April 25th, 2011

Garbės sargyboje

Intelektualinės negalios apraiška: Facebook akauntas Blogeris Zeppelinus užblokuotas

http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/antifa_facebook.jpg

Atšventęs Kristaus prisikėlimo dieną ir suvartojęs minimaliai toleruotiną dažytų kiaušinių porciją,nusprendžiau užmesti akį – kas naujo mūsų Internetuose, kaip žmonės Velykas švenčia.

Ir čia manęs laukė siurprizas, arba, kaip dabar priklauso sakyti – staigmena. Netikėtai sužinojau, kad su Šv.Velykomis mane jau „pasveikino“ Facebooko administracija – užblokuodama mano akauntą „Blogeris Zeppelinus“.

Priežastis – daugkartiniai Facebooko vartotojų kreipimaisi su skundais, kad šis akauntas pavadintas netikru vardu ir neatstovauja realaus asmens, kas formaliai yra Vartotojo susitarimo pažeidimas.

Kaip maloniai el.paštu informavo administratoriai, daugumą skundų pateikė vienos uždaros Facebooko grupės, užsivadinusios „Fašizmui Lietuvoje – ne“ ar kažkaip panašiai, dalyviai.

Jei kas nežino – tai grupė, susijusi su tokiu prokomunistiniu tinklalapiu Antifa.lt, kurio ideologas ir vienas pagrindinių redaktorių yra mūsų senas pažįstamas, Briuselio gyventojas ir Izraelio pilietis Sergey Kanovich, Lietuvos skaitytojams geriau pažįstamas, kaip katalikiško portalo Bernardinai.lt publicistas Sergejus Kanovičius. Beje, neseniai užėmęs garbingas Lietuvos žydų bendruomenės atstovo spaudai pareigas.

Daugumą toje grupėje sudaro silpnesnio maumenėlio studenčiokai, nors yra ir rimtesnių veikėjų, atstovaujančių Anarchija.lt, Feministinį frontą bei Paleckio raudonąją gvardiją.

Aš nepajėgiu suvokti tos grupuotės narių logikos – juk jie susibūrė tam, kad kovoti su fašizmu ir nacizmu Lietuvoje, tskant, akis akin kautis su išsikerojusiu ir mirtinai pavojingu hitlerininkų pogrindžiu – tai kokio velnio tokie intelekto galiūnai ir didžiavyriai, kaip kokie mažvaikiai, rašinėja apgailėtinus skundus Facebooko administracijai, siekdami nieko bendro su jokiais fašizmais-nacizmais neturinčio Blogerio Zeppelinus akaunto uždarymo dėl grynai formalaus pažeidimo?

Kitokių priežasčių, nei elementoriška dvasios ubagystė ir intelektualinė negalia, nesudaranti šiems „antifašistams“ galimybių ginti savo pažiūras atviros diskusijos sąlygomis, aš nematau.

Truputį keista, turint omenyje, kad toje grupuotėje yra visas tuntas asmenų,turinčių ar siekiančių mokslo daktaro laipsnio, bet panašu, kad tai tik dar vienas mūsų aukštojo mokslo degradacijos patvirtinimas. Žemesnio nuopolio akademinės visuomenės atstovui, nei skundo rašymas, siekiant, kad ideologinis oponentas būtų pašalintas iš diskusijos – net įsivaizduoti neįmanoma. Gėda – ir tiek.

Informacija mano Facebooko draugams:

pabandysiu atstatyti savo akauntą. Jei nepavyks – teks užvesti naują.

Nesulaukiau atstatymo – štai naujas Blogerio Zeppelinus akauntas Facebooke:

FB puslapis Blogas Zeppelinus - galima užlaikinti.

FB profilis Blogeris Zeppelinus - galima įdrauginti.

Iš to pačio vargo dar sukūriau ir Twitterį, kad jau kažkas taip bijo mano kuklios kūrybos platinimo:

Blogeris Zeppelinus.

Kad jau skleisti informaciją, tai per visus galus!;)