April 21st, 2011

Garbės sargyboje

NK95 aktyvistė Aušra Pažėraitė moko katalikų vyskupus, kaip derėtų laikytis jų tikėjimo dvasios

Sekančioje serijoje M.Murza-Gervaldas aiškins  žydams, kaip teisingai suprasti Talmudo tiesas...

http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/tolerancijos_mokytojas2.jpg?t=1303408781

Beklaidžiodamas po  internetus pamatau visokiausių keistenybių.

Pavyzdžiui, vakarykščiame Delfyje aptikau miela dviejų viešųjų intelektualų pokalbį apie krikščioniškumo esmę su pasibėdavojimais, kad Romos katalikų bažnyčia niekaip nesugeba laikytis evangelinių tiesų ir vis iškrenta iš jų ribų.

Turiu omenyje daktarės docentės Aušrelės Pažėraitės interviu Vladimirui Laučiui ambicingu užvadinimu:

"A.Pažėraitė: krikščioniškumo esmė - ne kova prieš abortus ir už tradicinę šeimą"

Perskaičiau šį antikatalikišką tekstą, kuriame evangelijų apsiskaičiusi gerbiama daktarė Aušrelė išdidžiai aiškina Bažnyčios hierarchams, kaip jie turėtu ganyti Lietuvos katalikų kaimenę ir susimąsčiau apie lietuviškosios žurnalistikos kelius ir klystkelius.

Juk Vladimiras Laučius ne koks nors žalias, kaip žiogo membrum virile žurnalistėlis, o buvęs konservatorius, N-kartinis vyr.redaktorius ir Žurnalistikos instituto dėstytojas, eilę metų aiškines studentams garbingos žurnalistikos pradmenis.

Tai kaip galėjo atsitikti, kad siūlydamas Delfi.lt skaitytojams pokalbį apie Romos katalikų bažnyčios veiklą Lietuvoje  su žmogumi, postringaujančiu iš krikščionybės autoriteto pozicijos, ponas Vladimiras nepasivargino to pašnekovo tinkamai pristatyti?

Viskas, ką sužino Delfio skaitytojai, yra tai, kad  doc. dr. Aušrelė Pažėraitė yra VU Religijos studijų ir tyrimo centro dėstytoja, duodant suprasti, kad tai didelis „tikrosios, mokslinės  krikščionybės“  autoritetas, kurios žodis svaresnis, nei kokio menkai išprususio ir daktaro laipsnio ar docento vardo neturinčio  katalikų vyskupo. Bent jau visas kontekstas veda būtent į tai.

Nenuostabu, kad komentaruose pasirodė silpnapročių šūksniai, džiūgaujantys, kad krikščionybės ekspertė tuos neišmanančius vyskupus pagaliau pastatė į vietą.

Collapse )