo Administravimo katedros lektorė Vida Skačkauskaitė yra legendinė Šiaulių politikė, anksčiau visuomenei žinoma, kaip Vida Stasiūnaitė.

Ką gi, tuomet vaizdelis tampa dar įdomesnis, nes ši energinga veikėja išties yra pelnytai laikoma Šiaulių legenda, sugebančia užvesti, pradėti ir sėkmingai sužlugdyti pačias keisčiausias idėjas.

Panašu, kad dabar ji su būdingu nesveiku entuziazmu užsiėmė totalitarinės kabalizmo sektos interesų stūmimu į savo miesto ir universiteto erdvę.

Ką galiu pasakyti: vargas Šiauliams, vargas Šiaulių Universitetui, vargas visiems šiauliečiams....

-------------------
UPD 3. Pasirodo, ne visa žiniasklaida seka Delfio pėdomis, reklamuodama sektantų "mokslus". Štai Šiaulių Naujienų straipsnis "Universitete padvelkė mistika ir burtais" , kurio autoriai nepatingėjo bent jau paskambinti prof. A.Šliogeriui ir pasiteirauti jo nuomonės apie tokius mokslus:

"Kabala - kliedesių rinkinys. Nors kliedesius galima tyrinėti – juk tyrinėja psichoanalitikai pasiguldę damą ant lovos, ką ji sapnuoja, sapnus interpretuoja”, - tiesiai šviesiai rėžia Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, filosofas, profesorius Arvydas Šliogeris, sužinojęs, kad Šiaulių universitetas su kabalos tyrimo institutu pasirašė bendradarbiavimo sutartį."

Vieno garsiausių Lietuvos filosofų nuomonė vienareikšmė: „Kabala - irgi tokie kliedesiai, sapnai, juos irgi galima tyrinėti. Tai du nesusiję dalykai – kliedesiai ir mokslas apie kliedesius. Tyrinėti galima, nes joje yra visai gražių dalykų – tai yra puiki poezija. Toks dalykas kaip kabalologija – visai įmanomas.

Kodėl dabar tai populiaru? Šarlatanai visada valdė pasaulį – jau tokia žmogaus prigimtis.

O dėl sutarčių... Yra čia daugybė įvairių veiksnių, ne vien grynieji moksliniai, bet ir finansiniai, ir kelionės, ir visokie kitokie dalykai. Jei aš būčiau, pavyzdžiui, rektorius, tikrai pasirašyčiau. Daug tam priežasčių, jau vien tai, kad tai Izraelis, labai svarbu“.


Taigi, kaip matome, rimtiems mokslininkams toks bendradarbiavimas kelia tik pašaipą. Tačiau Šiaulių universiteto mokslinykai nusiteikę rimtai - pats ŠU prorektorius T.Tamošiūnas globoja pseudomokslinius šarlatanus ir jų metodikas:

"...universiteto tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius profesorius Teodoras Tamošiūnas pristatė ARI instituto vadovą, profesorių Michaelį Laitmaną, kaip naujo integruoto ugdymo metodo skleidėją.

Prorektorius T. Tamošiūnas paaiškino, kuo ši profesoriaus M. Laitmano ugdymo sistema yra aktuali Lietuvai: „Pirmiausia, dėl mūsų kultūros ir globalios kultūros santykio - nesupriešinti šias kultūras, o suvienyti, kad jos viena kitą sėkmingai papildytų. Antra, dėl emigracijos iš Lietuvos ir dėl būsimos imigracijos. Mes dabar norime mokytis, perimti šį sudėtingą labai platų, orientuotą į ateitį metodą. Tai mums naujas dalykas, todėl tikimės, kad per artimiausius metus mes daug mokysimės ir įsijungsime į profesoriaus vadovaujamą pasaulinę sistemą kaip lygiateisiai partneriai“.

Nors prorektorius kalbėjo apie bendradarbiavimą ateityje, tačiau pasirodė, kad universitete jau artimiausiu metu bus parengti penki studijų dalykai pagal šią sistemą, Socialinių mokslų fakultete numatoma įsteigti integralaus ugdymo ar integralios visuomenės centrą, atlikti įvairius organizacinius darbus ir skaityti paskaitas miesto visuomenei.

