?

Log in

No account? Create an account
 
 
19 June 2010 @ 05:35 pm
Tolerancijos diegėjai: Talino svečiai patiria nacionalistinius išpuolius restoranuose!  
http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/nacionalizmo_dvokas_taline.jpg


Mūsuose jau tapo įprasta pavydėti kaimynams estams jų pasiekimų euro įsivedimo ir šalies įvaizdžio kūrimo srityse.

Deja, reikia pripažinti, kad jų pasiekimai tolerancijos diegimo srityje irgi gerokai viršija mūsiškius.

Neseniai nuolatinė rusakalbio estiško Delfi autorė, Marina Filatova, žinoma kovotoja už rusų kalbos grynumą ir homoseksualistinio išdidumo paradų plėtros entuziastė papasakojo skaitytojams apie siaubingos ksenofobinės netolerancijos atvejį, kurį savo kailiu patyrė jos draugai Estijos sostinėje:

Neseniai pas mane buvo atvykę draugai iš Maskvos. Jie iškart pažymėjo estų nemandagumą rusų atžvilgiu. Pavyzdžiui, jie sėdėjo lauko terasoje viename iš Talino Virų gatvės restoranų. Už gretimo stalelio linksminosi smagi, nerusiškai kalbanti kompanija.

Mano svečiai padarė jiems pastabą: esant žmonėms, nesuprantantiems svetimos kalbos yra nemandagu kalbėti užsienietiškai – juk šis pokalbis gali būti įžeidžiančio maskviečius turinio. Bet estai, o tai buvo būtent jie, atšovė, kad jie kalbasi gimtąja, o ne užsienio kalba.

Jie nepagavo esmės – kadangi mano svečiai nesuprato vietinės šnektos, tai iš pramogautojų pusės būtu elementari duoklė mandagumui pagal svetingumo taisykles pereiti į pokalbį rusų kalba. Bet jie pasielgė chamiškai ir tęsė savo kalbas estiškai.

Mano draugams teko palikti šią užeigą, kurioje jų atžvilgiu buvo išreikštas pasipūtėliškas nacionalizmas.“ (Zepp. pastaba: vertimas artimas pažodiniam, ne literatūrinis)


Taigi, o dabar įsivaizduokite panašų straipsnį su priekaištais lietuviams dėl nacionalizmo mūsų Delfyje. Turbūt surinktu kokį tūkstantį ar net daugiau bjaurių, netolerantiškų bei ksenofobiškų komentarų.

Jau nekalbu apie tai, kaip galimai sureaguotu kokia linksma kompanija Vokiečių gatvės lauko terasoje, jei greta sėdintys turistai iš Varšuvos ar Maskvos staiga pareikalautu, kad jie nustotu kalbėtis lietuviškai ir pereitu prie pokalbio lenkų ar rusų kalba.

Prisimindami liūdną panašių manierų mergužėlės Berneen likimą galime panuogąstauti, kad vien piktais žodžiais nebūtu apsiribota....

Gi Estijoje, kaip skaitėme, jiems ničnieko nenutiko. O panelė Marina per Delfi dar ir paauklėjo estus dėl tokio nedovanotino lyderiaujančiai Baltijos Skandinavijos šaliai nacionalizmo.

Mūsų tolerancijos diegėjų reikalavimai kol kas gerokai kuklesni – visgi iki Estijos mums dar toloka. Jie viso labo pageidauja leisti Lietuvos piliečiams rašyti savo vardus ir pavardes ne pagal skambesį lietuviškomis raidėmis, o taip, kaip jie rašomi kitų šalių kalbomis. Na, pavyzdžiui – Remigiusz Szimaszius, Waldemar Tomaszewski ar pan.

