March 21st, 2011

Garbės sargyboje

Lietuva: fašistinė ar demokratinė? Skaitytojo laiškas Atgimimas.lt vyr.redaktorei I.Makaraitytei

VšĮ "Pilietinės minties institutas" dalininkei,
savaitraščio "Atgimimas" vyriausiajai redaktorei
Indrei Makaraitytei
----------------------------------------
indre@atgimimas.lt
redakcija@atgimimas.lt


http://i224.photobucket.com/albums/dd115/zeppelinus/antifa_lemtinga_klaida.jpg

Gerbiama Indre,

Jūsų redaguojamo savaitraščio „Atgimimas“ internetiniame portale, skiltyje „Komentarai“ 2011-03-18 d. patalpintas ultrakairiųjų radikalų judėjimo aktyvisto Kasparo Pociaus straipsnis "Fašizmas ir kitokių vertybių kūrimas".

Šiame tekste K.Pocius dėsto savo gan savotiškus samprotavimus apie tai, ką jis vadina „fašizmu“ dabartinės Lietuvos kontekste.

Tenka pastebėti, kad žodį „fašizmas“ ponaitis Kasparas vartoja ne įprastine, bet jo prasimanyta ir visa apimtimi tik jam žinoma šio termino reikšme.

Skaitytojams ji nėra pateikiama, todėl jie gali susidaryti klaidingą įspūdį, kad rašoma apie fašizmą tiesiogine to žodžio prasme. Kas akivaizdžiai nėra tiesa.


Collapse )


Suprantu, kad mūsų gan konservatyvioje žiniasklaidoje nėra tradicijos, kad populiarių savaitraščių vyr.redaktoriai atsakinėtu į laisvųjų Internetų blogerių viešus laiškus. Todėl visai nenustebsiu, jeigu šis susirūpinusio, bet eilinio skaitytojo laiškutis gerbiamos Indrės liks nepastebėtas.

Tačiau tikiuosi, kad tokiu atveju ir portalo Atgimimas.lt redakcija nenustebs, jei skaitytojai pasidarys išvadas, kad aukščiau minėtos nesmagios prielaidos dėl galimos redakcinės politikos pakraipos yra teisingos – blogąja Lietuvai prasme.

Bet nepraraskime vilties, gal Atgimime viskas nėra taip liūdna, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio į faktus?