Spaudos konferencijoje taip pristatyta bendradarbiavimo sutartis ir buvo pasirašyta, o iš karto po to profesorius Michaelis Laitmanas universiteto ir miesto bendruomenei dar perskaitė išsamesnę paskaitą „Integralus ugdymas – kodėl?“"


Jau nebežinau - jau verkti, ar dar juoktis iš tų Šiaulių Universiteto pastangų įsidiegti kabalistinę "pasaulinę ugdymo sistemą" ir tapti tarptautinės totalitarinės sektos tinklo dalimi?

Pastebėsiu tik viena: panašu, kad šiuo atveju tik vienas nedidelis miesto laikraštėlis išdrįso bent kiek suabejoti tokių "mokslų" vertingumu ir pasidomėjo tikrų Lietuvos mokslininkų nuomone.

Nei Šiaulių kraštas, nei Delfi.lt to nematė reikalo padaryti - jie tiesiog reklamavo tą tarptautinį šarlataną su prasimanytais moksliniais vardais ir laipsniais, pristatydami jį, kaip kažinkokio rimto mokslo atstovą.

-----------

UPD 4. Pasirodo, šios tarptautinės sektos čiuptuvai apraizgė ne tik Šiaulių universitetą, bet tiesiasi ir kitur.

Vienas pažangus vilniškis studentas, perskaitęs šį tekstą ir smagiai pasijuokęs iš provincijos kolegų mokslinės veiklos ypatumų, nuėjo į paskaitas. Ir netikėtai Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto studentų atstovybės skelbimų lentoje išvydo tokį krintantį į akis skelbimą:

http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/VU_skelbimu_lenta_20123_03_26.jpg

Būdamas pastabus ir galvotas, studentas nejučiomis susimąstė apie tai, kad skelbimai šioje lentoje yra mokami ir kainuoja kažkiek pinigų, kaip ir poligrafiniu būdu atspausdintas prašmatnus plakatas, jau nekalbant apie konferencijų salės nuomą Vilniaus centre esančiame viešbutyje. Matyt, tas pasaulio gelbėjimui ir utopinės visuomenės kūrimui skirtos dešimtinės rinkimo verslas Lietuvoje nėra nuostolingas?

Išvada, kurią jis padarė, buvo tokia: "...galimas daiktas, kad ši sekta bandys ar jau bando uzurpuoti [ne tik Šiaulių Universitetą, bet] ir kitas aukštojo mokslo įstaigas, jau dabar kviesdama į paskaitas apie pasaulio santvarką studentus."

Ką gi, galiu tik pasidžiaugti, kad mūsų studentiškas jaunimas demonstruoja kur kas sveikesnį mąstymą, nei kai kurie garbūs žiniasklaidos atstovai bei ŠU mokslavyriai ir mokslamoteros.

 
 
 
(Anonymous) on March 25th, 2012 05:02 pm (UTC)
Lietuvije, juk klaida?
zeppelinus on March 26th, 2012 05:23 am (UTC)
Taip, dėkui už pataisymą.
(Anonymous) on March 25th, 2012 05:31 pm (UTC)
Galgi bus įdomu: http://www.skrastas.lt/?data=2012-03-24&rub=1065924810&id=1332434508
zeppelinus on March 25th, 2012 08:58 pm (UTC)
Dėkui, gerbiamasis, Jūsų nuoroda labai laiku ir vietoje. Žr. posto UPD ir UPD 2
(Anonymous) on March 25th, 2012 09:07 pm (UTC)
Toks klausimas pasistojo, tikiuosi šįkart neignoruosite: kodėl nieko nesakėte apie tokį netinkamą "mokslininko" pristatymą, kai į Lietuvą buvo atvykęs Paulas Cameronas, žinomas kaip aktyvus pasisakytojas prieš homoseksualus? Buvo teigiama, kad jis didis mokslininkas, jį net į Seimą Adomėnas pakvietė, tačiau nė karto neišgirdau iš jūsų stovyklos pusės nė žodžio apie tai, kad jo negalima vadinti mokslininku? Jei nežinote, informuosiu, jog Cameronas jau prieš daugybę metų yra atsietas nuo visų pasaulinių mokslininkų organizacijų ir nei viena oficiali mokslo asociacija nenori turėti su juo reikalų.
Nė kiek neneigiu, kad Laitmanas nėra vertas savo titulų, bet gal būkime sąžiningi?
zeppelinus on March 25th, 2012 09:23 pm (UTC)
Būtų malonu, jeigu kažkaip prisistatytumėte, bent kokiu vienkartiniu nikneimu, nes dabar iš šalies žiūrint, negalima suprasti - kas palieka vieną ar kitą komentarą.