Į lietuvių nusistebėjimą – tai kaip gi paprastas žmogelis sužinos, kaip gi reikia ištarti visus tuos Grzegorzus Brzęczyszczykiewiczius – paraidžiui liežuvį nusilaužti ar kažkaip kitaip? - mūsų Marinos Filatovos analogai atšauna: – Išmoks, nepasius! Girdi, esame maža tauta ir turime gerbti didesnes bei mokytis jų rašybos ir tarimo taisyklių.

Šiaip jau planuojama lietuviams situacija puikiai parodyta įžymiajame lenkų filme „Jak rozpętałem drugą wojnę światową“, kurio ištrauka apie tai, kaip vokiečiai bandė užrašyti Grzegorz‘o Brzęczyszczykiewicz‘iaus iš Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody asmens duomenis neperseniausiai apėjo visą lietuvišką internetą.

Ši nuostabi autoironiška scena verta to, kad peržiūrėti ją dar kartą:
Tokio pobūdžio scenos taps įprastos ir Lietuvoje, kur įstaigų valdininkai ar šiaip žmogeliai bandys iššifruoti bendrapiliečių vardus bei pavardes, spėliodami, kaip jas reikia tarti.

Žinoma, Gžegožas Bržečyščiškievičius nėra itin lengvai ištariama pavardė, bet parašius ją lietuviškai nieko tokio neįmanomo nėra – iš antro-trečio karto ją neužsikirsdamas ištars ir pirmokėlis.

Tuo tarpu taisyklingai perskaityti Grzegorz Brzęczyszczykiewicz – jau visai kito lygmens uždavinys, įkandamas ne kiekvienam magistro mokslų ragavusiam.

Beje, tiems, kas teigia, kad lenkiškų raidžių kombinacijų tarimą įsisavinti nėra taip jau sudėtinga, tenka priminti, kad įstatymai Lietuvoje galioja visiems, ne tik lenkams ar lietuviams, todėl rašyti nelietuviškai lotyniškomis raidėmis bus galima visų tautybių atstovams.

Kad geriau suvokti, siūlau pasitreniruoti.

Taigi, kas iš blogo skaitytojų nelandžiodamas po vertėjų saitus galėtu teisingai ištarti šiuos Lietuvos piliečiams būsimai legalius vardus ir pavardes:

Erzsébet Metzker Vass, Béla Scitovszky, Pál Beőthy, Dezső Szilágyi

Beje, kaip jūs manote - kas slypi po šiais vardais: ponai ar visgi ponios?

Ir kaip reikia tarti tą Erzsébet? Scitovszky? Beőthy bei Dezső?

Matau, kad susimąstėt.

Tuomet paprastesnis uždavinys – kaip, anot jūsų, reikia tarti šias pavardes, rašomas lotyniškais rašmenimis:

Béla Zsedényi, Tibor Zsitvay, Kálmán Ghyczy ar šį vardą - Zsigmond Perényi ?

Nelengva?

O juk tai ne kokių nors turkų basurmonų, bet pirmi pasitaikę vardai iš ES šalies Vengrijos parlamento vadovų sąrašo.

Nesunku įsivaizduoti, kas bus, kai būtent taip užrašyti jie - Remiugiuszo Szimasziaus ir kitų tolerancijos diegėjų dėka atsidurs mūsų kaimynų ir bendrapiliečių pasuose.

Tuomet ir mūsų tolerancijos diegėjai Marinos Filatovos pavyzdžiu galės pereiti prie kovų su Vilniaus restoranuose ir kavinėse įsikerojusiu lietuviškuoju nacionalizmu.UPD. Yra manančių, kad čia kažkoks išskirtinis rusakalbės estės M.Filatovos nukvakimas.

Nieko panašaus, pasirodo, ir pas mus panašiai mąstančių išminčių besama:

"Kodėl atvykėliai turėtų perimti tas tradicijas, tą kultūrą, kuri jiems visiškai svetima? Gal atvykėlių kultūra laikoma prastesne?"
P.S. Estų Delfi autorės Marinos Filatovos rašinius pirmas aptiko ir pakomentavo žymus rusų blogeris oboguev, t.y. neimperinės pakraipos rusų nacionalistų publicistas Sergėjus Obogujevas. Ačiū Jam.
 
