November 22nd, 2012

Garbės sargyboje

Vilniaus oro uostas: parkavimo laikmačių afera...

Lietuvos įvaizdį mūsų šalies vartuose kuria smulkūs sukčiai. Ir gėda ir bėda...

http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/oro_uostas_virselis.png

Oro uostas yra šalies prieangis, pagal kurį atvykę ar išvykstantys žmonės susidaro pirmą ar įsimena paskutinį įspudį apie mūsų kraštą. Nėra blogiau, kuomet juos aptarnauja kažkokie gobšūs turgaus lygio verslinykai su smulkių sukčių manieromis...

Neseniai VNO teko pasitikti atskridusius svečius. Automobilį pastačiau centrinėje stovėjimo aikštelėje tiesiog prieš atvykimo pastatą.

Collapse )UPD. 2012-11-23 d. 14:08 val. Valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas Komercijos departamento vadovas Simonas Bartkus mano G+ sienoje paliko šį komentarą:
"Kreipėmės į aikšteles administruojančią bendrovę ir laikrodžiai yra suvienodinti su ant oro uosto terminalo pastato kabančiu laikrodžiu. Tikrinsime periodiškai, kad vėl tokie atvejai nepasikartotų. Ačiū už informaciją"
Jeigu tai yra padaryta, atsiimu savo aukščiau pasakytus žodžius su nepagarbos Vilniaus oro uosto vadovybei išraiška.