Kas dėl Paulo Camerono, tai atleiskite, bet kokiu šonu jis glaudžiasi prie šiame poste gvildenamos problemos? Jis ką - vadovauja totalitarinei sektai? Lupa iš savo adeptų dešimtinę?

Jeigu kada nors vyks diskusija apie P.Camerono veiklą ir akademinių kredencialų bei regalijų patikimumą ir aš nuspręsių joje sudalyvauti, tai tuomet ir pristatysių savo daugiau ar mažiau pagrįstą nuomonę tuo klausimu.

Beje, kodėl Tamsta adresuojate priekaištus kažkokiai "stovyklai" man? Nederėtų manęs sureikšminti...

Primenu, kad nesu deklaravęs priklausomybės jokioms stovykloms ir esu nepriklausomas internetų komentatorius, kurio nuomonė negali būti paremta asmeniniu/grupiniu autoritetu ir tėra vertinga tiek, kiek pagrįsta viešais faktais ir loginėmis išvadomis iš jų.
(no subject) - (Anonymous) on March 26th, 2012 07:43 am (UTC) (Expand)
(Anonymous) on March 25th, 2012 09:18 pm (UTC)
"žmonės galės dirbti tik po 2 valandas per dieną" turiu įtarimą,kad tie kurie skaitė delfi tai šitą dalį pagrinde pastebėjo ir nusprendė,kad jis oj koks geras ir protingas. Prašovė ŠU... oj kaip prašovė. Įdomu kiek jis pinigų sugebės iš ten iščiulpt :)
zeppelinus on March 25th, 2012 11:14 pm (UTC)
Kažkiek sugebės, kol kas nors susizgribs. Didžiausias tokių ponų laitmanų talentas ir skirtumas nuo konkurentų yra sugebėjimas dalintis ir žinojimas - su kuo tai verta daryti. Čia yra didžioji jų sėkmės paslaptis - greta atidirbtų smegenų plovimo metodikų...
(Anonymous) on March 27th, 2012 06:31 am (UTC)
pavirsutiskai sukompiliuota rasliava ir tiek.
zeppelinus on March 27th, 2012 10:11 am (UTC)
Sunku būtų paneigti Tamstos giliamintišką pastebėjimą, nes mano rašinėlis iš tiesų tėra per porą valandų sekmadienio vakare sukompiliuota medžiaga.

Bet net ir Tamstelei turbūt, būtų sunku paneigti, kad objektyvumo, informatyvumo ir faktologijos kriterijais jis yra N-kartų vertingesnis skaitytojų supratimui apie realųjį pasaulį, nei visos tos Delfio, Šiaulių krašto rašliavos ir Šiaulių Universiteto mokslinykų svaičiojimai?

O gal norite pabandyti ką nors argumentuotai paneigti iš teksto teiginių? Galite pabandyti....
(Anonymous) on March 27th, 2012 06:16 pm (UTC)
Panašu, kad šis straipsniukas pasirodė pirmiau:
http://dangauskaralyste.wordpress.com/2012/03/21/kabala/
zeppelinus on March 27th, 2012 07:29 pm (UTC)
Visiškai teisingai - Jūsų nuorodoje aptinkamas įrašas sukurtas keturiomis dienomis anksčiau, nei maniškis.

Bet juk čia ne varžybos - kas anksčiau ką nors parašė apie tarptautinį šarlataną, sektos lyderį ir apsišaukėlį "mokslinyką" M.Laitmaną.