 
 
laiqua_lasse on June 19th, 2010 05:50 pm (UTC)
Tokios istorijos, spėju, net The Onion ar koks kitoks parodijų tinklalapis nesugalvtų. Liūdna... :(
zeppelinus on June 19th, 2010 07:50 pm (UTC)
Liūdna... :(
Tai jau tikrai.

O dar jei prastums tuos nelietuviškų raidžių legalizavimo įstatymus - tai ir visai...
(Anonymous) on June 19th, 2010 06:32 pm (UTC)
super, ačiū :)
zeppelinus on June 19th, 2010 07:51 pm (UTC)
Visada prašom! By cik į sveikatą:)
ginaite on June 20th, 2010 11:22 am (UTC)
Slapyvardžiai irgi yra vardyno dalis, jie tokie pat asmenvardžiai, kaip vardai ir pavardės, žinoma, tik neturi teisinio statuso.
Bet paties (lietuvio) slapyvardis nesudaro įspūdžio, kad būtų lietuviškos formos, nors nelietuviškų rašmenų ir nėra.
Ar čia ne prieštaravimas tarp pažiūrų ir veiksmų?
zeppelinus on June 20th, 2010 12:16 pm (UTC)
Bet Re paties slapyvardis nesudaro įspūdžio, kad būtų lietuviškas
Matai, miela Ginaite, savo laiku aš registravausi čia, kaip rusakalbio LJ segmento skaitytojas ir komentatorius, net neįtariantis apie čionykštės lietuviškos bendruomenės egzistavimą.

Mano slapyvardis gimė spontaniškai - vienintelis reikalavimas jam buvo tas, kad padoriai skambėtu ir - pageidautina - iškart keltu asociacijas su Lietuva bent kiek apie mus žinančiam žmogui.

"Zeppelinus" puikiai jį atitiko. Sutikite, kad artimiausi analogai "Kugeliz" ar "Wedaraz" skambetu kažkaip, ėė ...ne taip..?:)
(Anonymous) on June 23rd, 2010 10:14 pm (UTC)
viz3
Gal sendamas darausi vis labiau tolerastiškas, bet esu už tai, kad kiekvienas pats nuspręstų, kaip jam rašyti savo vardą ir pavardę - bent jau lotyniškais rašmenimis.
Kai Grzegorz‘ui Brzęczyszczykiewicz‘iui atsibos kaskart mokyti savo pavardės tarimo, jis pats pasikeis tą užrašymą.
Ir galvoju, kad esant TOKIAM emigracijos mastui (ir augant visiškai kitokios kultūros žmonių imigracijai) tas pavardžių rašymas ko gero turėtų būti aštuoniasdešimt šeštas mūsų rūpestis...
zeppelinus on June 24th, 2010 01:30 pm (UTC)
Re: viz3 "..darausi vis labiau tolerastiškas"
„..esu už tai, kad kiekvienas pats nuspręstų, kaip jam rašyti savo vardą ir pavardę - bent jau lotyniškais rašmenimis.“

Ką gi, tikrai labai liberalus pasiūlymas! Bet kodėl gi apsiriboti tik vardo ir pavardės rašymu?

Jei jau laisvė, tai iki galo. Pratęskime loginę seką –– tegul tuomet kiekvienas pats nusprendžia, kaip jam patogiau rašyti lietuvių kalbos žodžius. Kam tie totalitariniai gramatikos ir kitokių sintaksių rėmai?

Rašykime, kaip girdime – kam kaip patogu.

Va, rusai jau turi tokio požiūrio entuziastus, aktyviai propaguojančius „padugnių kalbą“:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2

ir netgi rimtus tos „kalbos“ kritikus:
http://www.zakonvremeni.ru/index.php/component/content/article/7-3-/743-2009-12-30-14-14-30

OK, čia humoras. O jei rimtai, tai derėtu prisiminti, kad lietuviai yra būtent kalbos pagrindu susikūrusi moderni nacija, todėl tokio lygio pasikėsinimai į kalbą yra rausimasis po tautos pamatais.

