November 7th, 2011

Garbės sargyboje

Tolerantiškiausios religijos konkursui. Ortodoksinis judaizmas sprendžia lėktuvų keleivių problemas

"Rabiniškojoje literatūroje chasidais vadinami tie, kurie laikosi gerokai aukštesnių religinio gyvenimo ir moralės standartų nei kiti žmonės.[...] Šiame chasidų sąjūdyje atsiradę tekstai iki šiol maitina gilesnio dvasinio gyvenimo besiilginčias sielas" © dr. Aušra Pažėraitė, judaizmo istorijos tyrinėtoja, VU Religijos studijų ir tyrimų centro dėstytoja

Photobucket

Collapse )