Labai džiaugiuosi, kad ir be manęs yra žmonių, kurie bando atverti didžiosios žiniasklaidos mulkinamai visuomenei akis. Galiu tik apgailestauti, kad nemačiau to įrašo Dangaus Karalystės bloge rašydamas saviškį komentarą I.Saukienės straipsniui.

Ir būtų labai smagu, kad dar daugiau blogerių prisijungtu ir pradėtų skleisti tikras, o ne reklamines žinias bei patikimą informaciją apie tos sektos bandymus įsitvirtinti Lietuvos švietimo sistemoje.

Nes, kaip matote, žiniasklaida ir kai kurių universitetų vadivybė užsiima būtent tos sektos interesų lobavimu ir protegavimu.
(no subject) - (Anonymous) on March 27th, 2012 09:26 pm (UTC) (Expand)
(no subject) - zeppelinus on March 28th, 2012 01:30 pm (UTC) (Expand)
(Anonymous) on March 27th, 2012 06:18 pm (UTC)
Panašu, kad šis straipsniukas pasirodė pirmiau:
http://dangauskaralyste.wordpress.com/2012/03/21/kabala/ (http://Panašu, kad šis straipsniukas pasirodė pirmiau: http://dangauskaralyste.wordpress.com/2012/03/21/kabala/)
zeppelinus on March 27th, 2012 07:33 pm (UTC)
Įdėsiu veikiančią nuorodą:

Tinklaraščio Dangaus Karalystė Lietuvoje 2012-03-21 d. įrašas Į Lietuvą atskrenda cirkas – Laitmano kabala
(Anonymous) on March 28th, 2012 02:25 pm (UTC)
Nežinau ar kas nors pastebėjo, kad visą jo mokymų medžiagą galima nemokamai atsisiųsti iš oficialaus puslapio. Tiek video, tiek audio, tiek rašytinę. Taip pat galima dalyvauti virtualiose paskaitose. Tai nelabai supratau apie kokį pinigų lupimą kalbama? Jei neturi pinigų, prašom atsisiųsk video ir švieskis...

Beje 10% mokęstis yra vadinama dešimtinė Judaizme, kurią reikia atiduoti neturtingiesiems ar labdarai ir taip gerinti pasaulį. Tai vadinama Tzedakah. Ir kiekvienas doras žydas ją turėtų mokėti, nes taip yra Toroj (senąjam testamente prisakyta). Galima pasiskaityti štai čia:
http://judaism.about.com/od/beliefs/a/tzedakah_what.htm

Nelabai supratau, kur šioje citatoje sakoma būtent, kad reikia Laitmanui tuos pinigus atiduoti? Pasaulio pagerinimo metodika gali reikšti daug dalykų. Aš tai net suprasčiau, kad tai pačiai krikščionių bažnyčiai galima atiduot, nes ji irgi gerina pasaulį.

"...kiekvienas, pageidaujantis dvasiškai vystytis, pageidaujantis būti bendros sielos pagerinimo sistemos dalyviu... privalo atskaityti 10% savo pajamų pasaulio ištaisymui. Tai įstatymas, išplaukiantis iš sielos struktūros - pirmąsiais 9 sfirot mes galime ištaisyti patys, o 10-ją sfirą malchut mes turime perduoti ištaisymui - tam skiriama dešimtinė [Jeruzalės] Šventovei, o kol jos nėra - pasaulio pagerinimo metodikai platinti. Jeigui žmogus to nedaro, jis negali pasiekti asmeninio pasitaisymo - nes jo taškas širdyje tai tik pradinis noras, o štai kiti norai, kuriais jis susijungia su kitomis sielomis, sudarydamas bendrą indą tam, kad gauti Šviesą iš Kūrėjo atsivėrimo - jis gali gauti tiktai iš kitų...Spręskite, ar jūs tik patenkinate savo žingeidumą, ar iš tiesų ketinate prisidėti prie asmeninio ir bendro tobulėjimo"
zeppelinus on March 28th, 2012 08:40 pm (UTC)
Na, Jums neatrodo, jog prašyti pinigų už agitacinę-propagandinę medžiagą būtų kiek įžūloka?