Jei tai būtų smulkmena, kaip Jums atrodo, mūsų gerieji kaimynai ir „strateginiai partneriai“ nedėtu tiek pastangų ir šantažo, kad priverstu mus įsileisti šį „trojos kumeliuką“ į savo kalbą.

Jie puikiai žino, kodėl to siekia – ir mes puikiai matome, ko jie siekia – tikrai ne to, kad koks 1000-1500 labiausiai prolenkiškų Lietuvos pilietinės tautos narių galėtu rašyti savo pavardes lenkiškai.

Jūs, kiek suprantu, to nematote, todėl ir.

„Kai Grzegorz‘ui Brzęczyszczykiewicz‘iui atsibos kaskart mokyti savo pavardės tarimo, jis pats pasikeis tą užrašymą.“

Labai klystate.

Tikrai neužtruks, kol tie, kas stumia tų pavardžių rašymo klausimą, pradės traktuoti neteisingą tokių pavardžių tarimą, kaip diskriminaciją, netoleranciją ir tyčiojimąsį etniniu pagrindu ir pareikalaus, kad tarimo pagrindai būtų įtraukti į lietuviškų mokymo programas ir etc.

Juk čia ant tiek akivaizdi trijų ėjimų kombinacija, kad belieka tik stebėtis, kaip išsilavinę ir gyvenimo matę žmonės įsigudrina jos nematyti?

„Ir galvoju, kad esant TOKIAM emigracijos mastui (ir augant visiškai kitokios kultūros žmonių imigracijai) tas pavardžių rašymas ko gero turėtų būti aštuoniasdešimt šeštas mūsų rūpestis...“

Priešingai, būtent dėl paminėtų liūdnų aplinkybių tas pavardžių rašymo klausimas yra toks svarbus.

Čia kaip iš pastato pamato išlupti kertinį akmenį – lyg ir nieko tokio, bet nesunku numatyti, kas bus laikui ir vandeniui bėgant...

„Gal sendamas darausi vis labiau tolerastiškas,..“

Visgi manau, kad ne tolerastiškumo augime bėda, gerbiamas Viz3, greičiausiai per siaurai žiūrite ir kai kurie esmingi aspektai tiesiog nepapuola į Jūsų akirati.
gerasirdis on July 3rd, 2010 10:32 pm (UTC)
Ir iškart į snukį?
Nežinau, kokiu būdu pats iš savo pateiktos medžiagos darai išvadas apie begalinę estišką toleranciją. Kad žmonėms, pateikusiems visiškai idiotišką pageidavimą, niekas nedavė į snukį?

O tu sutikęs kokį nors kvailį, būtinai jį čia pat suspardai?

Rusiškame delfyje, bėje, dauguma skaitytojų (na gerai, dauguma labiausiai rekomenduotų komentarų, kuriuos perskaičiau) nesivaržydami "panelę Mariną" vadina dūra. Su kuo negaliu nesutikti :-).
(Deleted comment)
zeppelinus on August 13th, 2010 12:50 pm (UTC)
Re: ar yra shiknoj smegenų?
„Mateu, kas atidžiai "tyrinėjat" mana rašliavas :)“
Ne, atidžiai netyrinėju – nes perdėm jovalainai surašytos, tai tingiu dešifravimais užsiimt..:) Tik užmetu akį karts nuo karto.

„Nu esat įdomus "dėdė":) Toks žydų ir gėjų sąmokslo expertas-specialistas. Kapstote nepaprastai "giliai". Visi Tamstos "postai" yra absoliutus marazmas, tatceu skaityti įdomu, smagu:)“
Kad "įdomus" bei "smagu", tai skaitykit.

