May 11th, 2011

Garbės sargyboje

Pasikėsinimas Kauno centre. VDU mokslininkas T.Kavolis – „antifašistų“ smurto auka

„Galva – pagrindinis mokslininko darbo instrumentas, per ją negalima daužyti gelžgaliais. Žinoma, tiems, kas galvas pagrinde naudoja valgymui ir netradiciniam seksui, tai suprasti gali būti sunku.“©

http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/tadas_kavolis_VDU-1.jpg
Paskutinis balandžio penktadienis Kaune buvo šilta ir debesuota diena. Diena, kai pačiame miesto centre vos nenutrūko jauno mokslininko gyvybės siūlas.

Netoli Laisvės alėjos įsikūrusio Vytauto Didžiojo Universiteto kaimynystėje Kauno Jazz festivalyje pramogaujantys kauniečiai pakraupę stebėjo, kaip grupė ginkluotų geležiniais strypais jaunuolių iš pasalų užpuolė inteligentiškos išvaizdos jauną vyrą ir įnirtingai bandė su juo susidoroti.

- Tai buvo, kaip siaubo filmas, - sako tų įvykių liudininkas Aurelijus P. – Matai, kaip per aikštę eina nieko neįtariantis žmogus, o jam už nugaros sėlina iškėlę vėzdus niekšai. Po to – plieno strypo smūgis per galvą, dar ir dar... Regi pasimetusį žmogų, suprantantį tik tiek, kad kažkas kėsinasi atimti jam gyvybę ir desperatiškai bandantį prisidengti nuo geležinių kirčių bent rankomis.

- Jie daužė jį armatūromis, lyg malkas kapotu, - antrina tądien į Kauno Jazz renginį skubėjęs Tomas. – Stebiuosi, kad tam ilgaplaukiam vyrukui pavyko likti gyvam. Tik pamatęs tokį vaizdą iškart pradėjau skambinti bendrosios pagalbos telefonu, kad siųstų policiją ir greitąją pagalbą, nes buvo akivaizdu, kad jos tikrai prireiks.

Gal kas pamanė, jog čia aprašomas įvykis - įprastinės kriminalinių gaujų „razborkės“, kuriomis kauniečius nustebinti vargu ar pavyktu?

Ne, gerbiami skaitytojai, nieko panašaus - tai buvo dar ganėtinai neįprastas Lietuvai, bet netruksiantis paplisti vyksmas – taip vadinamųjų „gatvės antifašistų“ gaujos akcija.

Neįtikėtina, bet atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei skaičiuojant dvidešimt pirmuosius metus, viduryje baltos dienos pačiame Kauno miesto centre prokomunistinės ideologijos vedina jaunuolių gauja užpuolė ir pasikėsino į jauno mokslininko, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Etnologijos ir folkloristikos katedros doktoranto Tado Kavolio gyvybę!


Collapse )

Prašau visų pagal galimybę skleisti šią didžiosios žiniasklaidos primygtinai nenorimą matyti ir pranešti žinią! Nesitikėkime informacinių portalų ir spaudos malonių, skleiskime svarbias žinias patys!