Bandau suprasti - ką Jūs čia bandote mums pasakyti? Rašote:

"...10% mokęstis yra vadinama dešimtinė Judaizme, kurią reikia atiduoti neturtingiesiems ar labdarai ir taip gerinti pasaulį. Tai vadinama Tzedakah. Ir kiekvienas doras žydas ją turėtų mokėti, nes taip yra Toroj (senąjam testamente prisakyta)"

Dovanokite, bet, berods, ponas M.Laitmanas pristato savo kabalizmą, kaip MOKSLĄ, neturintį sąsajų su RELIGIJA ir judaizmo tradicija? Tai prie ko čia religinis "doro žydo" mokestis ir ....lietuviai?

Beje, man kažkaip neteko girdėti, kad Lietuvos žydų bendruomenė reikalautų iš savo narių 10% jų pajamų? Gal pas juos Tora kažkokio kito leidimo?

Reikalas paprastas - jeigu ponas M.Laitmanas būtų tradicinio kabalizmo atstovas, tai jam net mintis nešautu mokyti šio judaistinio mistinio-ezoterinio mokymo paslapčių kitų tautybių žmones.

O jeigu tai būtų mokslas, kaip bandoma teigti, tai kuo čia dėtos judaizmo religinės tradicijos ir Toros priesakai, skirti žydams?

Deja, pono M.Laitmano "mokslinis kabalizmas" tėra būtent New Age pakraipos sektantiška doktrina, kurią jis modifikuoja, kaip pageidaudamas.

Visai tikėtinas dalykas, kad pačiam M.Laitmanui svarbūs ne pinigai, jam, kaip ir daugeliui "mesijų ir pranašų" labiaiu rūpi valdyti kuo didesnio žmonių skaičiaus sielas ir bandyti performatuoti kuo didesnę pasaulio dalį pagal savo įsivaizdavimą. Ką gi, ne jis pirmas ir ne jis paskutinis. Pilnas pasaulis tokių sektų ir "mokslinis kabalizmas" nėra nei pati įtakingiausia, nei pati skaitlingiausia, nei pati turtingiausia, nei pati pavojingiausia.

Tiesiog bent jau Lietuvoje ji yra įžūliausiai lendanti į akis, turinti palaikymą spaudoje ir bandanti užgrobti placdarmus švietimo sistemoje.

Sekta yra sekta, o joks ne mokslas. Spaudos pareiga tai aiškiai ir nedviprasmiškai įvardinti. Deja, ji to nedaro....
(no subject) - (Anonymous) on March 30th, 2012 10:40 pm (UTC) (Expand)
(Anonymous) on March 31st, 2012 06:38 pm (UTC)
Jie tą Laitmaną taip sudievinę, kad jis jiems tiesiog gyvas stebuklas.
Visi tie komentarai rašyti jo pasekėjų:
http://www.balsas.lt/naujiena/589011/universitete-padvelke-mistika-ir-burtais/1
http://blogorama.lt/2012/03/25/ziniasklaidos-degradacija-totalitarines-sektos-vadovas-pristatomas-kaip-mokslininkas/
(Anonymous) on April 2nd, 2012 02:29 pm (UTC)
Laitmanas prašo paaukoti namo pirkimui: https://www.kabbalah.info/donate/en/projects/new_building
Galima tik pasimokyti iš jo kaip gražiai išprašyti pinigų.
zeppelinus on April 2nd, 2012 04:49 pm (UTC)
Dėkui už info. Įsidėjau į savo FB ir G+ sienas.
(Anonymous) on April 2nd, 2012 10:13 pm (UTC)
Šiek tiek į kitą pusę, bet man rodos tinka.
Atrodo, Šiaulių universitetas rado savo nišą - ten jų matematikas dėsto (laisvai pasirenkamą) chirologijos kursą: http://www.su.lt/edukologijos-fakultetas/studiju-gidas/studentams/lpd . Tas pats dėstytojas žiniomis dalijasi ir kažkiokioj astrologų mokykloj: http://www.dupasauliai.com/lt/component/content/article/250-chirologijos-destytojai
viz3
(Anonymous) on April 6th, 2012 03:02 pm (UTC)
Beatričė

Nepaistant visų įtarinėjimų, ar bandei pažvelgti į tai ką jis kalba?