Dėl „absoliutaus marazmo“ ir „žydų-gėjų sąmokslo“ – čia, kiek suprantu, viso labo nuo lubų nukritusi Jūsų nuomonė, kurios pagrįsti nesivarginsite, kaip ir dauguma tokio požiūrio šalininkų? OK, ne Jūs pirmas, ne Jūs paskutinis – pilnas Delfis tokių.

„Manau, kad esat samdytas viešų ryšių bildukas, kuris ieško "šiknoj smegenų". Ten jų nėra ir niekada nebus, tatceu vis viena keli "kilbukai" užkibs :)“
Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja piliečiams teisę reikšti nuomonę, kiek kvaila ar nepagrįsta ji bebūtu.

Savo ruožtu, būdamas žodžio laisvės šalininku, neriboju tų nuomonių reiškimo savo žurnale.

Tik paprašysiu ateityje visgi atidžiau rinktis žodžius, nes mano žurnalo komentatoriai daugumoje - kultūringi ir išprusę žmonės, kuriems paaugliškai chamavoti išsireiškimai netinka. Iškrisite iš konteksto.
(Deleted comment)
zeppelinus on August 13th, 2010 04:16 pm (UTC)
Re:...Ne. Aš Tamstos postų nekomentuosiu
Mandagumas reikalauja atsakyti, kad man dėl to labai gaila. Bet tai būtų, ėė, ne visai tiesa:)

"Tiesiog pamaniau, kad kažkaip reikia sureaguoti į apsilankymą mana žurnale:)"
Ką gi, labai kilnu iš Jūsų pusės. Jaučiuosi pamalonytas.
(Anonymous) on August 26th, 2010 03:59 pm (UTC)
Juokingiausia yra tai, kad viena problema pakeiciama i kita. Vietoj to, kad kalbeti apie serviso kokybe turistinese vietose, kalbama apie tolerancija. Personalas turi moketi bendrauti bent jau populiariausiom kalbom tokiuose vietuose. Asmeniskai Taline susiduriau su problema, kai padaveja nekalbejo nei angliskai, nei rusiskai, ne vokiskai... As nieko pries estu kalbos ar kokios kitos, taciau as turiu teise buti turistu ir nezinoti vietines kalbos. As noreciau tureti bent jau minmalu servisa, kurio kartais labai pritruksta Estijoje. Ko tikrai nepasakysi apie ju kaimynus suomius, arba skandinavus, kurie puikiai bendrauja keliom kalbom beveik visi. Ir kazkaip nuo to ju nacionaline savigarba nekencia. Deja, kuo mazesne tauta, tuo didesnis yra pasipriesinimas kitu kalbu ir aplamai kitatauciu kulturos mokymui.
zeppelinus on August 26th, 2010 04:24 pm (UTC)
Personalas turi moketi bendrauti populiariausiom kalbom
Galiu Jums tik pritarti, nors Estijoje man pačiam su tuo susidurti neteko.

Užtat Italijos pietuose, Portugalijoje bei Prancūzijoje - taip, pasitaikė. O juk tikrai turistinės šalys.

Beje, yra ir kita medalio pusė, pvz. Vilniuje lenkų turistų dauguma šventai įsitikinusi, kad visi vietiniai privalo mokėti jų kalbą ir būna labai nepatenkinti, jei pasitaiko kitaip.
(Anonymous) on August 26th, 2010 05:58 pm (UTC)
Re: Personalas turi moketi bendrauti populiariausiom kalbom
Kas be ko... Italai, Prancuzai, Ispanai, Vokieciai - labai nenorai bendrauja kitom kalbom. Taciau, paciuose turistinese vietose su jais visada galima susibendrauti ir tikrai nejausti kazkokio arogantisko nemandagumo. Yra, yra tokia problemele ir pas lietuvius, ir pas estus... Kai seimeninkai tokiu vietoviu mazai rupinasi savo personalu, servisu... Jie gi is esmes gali vienodai chamiskai elgtis ir su lietuviu... nebutinai su uzsienieciu. Seimininkas taupo, moka mazai... o arbatpinigu lietuvelej labai mazai duoda. Is esmes, vaiksto tos paneles tusciai, be jokios koordinacijos... Kiek kartu stebejau ju chaotiska metimasi is vienos puses i kita... Pamirsta uzsirasyt, bendrauja "ant ribos" ... Aisku ne visi... Kas be ko. Bet ugnies nera, nera to nuosirdaus mandagumo... Viskas kazkaip dirbtinai... Kiek metu gyvenau Vilniuje nemaciau tokio agresivumo is lenku turistu. Gal man pasiseke. Bet is tu paciu suomiu Taline maciau, maciau is Vokieciu bet kur je bebutu... O serviso kokybe, as skaitau, tai yra liga su kuria reikia rimtai kovoti. Ir pradeti, visu pirma, nuo paciu seimininku... Ju gobsumas kelia daug problemu lietuvos ivaizdziu. Jie to iki siol nesupranta... Ir tas ivzaizdis turi susiformuoti, visu pirma, paciu lietuviu akyse. O jo nera. Is kur tas bus? Atsipalaidave chebra. Mano, kur dings sitie klientai? Kaip Palangoj ar Neringoj tenka maisto laukti sezono metu po pusantros valandos. Kas cia? Antpludis? Buna, aisku... Bet pirmu pirmiausia tai pasauleziuros, arogantisko poziurio i klienta, atsipalaidavusiu verslininku problema. Ir kas yra baisiausia, kad netgi stipriai trenkus krizei, labai mazai is ju sugebejo suvokti preblemu priezastys.
nauticalis on September 2nd, 2010 02:06 pm (UTC)
Na, dėl pavardžių tarimo, tai tiktų patarlė “juokiasi puodas, kad katilas juodas“... Lietuviškos - ne ką geresnės tarimo prasme užsieniečiams. :)

Bet ištrauka iš filmo - superinė! Gaila, nesu šio matęs, nors lenkų komedijos karo temomis yra vienos geriausių. Ir dabar žinosiu kontekstą, iš kur kalbininkas Smetona traukė pavyzdį.

O jei dėl temos, tai, mano nuomone, derėtų leisti rašyti jiems savo vardus ir pavardes taip, kaip nori - tiesiog vien lotyniškomis be diakritinių ženklų. O kad sunku ištarti - tai čia jau pavardės turėtojo bėda. Antai vienos kinės dokumentus laikiau: parašyta “Yung Hui“. Nenorėdamas įžeisti, klausiu, kaip ji taria savo pavardę? Sako: “Vin Vei“. Nepanašu, bet kas ten ją žino - gal ji mokykloje rusų kalbą mokiusis?
(Anonymous) on December 3rd, 2011 08:46 pm (UTC)
pshekus lituanus
asilai, neteisingai lenkišką pavardę parašėt. jei nemokat kalbos, pasikonsultuokit prieš rašydami su tais, kas moka. Dabar tris klaidas padarėt vienoj pavardėj. Ne itin trumpoj, bet vis tiek
zeppelinus on December 3rd, 2011 09:06 pm (UTC)
Re: pshekus lituanus
"...neteisingai lenkišką pavardę parašėt. ...tris klaidas padarėt vienoj pavardėj. Ne itin trumpoj, bet vis tiek.."

Pratinkitės, gerbiamasai, pratinkitės.

Jeigu lenkofilų lobby prastums tą Lietuvos piliečių pavardžių rašymą pagal kitos šalies valstybinės kalbos taisykles, tai taisyklingai parašytos ir teisingai įgarsintos savo pavardės Tamstelė nebematysite ir nebegirdėsite.
(Anonymous) on May 9th, 2013 07:17 pm (UTC)
USA,Teksase šituos vulgarius dvasios nykštukus zombius rusus būtų sukišę į pašto lėktuvą ir išsiuntę namo...