Aš pati stebiu viską iš šono ir su šiek tiek kritikos. Vis dėlto, kartais tikrai sunku nesutikti su tuo ką jis sako. Jo teorijos yra pavojingos tiems, kurie nusivylę šia realybe ima ieškoti kažkokios kitos tiesos, kaip turėtų veikti pasaulis. Laitmano teorijos bei sukurtas naujas pasaulio veikimo principas gali lengvai pavergti kiekvieną nelaimėlį ir priversti jį pamesti sveiką protą...

Kita vertus, pagrindinis dalykas ką akcentuoja Laitmanas yra egoizmo atsisakymas - ar tai gali būti traktuojama kaip neigiamas skatinimas? Skamba, kaip fantazija - mylėk kitą ne mažiau kaip patį save, tačiau jei vieną dieną taip įvyktų, manau, žmonija išspręstų ne vieną bado, nepritekliaus, depresijos ar net ekonominio nuosmukio atvejį.

zeppelinus on April 7th, 2012 01:19 pm (UTC)

"Nepaistant visų įtarinėjimų, ar bandei pažvelgti į tai ką jis kalba?"

Ne, miela Beatriče, perdėm tikrai nesigilinau. Nes neverta to. Daugumos vienokią ar kitokią pasaulio griūtį pranašaujančių ir išsigelbėjimą išrinktiesiems siūlančių sektų mokymai sukurpti pagal identiškus šablonus.

"...kartais tikrai sunku nesutikti su tuo ką jis sako."

Žinoma, kad taip, argi galėtų būti kitaip? Ypač, kai sako kokias nors banalybes ar pasakoja apie visokius esamus ar galimus pavojus.

Visiems pardavimų vadybininkams žinoma technika: išgasdink kokiu nors pavojumi ir tučtuojau pasiūlyk nusipirkti vaistą nuo to pavojaus. Žr. reklamas apie unitazuose gyvenančias baisiasias bakterijas ir tualetų valiklį, etc.

"Kita vertus, pagrindinis dalykas ką akcentuoja Laitmanas yra egoizmo atsisakymas - ar tai gali būti traktuojama kaip neigiamas skatinimas? Skamba, kaip fantazija - mylėk kitą ne mažiau kaip patį save, tačiau jei vieną dieną taip įvyktų, manau, žmonija išspręstų ne vieną bado, nepritekliaus, depresijos ar net ekonominio nuosmukio atvejį."

Kitaip sakant, tokio pasaulio išgelbėjimo recepto suveikimo būtina sąlyga - kad visi pasaulio gyventojai nuoširdžiai ir iš širdies pradėtų gyventi pagal mokslinio kabalizmo mokymą.

Iki to jis neveiks, nes bus tik nedidelių sektų narių tarpusavio santykiams taikomos taisyklės.

Komunizmo SSSR pastatyti nepavyko todėl, kad tikrų komunistų, norinčių ir galinčių gyventi pagal komunistinės visuomenės taisykles skaičius ėjo vis mažyn ir mažyn. M.Laitmano kabalizmas neturi jokių pranašumų prieš kitų New Age sektų mokymus. Tarp jų yra ir įdomesnių, ir originalesnių.

Kas nekeičia to fakto, kad jos yra destruktyvios ir pavojingos...
(no subject) - (Anonymous) on August 19th, 2013 08:51 pm (UTC) (Expand)
(Anonymous) on April 21st, 2012 06:56 pm (UTC)
http://youtu.be/cbl6lvgfbkU
(Anonymous) on April 27th, 2012 03:29 pm (UTC)
antilaitman.blogspot.com
(Anonymous) on May 1st, 2012 02:39 pm (UTC)
Verslo klasė
laitman.ru/pressa-i-my/76661.html
zeppelinus on May 1st, 2012 04:07 pm (UTC)
Dėkui. Čia man naujiena. Liūdna..